Eläimet: valvonta

Eläinlääkintähuollolla tarkoitetaan eläinlääkintähuoltolaissa (685/1990) eläinten terveyden ja sairauksien hoitoa ja muuta eläinlääkärinavun antamista, lihantarkastusta, maidontarkastusta, elämistä saatavien elintarvikkeiden alkutuotannon ja eläintenpidon terveydellistä valvontaa ja tarkastusta, eläintautien vastustamista ja ennakolta ehkäisemistä sekä eläinsuojelua.

Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan tavoitteena on suojella ihmisten terveyttä eläimistä ihmisiin tarttuvilta taudeilta (zoonooseilta) ja lääkejäämiltä, parantaa eläinten hyvinvointia tiloilla ja muissa eläintenpitopaikoissa sekä varmistaa osaltaan maatalouden tuotantoedellytyksiä ehkäisemällä eläinten tarttuvista taudeista ja tuotantosairauksista aiheutuvia taloudellisia tappioita.

Edellytyksenä tavoitteiden saavuttamiselle on, että viranomaisilla on ajantasainen ja riittävä tieto eläinten tarttuvista taudeista ja mahdolliset taudinpurkaukset saadaan nopeasti ja tehokkaasti hävitettyä. Tavoitteena on myös, että eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset tiloilla toteutuvat yhtenäisesti koko maassa ja eläinten hyvinvointia edistetään ensisijaisesti olosuhteita parantamalla. Rekisterien ja tietojärjestelmien avulla huolehditaan siitä, että eläinten ja niistä saatavien tuotteiden jäljitettävyys toimii ja valvonnan tulokset ovat viranomaisten saatavilla tilanteen jatkuvaa seurantaa varten.

Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta perustuu lakisääteisiin vaatimuksiin sekä Ruokavirastossa vuosittain laadittavaan valtakunnalliseen eläinten terveys- ja hyvinvointivalvontaohjelmaan (EHO).

 

Sivu on viimeksi päivitetty 10.12.2018