Vipuneuvojan tarkisteet 2021

Lähetyksen estävät tarkisteet

 • Et ole hakenut yhtäkään tukea.
 • Peruslohkolla ei ole yhtään kasvulohkoa.
 • Peruslohkolla on kartalle kohdentamattomia kasvulohkoja.
 • Peruslohkon kasvulohkolta puuttuu kasvi.
 • Kasvulohkojen pinta-ala ylittää peruslohkon pinta-alan.
 • Peruslohkon pinta-ala (x,xx) pienempi kuin kasvulohkojen pinta-ala (x,xx)
 • Peruslohkon kaikille kasvulohkoille ei ole kohdennettu geometriaa.
 • Peruslohkon raja on muuttunut. Piirrä kasvulohkot uudelleen.
 • Kasvulohkolla on ollut edellisenä vuonna pysyvän nurmen alaa vähintään 0,05 ha. Ekologiseen alaan ilmoitettu viherkesanto ei ole sallittu alueella, joka on ollut edellisenä vuonna pysyvää nurmea.
 • Kasvulohkolla on ollut edellisenä vuonna pysyvän nurmen alaa x,xx ha. Ekologiseen alaan ilmoitettu viherkesanto ei ole sallittu alueella, joka on ollut edellisenä vuonna pysyvää nurmea. Muuta tietoja tai korjaa kasvulohkon rajaa.
 • Pysyvän nurmen alalle ei voi ilmoittaa viherkesantoa (nurmi ja niitty), jos ala ilmoitetaan ekologisena alana.
 • Tuenhakijaksi on merkitty maatilan osallinen, jolle ei ole merkitty tilinumerotietoa osallisen tiedoissa. Voit lisätä tilinumeron Maatilan Osalliset -sivulla.
 • Vuokratuksi merkityltä peruslohkolta puuttuu vuokranantajan nimi.
 • Pysyvälle Natura-nurmelle voi ilmoittaa ainoastaan pysyvää nurmea muodostavia ja ylläpitäviä kasveja.
 • Peruslohkon maankäyttölajin ja kasvikoodin välillä on ristiriita.
 • Peruslohkomuutokset ei ole lähetetty käsiteltäväksi. Lähetä ensin peruslohkomuutokset käsiteltäväksi ennen kuin päätukihakua voi lähettää käsiteltäväksi.
 • Lohkon kasvin ja tuenhakijan hukkakaurailmoituksen välillä on ristiriita. Tarkista kasvi tai poista pyyntö hukkakaurattomuustarkastuksesta.
 • Valittu kasvi on ristiriidassa peruslohkon muiden tietojen kanssa.
 • Valumavesien hallinta -toimenpiteeseen ilmoitettu ala ylittää peruslohkon pinta-alan.
 • Lohkolle on ilmoitettu toimenpide valumavesien hallinta, mutta toimenpiteelle ei ole ilmoitettu pinta-alaa.
 • Tukea haetaan koko peruslohkolle, vaikka lohko on ilmoitettu yhteiskäyttöiseksi.
 • Peruslohkoa ei voi ilmoittaa täyteen kasvulohkoja, jos se on ilmoitettu yhteiskäyttöiseksi.
 • Peruslohkolta puuttuu hukkakauratieto.
 • Maatalouskäytöstä poistoa ei ole lähetetty käsiteltäväksi. Lähetä poisto käsiteltäväksi ensin, sen jälkeen voit palauttaa päätukihaun.
 • Koko lohko on ilmoitettu tilapäisesti viljelemättömänä alana kahtena edellisenä vuonna. Tarkista onko lohko  maatalousmaata. Tarvittaessa poista lohko maatalouskäytöstä peruslohkomuutoksella tai ilmoita lohko kasvikoodilla Pysyvästi viljelemätön. Lue tilapäisesti viljelemättömistä aloista tarkemmin Hakuoppaan Maatalousmaa, perus- ja kasvulohkot luvusta kohdasta 1.1.
 • Ympäristösitoumukseesi on lisätty uusia peruslohkoja. Lohkot ovat olleet viime vuonna sitoumuksen antaneella tilalla ja ovat siten oikeutettuja korvaukseen tästä vuodesta alkaen. Ilmoita hakemuksen lisätiedoissa lohkonumerot, joita et halua liitettävän sitoumukselle.

