Ei-tuotannolliset investoinnit - Hyrrä-ohje

Ohje Ei-tuotannollisen investointikorvauksen hakemiseen kosteikon perustamista varten

Ei-tuotannollisten investointikorvausten sähköinen haku

Ei-tuotannollisten investointien tuki kosteikon perustamiseen haetaan sähköisesti Hyrrä-verkkopalvelun kautta.

Verkkopalvelu ohjaa ja opastaa hakemuksen teossa. Hakemuksen voi jättää mihin vuorokauden aikaan tahansa millä tahansa koneella, jossa on verkkoyhteys. Myös tarvittavat lisätiedot ja maksuhakemukset voidaan toimittaa nopeasti verkon kautta. Hakija pystyy seuraamaan hakemuksensa etenemistä Hyrrässä.

Näin hakemusprosessi etenee:

  1. Täytä hakemus ja lähetä se sähköisesti viranomaiselle Hyrrässä. Hyrrä ohjaa ja opastaa sinua hakemuksen täyttämisessä, tarvittavien liitteiden lisäämisessä ja lähettämisessä. Hakemus allekirjoitetaan sähköisesti.
  2. Saat ilmoituksen siitä, että hakemuksesi on tullut vireille. Samalla saat tiedon hakemuksen käsittelijästä ja arvion käsittelyajasta
  3. Kun hakemuksesi on käsitelty, saat siitä ilmoituksen sähköpostiisi. Tukipäätös on luettavis-sa Hyrrässä. Jos hakemusta tarvitsee täydentää, saat ilmoituksen sähköpostiisi täydennyspyynnöstä. Täydennyspyynnön löydät Hyrrästä hankehakemuksen yläreunasta
  4. Kun olet aloittanut hankkeen toteutuksen ja siitä on syntynyt kustannuksia, hae maksua Hyrrässä. Jos maksuhakemus vaatii täydennystä, toimita pyydetyt täydennykset Hyrrän kautta. Kun maksupäätös on tehty, saat siitä ilmoituksen sähköpostiisi. Tukipäätös on luettavissa Hyrrässä. Rahat maksetaan maksuhakemuksella ilmoitetulle tilille.

Kaikki toimittamasi hakemukset tietoineen tallentuvat Hyrrään, jossa ne ovat myöhemmin sekä sinun että viranomaisen saatavilla.

Vaikka hakeminen tapahtuu jatkossa sähköisesti, suosittelemme sinua olemaan yhteydessä ELY-keskuk-seen ennen hakemuksen täyttämistä ja keskustelemaan hankkeen rahoitusmahdollisuuksista.

Yleistä Hyrrän käytöstä

Tutustu ohjeisiin Kirjautuminen, Yleistä Hyrrän käytöstä ja Uusi hakemus

Tuen hakemisen ehdot

Lue Ei-tuotannollisten investointikorvausten tukiehdoista täältä: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/oppaat/sitoumus-ja-sopimusehdot/ei-tuotannolliset-investoinnit/ei-tuotannolliset-investoinnit-2021/

Perustiedot

Hakemustyypin valinnan jälkeen esitäytetyssä hakemuksessa näkyy kaksi välilehteä: Perustiedot ja Han-kesuunnitelma. Ennen kuin täytät hakemuksen, tarkista lomakkeen yläreunasta, että olet valinnut oikean hakemustyypin. Täytä ensin Perustiedot. Perustietoihin kuuluvat seuraavat tiedot:

  • tiedot hakijasta
  • hakijan yhteystiedot
  • tiedot hankkeen vastuuhenkilöstä ja muista henkilöistä, joilla on allekirjoitusoikeus

Sivun alareunassa kerrotaan Hankkeen tiedot.

Hakija ja yhteystiedot

Ei-tuotannolliset investoinnit, perustiedot-välilehti.

Hakija ja yhteystiedot tulevat automaattisesti digi- ja väestötietovirastosta (DVV) ja Yritys- ja yhteisötie-tojärjestelmästä (YTJ-palvelusta). Jos osoitetiedot ovat vanhentuneet, päivitä ne YTJ-palveluun, josta ne päivittyvät Hyrrään. Voit myös ilmoittaa Maaseutuhallinnossa käytettävän osoitteen kohdasta Omat tie-dot/profiili (kts. Yleistä Hyrrän käytöstä). Ainoa muutettava (täydennettävä) tieto hakemuksella on www-osoite. Voit muokata www-osoitetta painamalla Muokkaa, minkä jälkeen www-osoite-otsikon alle aukeaa laatikko, johon voit kirjoittaa osoitteen. Tallenna tieto Tallenna-painikkeesta.

