Kasvipassin ja taimitodistuksen käyttöohje

Ruokaviraston kasvinterveysyksikön ohje nro 8848/04.00.00.01/2019/versio 3
6.9.2021

Muutokset ohjeen edelliseen versioon (versio 2, 17.11.2020)

 • Luku 1:
  • Lisätty taimitodistuksen käytön periaatteet
  • Tarkennettu, että suoraan istutuksiin toimitettavat ruukku- ja ryhmäkasvit eivät tarvitse kasvipassia myöskään taloyhtiöille tai vastaaville käyttäjille toimitettaessa.
 • Luku 2:
  • Muokattu kohtaa C (Jäljitettävyyskoodi) selkeämmäksi.
 • Luku 3:
  • 3.3.2, lisäys kasvipassimalliin, jossa kasvipassi lähetyslistan tuoterivillä: asiakirjan otsikkoon pitää lisätä "Kasvipassi/Plant Passport".
  • 3.3.2: Lisätty kasvipassimallien kuviin tulipoltteen isäntäkasvien suoja-aluemerkintä PZ Erwinia amylovora (puuttui virheellisesti).
 • Luku 4: Uusi luku taimitodistuksen käytöstä

 

Kasvipassi on EU:n kasvinterveysasetuksen (EU) 2031/2016 mukainen merkintä, jota käytetään myytäessä istutettavaksi tarkoitettuja kasveja kuten taimitarhakasveja, ruukku-, ryhmä, tai viherkasveja tai lisäysaineistoa. Kasvipassin käyttö on kuvattu tarkemmin kasvinterveysvastaavan verkkokoulutuksessa.

Taimitodistus on taimiaineistolain (1205/1994) mukainen merkintä, jota käytetään aina taimiaineiston tukkumyynnissä. Taimiaineistoa ovat kaikki monivuotiset puutarhakasvit (myös kuluttajille myytävät) ja kaikki ammattimaiseen jatkokasvatukseen tarkoitettu aineisto, eli jatkokasvatustaimet, pistokkaat, varteoksat, juurakot yms. lisäysmateriaali.

1 Kasvipassin ja taimitodistuksen käytön periaatteet

Tuotantopaikalla tarkastetaan karanteenituhoojat ja laatutuhoojat omavalvontana ennen kasvipassin myöntämistä.

 • Tarkastukset kasveja vastaanotettaessa, tuotannon aikana sekä lähetysvaiheessa.
 • Näytteenotto, jos havaitaan tuhooja / oire, jota ei tunnisteta.
 • Kirjanpito tarkastuksista ja havainnoista.
 • Lue lisää omavalvonnasta ja tarkastettavista tuhoojista

Kasvipassia käytetään tukkumyynnissä kaikilla istutettavaksi tarkoitetuilla kasveilla

 • Ammattimaiseen jatkokasvatukseen myytävä taimiaineisto
 • Pistokkaat, varteoksat ym. lisäysaineisto
 • Taimitarhakasvit
 • Ruukkukasvit, ryhmäkasvit ja viherkasvit
 • Siemenperuna
 • Joidenkin kasvilajien siemenet

Kasvipassi pitää olla aina kiinnitettynä lähetykseen.

Tulipoltteen isäntäkasveilla kasvipassia käytetään myös vähittäismyynnissä (kasvikohtaisesti).

 • Myyjä huolehtii siitä, että vähittäismyynnissä tulipoltteen isäntäkasveissa on kasvikohtaiset kasvipassit. Myyjä voi tilata kasvit valmiiksi merkittyinä, tai tehdä kasvipassit itse omalla kasvipassinumerolla.
 • Lue lisää tulipoltteesta (esim. isäntäkasvit) Ruokaviraston verkkosivuilta
 • Monivuotisten avomaalle istutettavien puutarhakasvien etämyynnissä kuluttajille käytetään kasvipassia (monivuotiset hedelmä-, marja-, vihannes- ja koristekasvit)
 • Lue lisää kasvipassin käytöstä etämyynnissä

Kunnille ja seurakunnille yms. myytäessä ei aina tarvitse käyttää kasvipassia.