Lähetyksen sallivat tarkisteet

Yleiset:

 • Et ole hakenut perus- ja viherryttämistukea.               
 • Et ole hakenut luonnonhaittakorvausta. 
 • Et ole hakenut ympäristösopimuksen maksua, vaikka sinulla on voimassa oleva sopimus.            
 • Et ole hakenut jatkovuotta ympäristösitoumukseesi. Sitoumuksesi päättyy.          
 • Et ole hakenut jatkovuotta luonnonmukaisen tuotannon sitoumukseesi. Sitoumuksesi päättyy.
 • Et ole hakenut jatkovuotta ympäristösopimukseesi. Sopimuksesi päättyy.      
 • Et ole hakenut luomukorvauksen maksua.
 • Tilaasi koskee luomusitoumuksen myyntikasvivelvoite tänä vuonna. Olet ilmoittanut myyntikasveja xx* ha, vaatimuksen täyttäminen vaatii xx** hehtaaria. Ilmoita myyntikasveja 30 % sitoumusalastasi. Tarkisteessa käytetystä sitoumusalasta voi puuttua tänä vuonna tehtyjä muutoksia kuten lisäalojen haku. Tarkista käytetty ala selaamalla: Ilmoita tiedot → Lohkotietojen yhteenveto → Yhteenveto peruslohkoittain. Jos ilmoitat seoskasvustoja, joissa on valkuaiskasvia, ilmoita lohkon lisätiedoissa seoksen sisältämät valkuaiskasvi/-t. Lue lisää: Vipuneuvoja tarkistaa myyntikasvivaatimuksen.
 • Et ole hakenut peltokasvipalkkiota, vaikka sinulla on tukeen oikeuttavia kasveja.                      
 • Olet hakenut vain toista nuorten viljelijöiden tukea.   
 • Ahvenanmaan päätukihaku ei ole perustettu. Muista myös hakea Ahvenmaan maakuntahallituksen tuet.
 • Peruslohkolle lisättyjen kasvulohkojen pinta-ala ylittää peruslohkon alan. Tarkista kuuluuko peruslohko olla hallinnassasi. Jos ei, poista siinä tapauksessa peruslohko tilasi hallinnastasi.
 • Peruslohkolla ilmoitettujen kasvulohkojen pinta-ala on pienempi kuin peruslohkon pinta-ala.
 • Peruslohkon pinta-ala (x,xx) on suurempi kuin kasvulohkojen pinta-ala (x,xx).
 • Pysyvälle nurmelle ei voi ilmoittaa ympäristökorvauksen kasveja: Viherlannoitusnurmi, Luonnonhoitopelto (nurmikasvit väh. 2v.), Monivuotinen ympäristönurmi, Suojavyöhyke (sitoumus alkaen 2015).
 • Kasvulohkolla on ollut edellisenä vuonna pysyvän nurmen alaa vähintään x.xx ha. Valitsemasi nurmikasvi (viherlannoitusnurmi, luonnonhoitopelto (nurmikasvit väh. 2v.), monivuotinen ympäristönurmi, suojavyöhyke (sitoumus alkaen 2015), ei ole sallittu alueella, joka on ollut edellisenä vuonna pysyvää nurmea. Vaihda kasvilaji tai korjaa kasvulohkon rajaa.
 • Tilapäisesti viljelemätöntä alaa tai pysyvästi viljelemätöntä alaa on ilmoitettu tänä vuonna sekä edeltävänä vuonna. Tämä saattaa aiheuttaa tukioikeuksien menettämisen kansalliseen varantoon. Pysyvästi viljelemätön ala poistetaan maatalouskäytöstä.          
 • Tilallasi on luomusitoumus, mutta olet ilmoittanut kasvulohkoja tavanomaisesti viljellyiksi. Tarkista lohkojen luomun vaihe.                                         
 • Lohkolle on kylvettävä kasvi, jos kyseessä on ensimmäistä kertaa viljelykäyttöön otettava lohko. Täydentävien ehtojen mukaan et voi ilmoittaa lohkoa avokesantona, sänkikesantona tai tilapäisesti viljelemättömänä.
 • Peruslohko on hukkakaurarekisterissä. Kauran viljelyä lohkolla ei suositella.
 • Kasvulohkojen pinta-alat päivittyvät oikeiksi sen jälkeen, kun yhteiskäyttölohkon hallinnoija on kohdentanut kasvulohkot.
 • Olet ilmoittanut luomun 3. vuoden siirtymävaiheen kasville, jolla kyseistä vaihetta ei käytetä. Vaihda kasvulohkolle ilmoittamasi siirtymävaihe. Lisätietoa luomun vaiheiden ilmoittamisesta löydät Viljelijätukien hakuoppaasta.

