Asiointipalveluissa käyttökatko 4.–5.9.2020

1. syyskuuta 2020

Ruokaviraston asiointipalveluissa on tietojärjestelmien huollosta johtuva käyttökatko perjantaista 4.9. kello 16.15 alkaen. Asiointipalvelut ovat normaalisti käytettävissä viimeistään lauantai-iltana 5.9.

Katko estää pääsyn seuraaviin palveluihin:  

  • Eläinlääkärirekisteri
  • Eläinrekisteri (lammas-, vuohi- ja sikarekisteri)
  • Hyrrä
  • Lupanet
  • Maitorekisteri
  • Nekka
  • Touko
  • Tuonti- ja vientitodistusten hakupalvelu
  • Vipu

Käyttökatko koskee Ruokaviraston asiointipalvelujen lisäksi koko maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan asiointipalveluja.

Pahoittelemme katkosta aiheutuvaa haittaa.