Tiedonluovutuksista perittävät maksut

Oheen on koostettu Ruokaviraston tiedonluovutusten liiketaloudellisesti hinnoiteltujen suoritteiden maksut.  Hinnat ovat voimassa 1.3.2021 alkaen.

1. Tietoaineistot pyynnöstä

1.1. Aineistot, jotka eivät sisällä salassa pidettäviä tietoja tai henkilötietoja

1.2. Aineistot, jotka sisältävät salassa pidettävää tietoa tai henkilötietoja

2. Yhteystiedot suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten

3. Valokopiot, sähköiset tallenteet ja muut jäljennökset sekä niiden lähettäminen

4. Asiakirjojen oikeaksi todistaminen

 

1. Tietoaineistot pyynnöstä 

Ruokavirasto koostaa ja luovuttaa tietoaineistoja tyypillisesti tilastolliseen tarkoitukseen ja tieteelliseen tutkimukseen. Tietoaineistot koostetaan tietojärjestelmiin tallennetuista viranomaistiedoista tietopyytäjän toimeksiannosta tämän omaa käyttötarkoitusta varten. Tietoaineistot annetaan pääsääntöisesti excel-tiedoistona. Jos aineiston tiedostokoko on suuri, aineistot annetaan Ruokaviraston sähköisen latauspalvelun kautta.

Maksut veloitetaan täysien tuntien mukaan. Esimerkiksi 1,5 tunnin työmäärä veloitetaan 2-4 tunnin aineistomaksun mukaisesti.

Säädösperuste luovutukselle: julkisuuslaki (621/1999) 21 §

1.1Tietoaineistot, jotka eivät sisällä salassa pidettävää tietoa tai henkilötietoja  

Aineistojen luovuttaminen ei edellytä tiedonsaantioikeuden arviointia. Asiassa ei laadita hallintopäätöstä.

Aineiston koostaminen, työmäärä eur, alv 0 % eur, alv 24 %
enintään 1 tunti

157

194,68
2-4 tuntia 380

471,20

5-7 tuntia 715

886,60

työläs 2845

3.527,80

1.2 Tietoaineistot, jotka sisältävät salassa pidettävää tietoa tai henkilötietoja

Aineistojen luovuttaminen edellyttää tiedonsaantioikeuden arviointia. Asiassa laaditaan hallintopäätös.  

Aineiston koostaminen, työmäärä: eur, alv 0 % eur, alv 24 %
enintään 1 tunti 269 333,56
2-4 tuntia 492 610,08
5-7 tuntia 827 1.025,48
työläs 2.953 3.661,72

2. Yhteystiedot suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten

Aineistojen luovuttaminen edellyttää tiedonsaantioikeuden arviointia. Asiassa laaditaan hallintopäätös.

Säädösperusteet luovutukselle: julkisuuslaki (621/1999) 16.3 §, laki maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä (284/2008) 11 §

Yhteystiedot eur, alv 0 % eur, alv 24 %

yhteystiedot (nimi, osoite ja/tai puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite)

- lisäksi riippuen rekisteristä, joista tietoja luovutetaan esim. asiointikieli, tuotantosuunta, sijainti (esim. ELY-keskuksittain), pinta-ala

235 291,40

Luovutettavat yhteystiedot suoramarkkinointiin haetaan käyttötarpeen perusteella eri tietojärjestelmistä.

Vuosittaisen viljelijätukien haun yhteydessä viljelijöiltä tiedustellaan suostumusta tietojen luovuttamiseen markkinointitarkoitukseen. Yhteystiedot, asiointikieli, tuontantosuunta, sijainti ja pinta-alatiedot haetaan pääsääntöisesti tukisovellukseen tallennetuista tiedoista.

Luonnonmukaisen maataloustuotannon sekä luonnonmukaisten kylvösiementen ja taimiaineiston valvontajärjestelmien osalta halukkuutta tietojen luovuttamiseen kysytään vuosittain tarkastuksella. Luonnonmukaisen maataloustuotannon rekisteriin on merkitty tieto siitä, saako toimijan tietoja luovuttaa vai ei. Luomutoimijoiden osalta rekisteristä voidaan luovuttaa yhteystiedot, asiointikieli, viljeltävät kasvit, viljeltävien kasvien pinta-ala, tuotantovaihe ja luomueläinlaji.

Eläinlääkäreiden yhteystiedot suoramarkkinointiin koostetaan ja luovutetaan eläinlääkärirekisteristä.

3. Valokopiot, sähköiset tallenteet ja muut jäljennökset sekä niiden lähettäminen

Suorite eur, alv 0 % eur, alv 24 % 
Kopiomaksu, enintään 15 sivua 48 59,52
- jokaisesta seuraavasta alkavasta 10 sivusta lisäksi 33 40,92
Latauspalvelumaksu, kun tiedostomäärä on suuri. Vaihtoehdot latauspalvelulle: nouto veloituksetta Ruokaviraston kirjaamosta tai postitse (maksullinen) 10 12,40
Postitse lähetettävät kopiot ja tallenteet Veloitus postin voimassa olevan hinnaston mukaisesti  
Toimitus sähköpostitse tai asiakas noutaa aineiston Ruokaviraston kirjaamosta maksuton  

Jos kokonaissivumäärä on esimerkiksi 30 sivua, aineistosta veloitetaan ensimmäisistä 15 sivusta 59,52 eur ja lisäksi jokaiselta alkavalta 10 sivulta 40,92 eur (2 x 40,92 eur), yhteensä 141,36 eur.

Maksua ei peritä silloin, kun kyse on julkisesta sähköisesti tallennetusta asiakirjasta, joka lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse (julkisuuslaki 621/1999 34.1 § 3 kohta). Maksua ei peritä myöskään silloin, kun sähköisesti tallennettu asiakirja lähetetään asianosaiselle sähköpostitse (julkisuuslaki 621/1999 34.1 § 4 kohta). Esimerkiksi Ruokaviraston Virta-asianhallintajärjestelmään tallennetusta julkisesta asiakirjasta ei veloiteta maksua, kun asiakirja lähetetään sähköpostitse liitteenä.

4. Asiakirjojen oikeaksi todistaminen

Suorite eur, alv 0 % eur, alv 24 %
Perusmaksu 20 24,80
- lisäksi maksu per oikeaksi todistettava sivu 0,85 1,05

Jos oikeaksi todistettavia sivuja on esimerkiksi 2, veloitetaan perusmaksu 24,80 eur ja sivukohtainen maksu 2 x 1,05 eur, yhteensä 26,90 eur.

Sivu on viimeksi päivitetty 16.2.2021