Elintarvikeketjun valvonnan auditoinnit

Elintarvikeketjun valvonnan auditoinneilla tarkoitetaan Suomen elintarvikeketjun viranomaisvalvonnan toiminnan riippumatonta tarkastamista. Auditoinneilla varmistetaan, että virallinen valvonta ja sen tulokset ovat suunniteltujen järjestelyiden mukaisia, vaikuttavia ja tavoitteiden saavuttamisen kannalta sopivia. 

Elintarvikeketjun valvonnan auditoinnit kohdistuvat elintarvikkeiden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvintuotannon viranomaisvalvontaan. Ruokavirasto vastaa auditoinneista ja ne ulottuvat koko valvontaketjuun, esimerkiksi aluehallintovirastojen, ELY-keskusten ja kuntien järjestämään valvontaan.

Auditoinnin tavoitteena on virallisen valvonnan jatkuva parantaminen. Auditoinnin tuloksena viranomaiselle annetaan suosituksia toiminnan parantamiseksi. Auditointi tukee toiminnan johtamista.

EU-jäsenmaiden velvollisuudesta järjestää viranomaisvalvonnan auditoinnit säädetään EU:n lainsäädännön ns. valvonta-asetuksessa ((EY) N:o 882/2004). Auditointijärjestelmän rakentamista ja auditointien toteuttamista ohjaavat myös komission päätös (677/2006/EY) ja jäsenmaiden muodostaman auditointiyhteistyöryhmän laatimat ohjeet.

Suomen auditointijärjestelmää uudistetaan parhaillaan. Auditointiin liittyvää uutta materiaalia lisätään tälle sivulle sen valmistuttua.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 14.5.2020