Elintarviketurvallisuuden varmistaminen

Valvonta

Suomen elintarvikeketjun turvallisuus ja laatu tehdään monen eri tahon yhteistyönä. Näistä keskeisiä ovat alan yritykset ja toiminnanharjoittajat, järjestöt, laboratoriot ja paikalliset viranomaiset. Ruokavirasto johtaa, ohjaa ja kehittää MMM:n hallinnonalalla elintarvikeketjun turvallisuuden ja laadun varmistamista. Tavoitteena on vaikuttava, tehokas, yhtenäinen ja riskiperusteisesti kohdistettu valvonta koko ketjussa.

Ruokavirasto vastaa

  • elintarvikkeisiin liittyvien riskien ennakoinnista, ehkäisystä ja hallinnasta
  • kasvinterveyden ja maataloustuotannon riskien ennakoinnista, ehkäisystä ja hallinnasta
  • eläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä

Pellolta pöytään –ketjun turvallisuuden ja laadun varmistamiseen ja tukemiseen osallistuvia viranomaisia ovat kunnat, aluehallintovirastot (AVI), Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (Ely-keskukset), Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira), Tulli, Ahvenanmaan valtionvirasto, Säteilyturvakeskus (STUK).

Kansallinen valvontasuunnitelma, VASU

Valvonta perustuu Suomen elintarvikeketjun monivuotiseen kansalliseen valvontasuunnitelmaan (VASU), jossa on yksityiskohtainen kuvaus koko valvontaketjusta. VASU löytyy vasemman valikon kautta kohdasta Suunnitelmat ja ohjelmat.

VASUn toteutumisesta toimitetaan ns. VASU-raportti Euroopan komissiolle. Suomen VASU-raportit löytyvät sivulta Arviointi ja raportit, jonne pääsee vasemman valikon kautta.

Ruokavirasto ja Valvira laativat yhdessä ympäristöterveydenhuollon yhteisen valtakunnallisen valvontaohjelman, jonka tarkoitus on ohjata kuntien ympäristöterveydenhuollon valvonnan suunnittelussa ja toimeenpanossa. Ohjelma löytyy vasemmalta kohdasta Suunnitelmat ja ohjelmat.

Tietoa elintarviketurvallisuuden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvintuotantoon liittyvästä valvonnasta löytyy myös vasemman valikon kautta, kohdasta valvontajärjestelyt. Yksityiskohtainen kuvaus eri sektoreiden valvonnasta ja toiminnan tukemisesta löytyy suoraan kyseisen asian yhteydestä.

Valvonnan johtamis- ja ohjausjärjestelmä

Ruokavirasto suunnittelee valtakunnalliset tavoitteet elintarvikeketjun turvallisuudelle ja valvonnalle sekä toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Tähän tehtävään sisältyy resurssien varmistaminen, toiminnan tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta huolehtiminen ja siitä raportointi sekä havaittujen puutteiden systemaattinen korjaaminen.

Toimintaa suunniteltaessa otetaan huomioon toimialan strategiat ja toiminta- ja taloussuunnitelmat, valtion talousarvio sekä MMM:n ja Ruokaviraston välinen tulossopimus.

 
Valvonnan toimivuus ja laatu

Ruokavirasto varmistaa valvonnan toimivuutta ja laatua ohjaamalla eri viranomaisten toimintaa sekä organisoimalla auditointeja. Viranomaisilla on toimintaansa soveltuvat laatu- /toimintajärjestelmät. Lisäksi valvonnan laatua varmistetaan toiminta- ja laatujärjestelmillä, sekä niiden mukaisilla ohjaus- ja arviointikäynneillä.

 

Jatkuva parantaminen elintarvikeketjun valvonnassa.png

 

Sivu on viimeksi päivitetty 17.12.2019