Sektorikohtaiset valvontaraportit 2015

Evira kokoaa sektorikohtaiset raportit valvontatuloksistaan sekä seuraavien tahojen sille toimittamista raporteista:

  • kunnat
  • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY)
  • Aluehallintovirastot (AVI)
  • Tulli
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
  • Puolustusvoimat.

Sektorikohtaisten raporttien perusteella Evira raportoi vuosittain kesäkuun loppuun mennessä Euroopan komissiolle, miten VASU:ssa (Suomen elintarvikeketjun monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelma) asetetut tavoitteet on toteutettu. Vuosittaiset VASU-raportit löytyvät vasemmalla olevan valikon kautta.

Elintarvikevalvonta

Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta

Maataloustuotteiden ja tuotantotarvikkeiden valvonta

Sivu on viimeksi päivitetty 4.10.2022