Tukioikeudet

 • Tarkista erotussarake, jotta näet onko sinulla liikaa (+) tai liian vähän (-) tukioikeuksia perustuessa tukikelpoiseen alaan nähden. Ilmoita tarvittaessa tukioikeuksien siirrot tukihaun loppuun mennessä. Perustuessa tukikelvottomat kasvulohkot kasvattavat erotusta (+), koska näistä kasvulohkoista ei makseta tukea eivätkä ne aktivoi tukioikeuksia. Kasvikoodin tukikelpoisuuden voit varmistaa osoitteesta Kasvikoodien tukikelpoisuudet 2021.
 • Koko tukioikeus (max.1,00 ha) aktivoituu, jos siitä on käytetty vähintään 0,01 ha. Jos tilalla, alueittain tarkasteltuna, jää tukioikeusalaa aktivoimatta kaksi (2) vuotta peräkkäin, menee vastaava määrä tukioikeuksia kansalliseen varantoon korvauksetta.

Ympäristökorvaus

 • Kasvulohkolle on ilmoitettu toimenpide puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu, mutta toimenpidettä ei ole valittu sitoumukselle.
 • Toimenpiteeseen puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu ei ole valittu yhtään kasvulohkoa.
 • Olet ilmoittanut puutarhakasvien toimenpiteen alaa peruslohkolle, joka ei ole sitoumuksella. Tämä ala ei kelpaa toimenpiteeseen.
 • Kasvulohkolle on ilmoitettu toimenpide orgaanisen katteen käyttö, mutta toimenpidettä ei ole valittu sitoumukselle.
  Toimenpiteeseen orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla ei ole valittu yhtään kasvulohkoa.
 • Lohkotiedoissa on ilmoitettu viherlannoitusnurmea, kerääjäkasveja, saneerauskasveja tai monimuotoisuuspeltoja, mutta tila ei ole sitoutunut ympäristökorvauksen peltoluonnon monimuotoisuus -toimenpiteeseen.
 • Lohkotiedoissa on ilmoitettu suojavyöhyke (sitoumus alkaen 2015), monivuotista ympäristönurmea tai luonnonhoitopeltoa (nurmikasvit, väh. 2-v.), mutta tila ei ole sitoutunut ympäristökorvauksen ympäristönhoitonurmet-toimenpiteeseen.
 • Olet ilmoittamassa sitoumusalalle pysyvästi viljelemätöntä alaa. Pysyvästi viljelemätön ala poistetaan sitoumukselta ja siitä voi aiheutua takaisinperintä sitoumuskauden ajalta. Voit poistaa lohkon maatalouskäytöstä lomakkeella 102C tai ilmoittamalla vastaavat tiedot peruslohkon lisätiedoissa.
 • Maksun hakija eroaa siitä, kenelle sitoumus/sopimus on tehty. Tee sitoumuksen tai sopimuksen siirto lomakkeella 160.
 • Lohkotiedoissa on ilmoitettu väärä kasvikoodi sopimuslohkolle. Katso oikeat kasvikoodit Hakuoppaan Ympäristösopimukset-luvusta.
 • Olet ilmoittanut ympäristösitoumukseen kuulumattomalle peruslohkon alalle ympäristösitoumuksen toimenpiteen kasvin. Sitoumukseen kuulumattomalle alalle ei makseta ympäristökorvausta. Vaihda ilmoitettu kasvi, jos et ole vaihtamassa peruslohkolle korvauskelpoisuutta ja sitoumusalaa.
 • Muista perustaa maisemakasveilla kylvetty monimuotoisuuspelto vuosittain!

