Suunnitelmat ja ohjelmat

Valvonnan strategiset tavoitteet perustuvat valtionhallinnon, MMM:n ja Ruokaviraston strategioihin sekä toimialakohtaisiin kansallisiin strategioihin. Valvontaohjelmat ja vuosittaiset valvontasuunnitelmat laaditaan niiden perusteella.

Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (VASU)

Ruokavirasto laatii muita viranomaisia kuullen koko elintarviketurvallisuuden valvontaketjua koskevan monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelman (VASU).

VASU:ssa määritellään:

  • valvontastrategiset vaikuttavuus- ja toiminnalliset tavoitteet
  • keskeiset toimenpiteet, painopisteet ja hankkeet strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi
  • valvonnan linjaukset toimialakohtaisten valvontaohjelmien ja sektorikohtaisten suunnitelmien laatimista varten.

Lisäksi siinä kuvataan

  • elintarvikeketjun turvallisuuden ja laadun varmistukseen osallistuvien viranomaisten tehtävät ja toimialueet.

VASU löytyy vasemmalla olevan valikon kautta. Suunnitelman toteutumista koskevat vuosittaiset raportit löytyvät myös vasemman valikon kautta, kohdasta Arviointi ja raportit.

Ympäristöterveydenhuollon valvontaohjelma

Ruokavirasto ja Valvira laativat yhdessä ympäristöterveydenhuollon yhteisen valtakunnallisen valvontaohjelman. Se löytyy vasemmalla olevan valikon kautta.

Sektorikohtaiset valvontaohjelmat

Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin ohjelma (EHO)

Valtakunnallisen ohjelman eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä kuntien järjestämistä eläinlääkäripalveluista (EHO) tavoitteena on tehostaa ja yhdenmukaistaa Ruokaviraston ohjaamaa valvontaviranomaisten toimintaa. Ohjelma sisältää lisäksi eläinlääkäripalveluiden saatavuutta ja laatua koskevat yleiset tavoitteet sekä valvontaan kuuluvat tarkastukset, näytteenotot ja muut toimenpiteet.

EHO on osa sekä ympäristöterveydenhuollon yhteistä valtakunnallista valvontaohjelmaa, että elintarvikeketjun monivuotista kansallista valvontasuunnitelmaa (VASU).

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015–2022

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 - 2023

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015–2023 (pdf)

Elintarvikevalvontaohjelma

Ympäristöterveydenhuollon sektoreista elintarvikevalvonnan sektorikohtaisen valvontaohjelman asiat on sisällytetty VASUun.

Sivu on viimeksi päivitetty 14.10.2022