Nekka – koulumaito- ja kouluhedelmätuen asiointipalvelu

Nekka- logo.

Nekka-asiointipalvelu on koulumaito- ja kouluhedelmätuen hakemiseen tarkoitettu verkkopalvelu. Nekka-palvelussa voit:

 • laatia ja lähettää asiakasrekisteröintihakemuksen sekä tulostaa asiakasrekisteröintipäätöksen
 • laatia ja lähettää toimipisterekisteröintihakemuksen sekä tulostaa toimipisterekisteröintipäätöksen
 • muokata omia ja omistamiesi toimipisteiden tietoja
 • valtuuttaa toimittajahakijan hakemaan tuen puolestasi; huom! valtuuta myös jakelupisteet Nekassa
 • omistaja voi ilmoittaa lukuvuositiedot toimittajahakijalle ja Ruokavirastoon Nekassa ja toimittajahakija voi ladata lukuvuositiedot xml-tiedostona järjestelmäänsä ja/tai tulostaa ne käsittelyä varten
 • laatia tukihakemuksen manuaalisesti tai xml-tiedostona
 • lähettää tukihakemuksen Ruokavirastoon ja tulostaa hakemuksen itselleen
 • selata lähettämistäsi tukihakemuksista annettuja päätöksiä.

Kirjautuminen järjestelmään

Kirjaudu Nekka-asiointipalveluun suomi.fi-valtuuksilla.

Nekka-asiointipalveluun voi saada kahdenlaisia asiointivaltuuksia:
asiointivaltuus koulujakelutuen hakijaksi rekisteröitymiseksi = oikeus tehdä asiakasrekisteröinti ja muuttaa tilinumeroa
asiointivaltuus koulujakelutuen hakijaksi = oikeus tehdä tukihakemuksia, lähettää lukuvuositietoja, rekisteröidä toimipisteitä

Lisätietoja valtuuksista löydät suomi.fi-sivuilta.

Toiminnot hakijatyypeittäin

Toimittajahakija voi Nekan kautta:

 • rekisteröityä koulumaito- ja kouluhedelmätukiasiakkaaksi
 • ylläpitää omia asiakastietojaan
 • nähdä itselleen valtuutettujen toimipisteiden tiedot
 • vastaanottaa lukuvuositietoja ja ladata ne järjestelmäänsä xml-tiedostona ja/tai tulostaa paperille
 • laatia tukihakemuksia joko manuaalisesti tai lataamalla xml-tiedoston
 • lähettää ja tulostaa tukihakemuksia
 • selata ja tulostaa lähettämistään tukihakemuksista annettuja päätöksiä.

Kunta tai yksityisen koulun tai päiväkodin omistaja (kunta- ja itsehakija) voi Nekan kautta:

 • rekisteröityä koulumaito- ja kouluhedelmätukiasiakkaaksi
 • rekisteröidä omistamiaan kouluja ja päiväkoteja hyväksytyiksi toimipisteiksi ja tulostaa näiden rekisteröintipäätöksiä
 • ylläpitää omia ja toimipisteidensä tietoja
 • päättää oman tai omistamansa toimipisteen rekisteröinnin
 • valtuuttaa tuotteiden toimittajan hakemaan tuen puolestaan valitsemilleen yksittäisille kouluille ja päiväkodeille sekä jakelupisteille ja niiden alaisille toimipisteille
 • ilmoittaa lukuvuositiedot toimittajalle ja Ruokavirastoon
 • laatia tukihakemuksia joko manuaalisesti tai lataamalla xml-tiedoston
 • lähettää ja tulostaa tukihakemuksia
 • selata ja tulostaa lähettämistään tukihakemuksista annettuja päätöksiä.

 

 

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 3.2.2023