 • Ruukku-, ryhmä- ja viherkasveja voi toimittaa kunnille ja seurakunnille istutuksissa käytettäväksi ilman kasvipassia. Jos kasvit menevät kunnalle tai seurakunnalle jatkokasvatukseen, käytetään kasvipassia. Samaa periaatetta noudatetaan muiden vastaavien tahojen kohdalla, jotka hankkivat kasveja istutuksiin, kuten taloyhtiöt.
 • Taimitarhakasveilla käytetään kasvipassia myös kunnille, seurakunnille yms. toimitettaessa.

Taimitodistus merkitään yleensä taimiaineistoerän lähetyslistaan

 • Taimitodistuksen saa antaa, kun kasvit täyttävät MMM:n taimiaineistoasetusten vaatimukset terveyden, perinnöllisen laadun ja ulkoisen laadun suhteen.
 • Katso tarkemmat ohjeet luvusta 4 taimitodistuksen käyttö.

2 Kasvipassissa vaadittavat tiedot

 • A. Kasvin tieteellinen nimi

 • B. Viljelijän / myyjän eli kasvipassin myöntäjän rekisterinumero

 • C. Jäljitettävyyskoodi, jota käytetään

  • myytäessä taimiaineistoa ammattimaiseen jatkokasvatukseen

  • aina tulipoltteen isäntäkasveilla

  • 31.12.2021 lähtien aina seuraavilla Xylella fastidiosa -bakteerin isäntäkasveilla: sitruspuut (Citrus), kahvipensaat (Coffea), nyhälaventeli (Lavandula dentata), oleanteri (Nerium oleander), oliivit (Olea europea), myrttilinnunruoho (Polygala myrtifolia), manteli (Prunus dulcis)

  • aina siemenperunalla

  • Koodin avulla pystytään jäljittämään erän alkuperä ja minne erää on toimitettu. Koodin on hyvä olla mahdollisimman tarkka. Kasvipassin myöntäjä voi itse määritellä, mitä tunnistetta jäljitettävyyskoodina käytetään. Se voi olla esimerkiksi lähetyslistan numero, jolla kasvit ovat saapuneet tuotantopaikkaan.
 • D. Alkuperämaat

  • Taimiaineisto: Alkuperämaat aikajärjestyksessä (esim. NL/FI)

   • Kasvihuonekasvien taimiaineisto ammattimaiseen jatkokasvatukseen

   • Monivuotiset puutarhakasvit

   • Myös perusrungosta (lyhenne pr.), esim. pr. DE/FI

  • Valmiit ruukku- ja ryhmäkasvit: 1 kk viljelyn jälkeen riittää pelkkä FI

 • Teksti Kasvipassi / Plant Passport (vähintään englanniksi)

 • EU-lippu (värillinen tai mustavalkoinen)

 • Suoja-alueen tiedot tulipoltteen isäntäkasveilla (PZ sekä Erwinia amylovora)

Kuvat: tavallinen kasvipassi, jossa tiedot A-D sekä tulipoltteen isäntäkasvien suoja-aluekasvipassi

kuva 1 euphorbia keski.PNG

kuva 2 pieni.PNG

3 Vaihtoehdot kasvipassin käytössä

Kasvipassi voi olla kasvikohtainen, pakkauskohtainen tai lähetyskohtainen. 

3.1 Kasvikohtainen kasvipassi

 • Kasvipassin voi kiinnittää jokaiseen kasviin tai ruukkuun, ruukun suojapussiin tai pakkauspussiin
 • Taimitarhakasveilla kasvipassi on suositeltavaa yhdistää kasvin nimilappuun.
  • Ei tarvitse erottaa viivoilla nimilapun tiedoista

kuva 3 pieni.PNG

kuva 4 pieni.PNG

 • Tulipoltteen isäntäkasveilla kasvipassiin lisätään merkintä PZ (protected zone) sekä tulipoltteen tieteellinen nimi.

 • Myös tulipoltteen isäntäkasveilla kasvikohtainen kasvipassi voi olla yhdistettynä nimilappuun, tai se voi olla erillinen merkintä.

