Elintarvikeketjun valvonnan auditoinnit

Elintarvikeketjun valvonnan auditoinnit

Elintarvikeketjun valvonnan auditoinneilla tarkoitetaan Suomen elintarvikeketjun viranomaisvalvonnan toiminnan riippumatonta tarkastamista. Auditoinneilla varmistetaan, että virallinen valvonta ja sen tulokset ovat suunniteltujen järjestelyiden mukaisia, vaikuttavia ja tavoitteiden saavuttamisen kannalta sopivia. 

Elintarvikeketjun valvonnan auditoinnit kohdistuvat elintarvikkeiden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvintuotannon viranomaisvalvontaan. Ruokavirasto vastaa auditoinneista ja ne ulottuvat koko valvontaketjuun, esimerkiksi aluehallintovirastojen, ELY-keskusten ja kuntien järjestämään valvontaan.

Auditoinnin tavoitteena on virallisen valvonnan jatkuva parantaminen. Auditoinnin tuloksena viranomaiselle annetaan suosituksia toiminnan parantamiseksi. Auditointi tukee toiminnan johtamista.

EU-jäsenmaiden velvollisuudesta järjestää viranomaisvalvonnan auditoinnit säädetään EU:n lainsäädännön ns. valvonta-asetuksessa ((EY) N:o 2017/625). Auditointijärjestelmän rakentamista ja auditointien toteuttamista ohjaavat myös ohjeasiakirja (komission tiedonanto 2021/C 66/02) ja jäsenmaiden muodostaman auditointiyhteistyöryhmän laatimat ohjeet.

Suomen auditointijärjestelmää uudistetaan parhaillaan. Auditointiin liittyvää uutta materiaalia lisätään tälle sivulle sen valmistuttua.

Lisätietoja Auli Vaarala, auditointijohtaja, auli.vaarala@ruokavirasto.fi

Auditointien toteuttaminen

Luomutuotannon valvonnan auditointi 2020

Luomutuotannon valvonnan auditoinnin tavoitteena oli arvioida luomuvalvonnan koordinaatiota, riskiperusteisuutta ja yhdenmukaisuuden varmistamista. Auditointi kohdistettiin erityisesti luonnonmukaisen kasvin- ja eläintuotannon valvontaan.

Luomutuotannon valvontaviranomaisille annettiin kuusi suositusta valvonnan vaatimuksenmukaisuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Valvontaviranomaiset esittävät toimintasuunnitelmassaan, mihin toimenpiteisiin he ryhtyvät poikkeamien ja annettujen suositusten korjaamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.

Luomutuotannon valvonnan auditointiraportin tiivistelmä pdf

Luomuvalvonnan toimintasuunnitelman tiivistelmä pdf

 

Sivu on viimeksi päivitetty 4.5.2022