Rekisteröitävää elintarviketoimintaa vai ei? -ohjeeseen lisätty havainnolliset päätöksentekopuut

6. toukokuuta 2022

Rekisteröitävää toimintaa vai ei -ohjekokonaisuus sisältää

  • varsinaisen ohjetekstin
  • päätöksentekopuut koskien alkutuotantoa, tarjoilua ja myyntiä
  • liitteen 3 taulukon: edellyttääkö elintarviketoiminta rekisteröintiä tai hyväksynnän hakemista?

Ohjeeseen lisätään vielä vuoden 2022 aikana muutamia asiakokonaisuuksia (mm. osastokeittiöt ja aamupalatarjoilu majoitustoiminnan yhteydessä).

Rekisteröitävää toimintaa vai ei?

Lisätietoja ja kysymykset: ruokahygienia@ruokavirasto.fi

(Ohje löytyy elintarvikehuoneistojen ohjesivulta)