Kuva 5 Malus.PNG

3.2 Pakkauskohtainen kasvipassi

 • Kasvipassia suositellaan käytettäväksi jokaisessa pakkauksessa, jos lähetys sisältää useampia pakkauksia. Kasveja välitettäessä pakkaukset voivat tällöin jatkaa eteenpäin ilman kasvintuhoojien tarkastamista ja uuden kasvipassin myöntämistä.
 • Kiinnitetään laatikoihin / kennoihin tms.
 • Saa sisältää useamman kasvilajin tiedot
 • C- ja D- kohtien merkitseminen: Katso ohje sivulta 2.

kuva 6 pieni.PNG

kuva 7 pieni.PNG

3.3 Lähetyskohtainen kasvipassi

 • Lähetyksellä voi olla yksi kasvipassi, vaikka se sisältäisi useampia pakkauksia.

  • Erillinen lomake (ns. kokoomakasvipassi)                                 

  • Merkintä lähetyslistassa

 • Kasvipassi kiinnitetään lähetykseen.

 • Katso esimerkit lähetyskohtaisesta kasvipassista seuraavalla sivulla.

 • Huomioi, että tämä ei ole kasvinterveysasetuksen mukainen kasvipassin merkintätapa, mutta Ruokavirasto sallii lähetyskohtaisen kasvipassin käytön Suomen sisäisessä kaupassa.

 • Muihin EU-maihin toimitettaessa on käytettävä pakkauskohtaista tai kasvikohtaista kasvipassia.

3.3.1 Kokoomakasvipassi

 • Voi tehdä valmiin lomakkeen, johon lähetyksen sisältämät kasvit rastitetaan.
 • Katso C- ja D- kohtien merkitseminen sivulta 2.

kuva 8 pieni.PNG

3.3.2 Kasvipassi lähetyslistassa

 • Kasvipassimerkintä tehdään erillisenä merkintänä lähetyslistaan, tai lisätään kasvipassitiedot tuoteriveille.
 • Katso C- ja D-kohtien merkitseminen sivulta 2.
 • Lähetyslistaan lisätään myös taimitodistusmerkintä
  • Merkintä EU-laatu, maakoodi sekä rekisterinumero

Kuva: Kasvipassi erillisenä merkintänä lähetyslistassa

 • Huomaa myös taimitodistusmerkintä: EU-laatu FI-1234
 • Merkitse tarvittaessa myös lajike jäljitettävyyden varmistamiseksi.

kuva 9 v2.PNG


Kuva: Kasvipassi lisättynä tuoteriveille

 • Tätä mallia käytettäessä pitää asiakirjan otsikkoon lisätä Kasvipassi/Plant Passport. (Esim. Lähete / Kasvipassi Plant Passport).
 • Merkitse tarvittaessa myös lajike jäljitettävyyden varmistamiseksi.

kuva 10 v2.PNG


4 Taimitodistuksen käyttö

 • Tämä ohje koskee tavanomaisesti tuotettua taimiaineistoa. Varmennetulla taimiaineistolla käytetään taimitodistusetikettiä, joka kiinnitetään taimiaineistoerään. Kysy tarvittaessa ohjeet Ruokavirastosta.

 • Taimitodistuksen tiedot voidaan yhdistää esimerkiksi lähetyslistaan tai muuhun taimiaineistoerän mukana vastaanottajalle menevään dokumenttiin.

 • Taimitodistukseen merkittävät taimiaineistoerää koskevat tiedot:
  • Taimiaineiston toimittajan nimi
  • Erän sarja-, viikko- tai eränumero
  • Kasvien tieteellinen nimi
  • Lajikkeen, kloonin, hybridin tms. nimi, myös perusrungosta
  • Taimitodistuksen päivämäärä
  • Taimiaineiston määrä
  • EU:n ulkopuolelta tuotaessa: tuotantomaa tai sen kansainvälinen tunnus

 • Erää koskevien tietojen lisäksi merkintä: EU-laatu + FI + taimitodistuksen antajan rekisterinumero, esim. EU-laatu FI-12345

Lisätietoa