Tallenna-painike.

Vastuuhenkilö

Vastuuhenkilö.

Vastuuhenkilö on henkilö, joka voi allekirjoittaa hakemuksen ja joka vastaa hankkeen toteutuksesta. Järjestelmään ensimmäiseksi tunnistautunut henkilö lisätään automaattisesti vastuuhenkilöksi.

Muutettavia (täydentäviä) tietoja ovat:

  • Valinnoilla Tuensaaja ja Allekirjoittaja määritellään vastuuhenkilön rooli hankkeessa. Valitse rooli klikkaamalla laatikkoon täppä. 
  • Voit lisäksi muuttaa (täydentää) henkilön roolin hankkeessa/organisaatiossa, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. Sähköpostiosoitteen lisääminen on tärkeää, jotta hakemusta koskevat sähköposti-ilmoitukset tavoittavat vastuuhenkilön.

Voit lisätä useita allekirjoittajia painamalla uudelleen Lisää uusi osapuoli -painiketta. Voit lähettää hake-muksen vasta sen jälkeen, kun kaikki allekirjoittajiksi määritellyt osapuolet ovat allekirjoittaneet hakemuksen Allekirjoittaminen ja lähettäminen -välilehdellä. Allekirjoittajien on kirjauduttava sisään omilla tunnuksillaan, ja tämän vuoksi jokaisella allekirjoittajalla pitää olla käytössään jokin sähköinen tunnistau-tumistapa (katso artikkeli Kirjautuminen) sekä Hyrrä-hakija oikeus Katso-palvelussa. Hakemuksen lähet-tämisestä lisää kohdassa Allekirjoitus ja lähettäminen.


Hankkeen tiedot

Hankkeen tiedot.
Täytä Tilatunnus-kohtaan sen tilan tilatunnus, jolle haet tukea.

Hankkeen pääasiallinen toteutuskunta vuoden 2014 kuntajaon mukaan -kohdassa valitse alasvetolaati-kosta kunta, jossa hanke toteutetaan. Valikko aukeaa klikkaamalla laatikon sisällä. Voit selata kuntia viemällä hiiren oikeassa reunassa olevan palkin päälle ja vierittämällä sitä alas. 

Voit myös kirjoittaa kunnan nimen klikkaamalla listan yläpuolella olevan laatikon sisällä. Kun löydät oikean kunnan, klikkaa sitä hiirellä valitaksesi. Kun olet valinnut kunnan, täydentyy siniseen laatikkoon Seuraavaksi käsittelypaikaksi ELY-keskus, jossa hakemus käsitellään. ELY-keskus valikoituu valitsemasi kunnan mukaan.

Hankesuunnitelma

Hankesuunnitelma-välilehti.

Huom! Hankesuunnitelma-välilehdellä kohdassa haettava tuki Toimenpide-laatikossa on valittavissa vain Elintarvikkeiden valmistus. Et voi muuttaa termiä, vaikka se on väärin. Tallenna kohtaan ehdotettu termi ja jatka eteenpäin, tämä korjataan myöhemmin kaikille hakemuksille. Paina siis Tallenna ja jatka saadaksesi loput hakemukselle tarvittavat tiedot esille. 

Haettava tuki, lohkotiedot ja liitteet näkymä.

Hankesuunnitelma-välilehdellä kohdassa Lohkotiedot voit tallentaa kaikki kosteikkohankkeeseen kuuluvat peruslohkot. Käytä lohkon virallista nimeä, jos sillä sellainen on, muuten voit laittaa sen nimen, joka lohkolla tulee olemaan, kun kosteikon valmistuttua ilmoitat lohkot kunnan maaseutuviranomaiselle Kosteikon hoitosuunnitelman hakemista varten. Ilmoita haettavan lohkon pinta-ala mielellään kahdella desimaalilla. Lisää rivi -kohdasta voit lisätä rivejä niin monta kuin sinulla on lohkoja.

Lohkotiedot.
Investointituen myöntämisen edellytyksenä on, että hakija esittää Ei-tuotannolliseen investointiin liittyvän suunnitelman. Katso lisätietoja: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/oppaat/sitoumus-ja-sopimusehdot/ei-tuotannolliset-investoinnit/ei-tuotannolliset-investoinnit-2021/

Hakemuksen liitteet

Tallenna hakemukselle tarvittavat liitteet. Tähdellä merkityt ovat pakollisia liitteitä.