Viherryttäminen: viljelyn monipuolistaminen

 • Tilan peltoala on alle 10 ha.
 • Tilan peltoalasta on yli 75 % heinä- tai nurmikasveja, palkokasveja ja/tai kesannolla. Tila on vapautettu viherryttämistuen viljelyn monipuolistamisen vaatimuksista.
 • Tilan tukikelpoisesta maatalousmaasta on pysyvää nurmea ja nurmikasveja yli 75 %. Tila on vapautettu viherryttämistuen viljelyn monipuolistamisen vaatimuksista.
 • Vähintään kaksi eri viljelykasvia.
 • Vähintään kolme eri viljelykasvia.
 • Pääkasvin osuus saa olla enintään 75 % peltoalasta.
 • Kahden tärkeimmän viljelykasvin yhteenlaskettu osuus enintään 95 % peltoalasta.
 • Viljelyn monipuolistamisen vaatimus ei täyty. Viherryttämistukea leikataan.

Viherryttäminen: ekologinen ala

 • Tilan peltoala on enintään 15 ha.
 • Tilan peltoalasta yli 75 % on heinä- tai nurmikasveja, kesannolla tai palkokasvien viljelyssä. Tila on vapautettu viherryttämistuen ekologisen alan vaatimuksista.
 • Tilan tukikelpoisesta maatalousmaasta on pysyvää nurmea ja nurmikasveja yli 75 %. Tila on vapautettu viherryttämistuen ekologisen alan vaatimuksista.
 • Ekologista alaa ilmoitettu vähintään 5 % tilan peltoalasta. Huomaathan, että kasvinsuojeluaineiden käyttö on kiellettyä ekologisen alan kesannoilla ja ekologisen alan typensitojakasveilla.
 • Ekologista alaa on liian vähän. Viherryttämistukea leikataan. Huomaathan, että kasvinsuojeluaineiden käyttö on kiellettyä ekologisen alan kesannoilla ja ekologisen alan typensitojakasveilla.
 • Ekologisen alan viherkesantoa (nurmi ja niitty) on ilmoitettu enintään 10/15 % tilan peltoalasta. Jos alaa on yli 10/15 %, ylittävää alaa ei hyväksytä ekologiseksi alaksi.

