Arviointi ja raportit

Ruokavirasto raportoi Suomen elintarvikeketjun monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelman (VASU) toteutumisesta Euroopan komissiolle vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. VASU-raportit pohjautuvat sektorikohtaisiin raportteihin.

Ruokavirasto ja Valvira raportoivat yhteisen ympäristöterveydenhuollon valvontaohjelman toteutumisesta.

Raportit löytyvät vasemmalla olevan valikon kautta. Raportteja koskevat ohjelmat löytyvät myös vasemmalta, kohdasta suunnitelmat ja ohjelmat.