Ympäristöterveydenhuollon valvontaohjelma

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma laaditaan yhdessä Ruokaviraston ja Valviran kanssa. Yhteisessä valvontaohjelmassa määritellään ympäristöterveydenhuollon yhteiset periaatteet toimialakohtaisille valvontaohjelmille ja kunnallisten valvontaviranomaisten suorittamalle valvonnalle.

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma on vuosille 2020‒2024 :

Yhteisen valvontaohjelman luvuissa 1 ja 2 määritellään ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman yhteiset periaatteet ja kunnan valvontasuunnitelmaan sisällytettävät asiat.

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2020‒2024 ja päivitys vuosille 2023-2024 on julkaistu Valviran internetsivuilla:

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2020-2024, päivitys vuosille 2023-2024 (pdf)

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2020‒2024 (pdf)

Lisää tietoa ympäristöterveydenhuollosta Valviran internetsivuilla.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 30.8.2022