Hakemuksen liitteet.
Suunnitelma sisältö (sisältää kustannuslaskelman)
• Hankkeen sijaintikartta
• Hankealueen kartta
• Vuokrasopimukset
• Kopio yhdistyksen tai vesioikeudellisen yhteisön kokouspöytäkirjasta
• Selvitys rekisteröidyn yhdistyksen tai vesioikeudellisen yhteisön nimenkirjoitusoikeudesta
• Omistus- ja hallintaoikeutta osoittavat selvitykset
• Muut tarpeelliseksi katsottavat tiedot

Liitetiedoston lisäys

Lisää liitetiedosto painikkeesta Lisää liite.

viranomais liitetiedosto1 muokattu

Selaa-painikkeesta aukeaa koneen resurssienhallinta, josta pääset valitsemaan haluamasi liitteen. Valitse tiedosto resurssienhallinnasta ja paina Avaa. Valitsemasi tiedoston nimi näkyy ikkunassa, ja ikkuna sulkeutuu automaattisesti hetken kuluttua.

 

viranomais liitetiedosto poistaminen muokattu

Jos haluat poistaa liitetiedoston, klikkaa liitetiedoston nimen perässä olevaa punaista rastia. Liitteiden kappalemäärää ei ole rajoitettu, joten voit lisätä tarvitsemasi määrän liitteitä jokaiseen kohtaan. Uuden liitteen lisääminen tapahtuu klikkaamalla uudelleen Lisää liite.

Lisää liitteet pdf-muotoisina. Yhden liitteen maksimikoko on 10 Mt.

Voit myös lisätä tarvittavan määrän muita hakemukseen liittyviä liitteitä.

Muiden liitteiden lisäys tapahtuu kohdasta Hakemustyyppiin liittyvät liitteet. Laatikon sisällä olevasta nuolesta avautuu alasvetovalikko, josta voit valita lisättävän liitetyypin. Liitetyypin nimen viereen ilmestyy painike Lisää liite. Lisää liitteet edellä kuvatulla tavalla ja samoilla rajoitteilla.

Huom! Salassa pidettäville liitteille on oma kohtansa, jonne voidaan lisätä sellaisia liitteitä, joita asiakas ei voi avata enää tallennuksen jälkeen. Vain viranomainen näkee salassa pidettävät liitteet hakemuksen käsittelyn yhteydessä. Tunnistat salassa pidettävän liitteen suluissa olevasta tekstistä salassapidettävä. Lisää tänne kaikki ne liitteet, jotka vain käsittelevä viranomainen voi nähdä. Salassa pidettävän liitteen voi poistaa vain henkilö, joka on lisännyt sen hakemukselle.

Tallenna ja jatka -painikkeesta lomakkeelle aukesi täytettäväksi uusia välilehtiä: Kustannus ja rahoitus, Tavoitteet sekä Allekirjoitus ja lähetys.

Huom! Jos kopioit tekstiä Hyrrään suoraan wordistä, ei järjestelmä välttämättä ymmärrä kaikkia merkkejä, jolloin tekstiin tulee epämääräisiä kysymysmerkkejä. Kun kopioit tekstiä muistio-toiminnolla, teksti näkyy siistinä.

Kustannukset ja rahoitus

Hankkeen kustannusarvio

Kustannus ja rahoitus välilehdellä kohdassa Kustannusmalli suositellaan valittavaksi ”korvaus todellisista hyväksyttävistä kustannuksista.

Kustannus ja rahoitus -välilehti

Kustannusarvio-välilehden näkymä vaihtelee haettavan tuen mukaan. Harmaapohjaiset laatikot sisältävät laskentakaavoja, joita käyttäjä ei pysty muuttamaan.

Hankkeen rahoitussuunnitelma

Täytä rahoitukset rahoituslajeittain sen mukaan, miten hankkeen kustannukset on tarkoitus rahoittaa. Hakemuksen Kokonaiskustannukset ja Kokonaisrahoitus-summien pitää olla yhtä suuret.

Hankkeen kustannusarvio ja rajoitussuunnitelma.

Allekirjoitus ja lähetys

Katso Allekirjoitus ja lähetys

Lisäksi

Katso Hankekirjasto ja Lisätietopyyntöön vastaaminen

Sivu on viimeksi päivitetty 28.9.2021