Lannoitevalmistealan toimijoiden vuosi-ilmoituslomakkeet

Vuosi-ilmoitukset 2021

Ilmoitusvelvollisuus: Lannoitevalmistelaki 539/2006, 11§

Lannoitevalmisteiden valmistajien ja maahantuojien on ilmoitettava kerran vuodessa Ruokavirastolle tiedot valmistamistaan ja markkinoille saattamistaan tuotteista, myös vientiin ja sisämarkkinakauppaan valmistetuista tuotteista, tuotteiden valmistukseen käytetyistä raaka-aineista, muista Euroopan unionin jäsenvaltioista Suomeen tuoduista tuotteista ja raaka-aineista sekä EU:n ulkopuolelta maahantuomistaan tuotteista ja raaka-aineista. 

Vuoden 2021 vuosi-ilmoitus (saatekirje toimijoille) on toimitettava Ruokaviraston lannoitejaostoon 31.1.2022 mennessä excel-tiedostona sähköpostitse osoitteella lannoite.ilmoitukset(at)ruokavirasto.fi Koska tavallinen, suojaamaton sähköposti ei ole tietoturvallinen, voi ilmoituksen lähettää Ruokavirastoon myösTurvaviesti-palvelussa. Turvaviestillä voi lähettää myös isoja liitetiedostoja.

Postitse ilmoitus lähetetään osoitteella

Ruokavirasto
Lannoitejaosto 
PL 200
00027 RUOKAVIRASTO

Lomakkeet

Käytä vain alla olevia lomakkeita vuoden 2021 ilmoitukseen. Samalla lomakkeella saa ilmoittaa vain yhden valvontakohteen (asiakasnumeron) tietoja. Varmista myös, että käytät ilmoittamiseen oikeaa lomaketta.

Lomake 12607:1A (xlsx) - Epäorgaanisten lannoitteiden valmistus (muut kuin tuhkalannoitteet)

 • Lomakkeella ilmoitetaan EY-lannoitteiden lisäksi seuraaviin tyyppinimiryhmiin kuuluvat lannoitteet: epäorgaaniset yksiravinteiset (1A1) ja moniravinteiset pääravinnelannoitteet (1A2), epäorgaaniset sivuravinnelannoitteet (1A3) ja hivenravinnelannoitteet (1A4) sekä epäorgaaniset lannoitteet, joiden teho perustuu pääosin muihin vaikutuksiin kuin kasviravinteisiin (1A5) ja epäorgaanisina lannoitteina sellaisenaan käytettävät sivutuotteet (1A6)

Lomake 12607:1A7a (xlsx) - Epäorgaanisten lannoitteiden valmistus,tuhkalannoitteet

 • Lomakkeella ilmoitetaan tyyppinimiryhmään tuhkalannoitteet (1A7) kuuluvat lannoitteet
 • Lomakkeella ilmoittavat lannoitekäyttöön soveltuvaa tuhkaa tuottavat toiminnanharjoittajat

Lomake 12607:1A7b (xlsx)  - Epäorgaanisten lannoitteiden valmistus,tuhkalannoitteet

 • Lomakkeella ilmoitetaan tyyppinimiryhmään tuhkalannoitteet (1A7) kuuluvat lannoitteet
 • Lomakkeella ilmoittavat muut kuin tuhkaa tuottavat toiminnanharjoittajat

Lomake 12607:1B (xlsx) - Orgaanisten lannoitteiden valmistus

 • Lomakkeella ilmoitetaan seuraaviin tyyppinimiryhmiin kuuluvat lannoitteet: orgaaniset eläinperäiset lannoitteet (1B1), orgaaniset ei eläinperäiset lannoitteet (1B2), orgaaniset lannoitteet, joiden teho perustuu pääosin muihin vaikutuksiin kuin kasviravinteisiin (1B3) ja orgaanisina lannoitteina sellaisenaan käytettävät sivutuotteet (1B4)

Lomake 12607:1C (xlsx) - Orgaanisten kivennäislannoitteiden valmistus

 • Lomakkeella ilmoitetaan seuraaviin tyyppinimiryhmiin kuuluvat lannoitteet: orgaaniset moniravinteiset kivennäislannoitteet (1C1), epäorgaaniset orgaanista ainetta sisältävät moniravinnelannoitteet (1C2) ja kalkitsevat orgaaniset kivennäislannoitteet (1C3)

Lomake 12607:2 (xlsx) - Kalkitusaineiden valmistus

 • Lomakkeella ilmoitetaan seuraavíin tyyppinimiryhmiin kuuluvat kalkitusaineet: kalkkikivet ja muut kalkitusaineet (2A1) ja sellaisenaan kalkitusaineena käytettävät sivutuotteet (2A2)

Lomake 12607:3 (xlsx) - Maanparannusaineiden valmistus

 • Lomakkeella ilmoitetaan seuraaviin tyyppinimiryhmiin kuuluvat maanparannusaineet: maanparannnusturpeet (3A1), orgaaniset maanparannusaineet (3A2), maan rakennetta parantavat aineet (3A3), biologista aktiivisuutta lisäävät aineet (3A4) ja maanparannusaineena sellaisenaan käytettävät sivutuotteet (3A5)

Lomake 12607:4 (xlsx)  - Mikrobivalmisteiden valmistus

 • Lomakkeella ilmoitetaan seuraavaan tyyppinimiryhmään kuuluvat  mikrobivalmisteet: mikrobivalmisteet (4A1)

Lomake 12607:5 (xlsx) - Kasvualustojen valmistus

 • Lomakkeella ilmoitetaan seuraaviin tyyppinimiryhmiin kuuluvat kasvualustat: turpeet (5A1), seosmullat (5A2) ja muut kasvualustat (5A3) Myös tilaajakohtaiset seokset on ilmoitettava.

Lomake 12607:6 (xlsx) - Lannoitevalmisteiden tuonti

 • Lannoitevalmisteiden tuonti EU-maista sekä tuonti EU:n ulkopuolelta (eli kolmasmaatuonti)

Lomake 12607:7 (xlsx) - Lannoitevalmisteiden raaka-aineiden tuonti

 • Lannoitevalmisteiden raaka-aineiden tuonti EU-maista sekä tuonti EU:n ulkopuolelta (eli kolmasmaatuonti)

Lomake 12607:8 (xlsx) - Lannoitevalmisteiden pakkaaminen

 • Lannoitevalmisteiden pakkaaminen (valmistaja/maahantuoja muu kuin pakkaaja) 

Lisätietoa

Sivu on viimeksi päivitetty 4.1.2022