Elintarviketurvallisuus: valvonta

Elintarvikevalvonnan tarkoituksena on varmistua elintarvikkeiden turvallisuudesta ja laadusta sekä siitä, ettei kuluttajaa johdeta harhaan. Viranomaisvalvonnalla todennetaan sitä, että elintarvikealan yritykset ja elintarvikkeet täyttävät elintarvikelainsäädännön vaatimukset. Vaatimukset perustuvat EU ja kansalliseen lainsäädäntöön.

Elintarvikevalvontaan kuuluu myös elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvien materiaalien, kuten astiat ja pakkausmateriaalit, valvonta. Lisäksi elintarvikkeita ja elintarvikealan toimintoja valvotaan mm. säteilyturvallisuuden sekä erilaisten tukien maksamisedellytysten varmistamiseksi. Osalla maatalouspolitiikkalainsäädäntöä estetään myös kuluttajan harhaanjohtamista.

Elintarvikevalvonta koostuu toimijoiden omavalvonnasta ja viranomaisvalvonnasta. Toimijalla on vastuu tuottamiensa, käsittelemiensä, valmistamiensa, pakkaamiensa, kuljettamiensa, maahantuomiensa, varastoimiensa ja kaupan pitämiensä elintarvikkeiden turvallisuudesta ja muusta määräystenmukaisuudesta. Tätä varten toimijalla tulee olla toimintaansa sopiva omavalvontajärjestelmä. Viranomaisvalvonnan tehtävä on pääasiassa varmistaa omavalvonnan toimivuus sekä tukea yrityksiä turvallisuuskysymyksissä.

Ohjeet ympäristöterveydenhuollon valvonnan suunnittelulle annetaan ympäristöterveydenhuollon yhteisessä valtakunnallisessa valvontaohjelmassa ja yksityiskohtainen ohjeistus elintarvikevalvonnan suunnittelulle on elintarvikeketjun monivuotisessa kansallisessa valvontasuunnitelmassa eli VASUssa.

Sivu on viimeksi päivitetty 10.12.2018