Ympäristöterveydenhuollon valvontaohjelma

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma laaditaan yhdessä Ruokaviraston ja Valviran kanssa. Yhteisessä valvontaohjelmassa määritellään ympäristöterveydenhuollon yhteiset periaatteet toimialakohtaisille valvontaohjelmille ja kunnallisten valvontaviranomaisten suorittamalle valvonnalle

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma on vuosille 2015-2019:

Osa I - ympäristöterveydenhuollon valvonnan yleiset ja yhteiset periaatteet
Osa II - toimialakohtaiset (elintarvike, kuluttajaturvallisuus, terveydensuojelu, tupakka sekä eläinten terveys- ja hyvinvointi) asiat ja kyseisen toimialan erityispiirteet

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 on julkaistu Valviran internet-sivuilla: