Ohje rekisteröidyn elintarviketoiminnan elintarvikehygieniasta päivitetty

8. heinäkuuta 2022

Ohje ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta on päivitetty ja ohjeen nimeksi on muutettu
Ohje rekisteröidyn elintarviketoiminnan elintarvikehygieniasta.

Ohje on tarkoitettu sekä kuntien elintarvikevalvojille, mutta myös elintarvikealan yrityksille avuksi oman toimintansa suunnitteluun. Ohje koskee rekisteröityä elintarvikealan toimintaa

Ohjeessa on huomioitu muun muassa elintarvikelain 297/2021 ja maa- ja metsätalousministeriön elintarvikehygieniasta antaman asetuksen 318/2021 tuomat muutokset.

Ohje löytyy myös elintarvikehuoneistojen ohjesivulta.