Monivuotisten toimenpiteiden tarkisteet

 • Suojavyöhykenurmi: Lähtökohtaisesti sinun tulee ilmoittaa suojavyöhykenurmiksi alat, jotka on viime vuonna ilmoitettu ja hyväksytty suojavyöhykenurmiksi. Hallinnansiirtotapauksissa sinun ei kuitenkaan tarvitse jatkaa edellisen viljelijän antamaa suojavyöhykkeen sitoumusta. Uutta suojavyöhykenurmialaa voit ilmoittaa vain siinä tapauksessa, että peruslohkolla on ollut edellisenä syksynä tai tänä vuonna päättynyt erityistukisopimus "suojavyöhykkeen perustaminen ja hoito" tai "luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen" ja lohko täyttää suojavyöhykenurmen ehdot. Suojavyöhykenurmien tulee sijaita samoilla aloilla kuin viime vuonna. Pienet muutokset pinta-aloissa ovat mahdollisia esim. tarkentuneesta mittauksesta johtuen.        
 • LHP-nurmet ja monimuotoisuuspellot: Tilalla on luonnonhoitopeltoja ja/tai monimuotoisuuspeltoja, joihin liittyy kahden vuoden säilyttämisvelvoite. Korostettujen lohkojen osalta tämä velvoite ei mahdollisesti täyty. Tarkista tiedot taulukosta. Jos ilmoitat samalle alalle monimuotoisuuspelto (niitty 1. ja 2. vuosi) pidempään kuin kaksi vuotta, se tulee perustaa toisen vuoden jälkeen uudelleen. Tarkista tämä ehto niiden peruslohkojen osalta, joilla on taulukossa monimuotoisuuspelto (niitty 1. ja 2. vuosi) kolmena peräkkäisenä vuonna.
 • Monivuotiset ympäristönurmet: Ilmoita monivuotisena ympäristönurmena alat, jotka on viime vuonna ilmoitettu ja hyväksytty monivuotisiksi ympäristönurmiksi. Hallinnansiirtotapauksissa sinun ei kuitenkaan tarvitse jatkaa edellisen viljelijän antamaa sitoumusta. Uutta monivuotisen ympäristönurmen alaa voit ilmoittaa vain siinä tapauksessa, että peruslohkolla on ollut edellisenä syksynä tai tänä vuonna päättynyt erityistukisopimus "Turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely" ja lohko täyttää monivuotisen ympäristönurmen ehdot. Monivuotisten ympäristönurmien tulee sijaita samoilla aloilla kuin viime vuonna. Pienet muutokset pinta-aloissa ovat mahdollisia esim. tarkentuneesta mittauksesta johtuen.    
 • Viherlannoitusnurmet: Sama ala voi olla viherlannoitusnurmena enintään kolme vuotta peräkkäin. Taulukossa on listattu peruslohkot, joilla on ilmoitettu viherlannoitusnurmea neljänä peräkkäisenä vuonna. Tarkiste ei huomioi kasvulohkojen sijaintia peruslohkoilla. Varmista, ettei viherlannoitusnurmeksi ilmoittamasi ala ole ollut viherlannoitusnurmea jo kolmena edellisenä vuonna.   
 • Saneerauskasvit: Voit ilmoittaa saneerauskasvialaa samalle alalle enintään kaksi vuotta peräkkäin. Taulukkoon on listattu peruslohkot, joilla olet ilmoittanut saneerauskasveja kolmena vuonna peräkkäin. Tarkista, ettei saneerauskasvien viljely osu samalle osalle peruslohkoa kolmena peräkkäisenä vuonna.

