Eläinsuojeluasiamies

Eläinsuojeluasiamiehen tehtävänä on edistää ja parantaa eläinten hyvinvointia seurannan, aloitteiden, ehdotusten, lausuntojen ja muun vaikuttamisen keinoin. Tehtävään kuuluu myös tukea ja edistää eläinten hyvinvointiin liittyvien eri toimijoiden välistä yhteistyötä eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi sekä osallistua tehtävään liittyvien eri neuvottelukuntien ja työryhmien työskentelyyn.

Työssään eläinsuojeluasiamies on itsenäinen ja riippumaton toimija. Eläinsuojeluasiamiehen tehtävä perustuu pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan.

Eläinsuojeluasiamies ei ota kantaa yksittäistapauksiin eikä tee eläinsuojeluvalvontaa.

Eläinsuojeluasiamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen on nimitetty yhteiskuntatieteiden tohtori Saara Kupsala, joka on aloittanut tehtävässä 1.9.2020. Määräaikaisuus kestää 31.12.2023 saakka.

Yhteystiedot:
Eläinsuojeluasiamies Saara Kupsala
p. 050 309 8068
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Verkkosivusto

Facebook
Twitter

Sivu on viimeksi päivitetty 8.6.2021