Alustava arvio myönnettävistä tuista

 • Tukioikeuksien määrä rajoittaa maksettavaa tukea. Muista ilmoittaa tarvittaessa tukioikeuksien siirrot.
 • Vapautuminen viherryttämisen monipuolistamisen vaatimuksesta estää maksun ympäristökorvauksen kasvipeitteisyys- toimenpiteestä. Esto ei koske luonnonmukaisen tuotannon perusteella vapautettua alaa.
 • Vapautuminen viherryttämisen ekologisen alan vaatimuksesta estää maksun ympäristökorvauksen kasvipeitteisyys- toimenpiteestä. Esto ei koske luonnonmukaisen tuotannon perusteella vapautettua alaa.
 • Kesantorajoitteen mukaisten kasvien yhteisala ylittää 25 % peltoalasta. Maksettavaa alaa leikataan.
 • Vapautus ekologisen alan vaatimuksesta estää ympäristönhoitonurmet-toimenpiteen myöntämisen suojavyöhykkeiden osalta.
 • Vapautus ekologisen alan vaatimuksesta estää ympäristönhoitonurmet-toimenpiteen myöntämisen monivuotisten ympäristöhoitonurmien osalta.
 • Vapautus ekologisen alan vaatimuksesta estää ympäristönhoitonurmet-toimenpiteen myöntämisen luonnonhoitopeltonurmien osalta.
 • Vapautus ekologisen alan vaatimuksesta estää peltoluonnon monimuotoisuus -toimenpiteen myöntämisen viherlannoitusnurmien osalta.
 • Kerääjäkasvien toimenpiteen korvausta ei myönnetä kasvulohkosta, joka on ilmoitettu ekologiseksi alaksi.
 • Olet ilmoittanut yli 20 % luonnonhoitopeltoalaa sitoumuslohkojen pinta-alasta kohdentamisalueella. Ylittävältä alalta ei myönnetä korvausta.
 • Olet ilmoittanut yli 5 % luonnonhoitopeltoalaa sitoumuslohkojen pinta-alasta. Ylittävältä alalta ei myönnetä korvausta.
 • Olet ilmoittanut monimuotoisuuspeltoalaa yli 15 % sitoumuslohkojen pinta-alasta kohdentamisalueella. Ylittävältä alalta ei myönnetä korvausta.
 • Olet ilmoittanut monimuotoisuuspeltoalaa yli 15 % sitoumuslohkojen pinta-alasta. Ylittävältä alalta ei myönnetä korvausta.
 • Ilmoittamasi monimuotoisuuspeltojen ja luonnonhoitopeltojen yhteisala ylittää 15 % sitoumusalasta. Ylittävältä osalta ei myönnetä luonnonhoitopellon korvausta.
 • Ilmoittamasi monimuotoisuuspeltojen ja luonnonhoitopeltojen yhteisala ylittää 20 % sitoumusalasta kohdentamisalueella. Ylittävältä osalta ei myönnetä luonnonhoitopellon korvausta.
 • Ilmoittamasi kerääjäkasvien ala ylittää 25 % sitoumusalasta. Ylittävältä osalta ei myönnetä kerääjäkasvien korvausta.
 • Ilmoittamasi saneerauskasvien ala ylittää 25 % sitoumusalasta. Ylittävältä osalta ei myönnetä saneerauskasvien korvausta.

Vipuneuvoja ei tarkista vuonna 2021

Esimerkiksi seuraavia asioita Vipuneuvoja ei tarkista

 • Vipuneuvoja ei tarkista eläintenpitoa eikä eläintiheyttä luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotukseen, sika- ja siipikarjatalouden tukeen eikä luonnonmukaisen tuotannon korvaukseen. Vipu-palvelun Maatila-osiosta näet eläintiheyslaskentaan käytettävät eläinyksikkömäärät eläinlajeittain 2020.
 • Tuki on hakematta, vaikka lohkotiedoissa on siihen oikeuttavia kasveja, pl. edellä mainitut tuet.
 • Viherryttäminen: pysyvien nurmien säilyttämisvaatimus. 
 • Erityis- ja ympäristösopimusten koodien oikeellisuus.
 • Eläintukien osallistumisilmoitukset. Esimerkiksi tilalla on nautarekisterin mukaan eläimiä, mutta ei voimassa olevaa osallistumisilmoitusta nautapalkkiossa.
 • Lohkojen ilmoittaminen luonnonmukaiseen tuotantoon. Luonnonmukaiseen tuotantoon ilmoitettu lohko on vapautettu viherryttämistuen vaatimuksista luonnonmukaisen tuotannon perusteella. Vapautuksen saadakseen lohkon on kuuluttava luomuvalvontaan.
 • Jatkovuoden hakeminen alkuperäiskasvien ylläpitosopimukseesi. (ELY-keskukset lähettävät tiedotteen ko. tuen saajille).
Sivu on viimeksi päivitetty 19.10.2021