Toimenpiteet sääntelyn ja hallinnollisen taakan keventämiseksi

Sääntelyn purkaminen ja hallinnollisen taakan keventäminen ovat tärkeitä tavoitteita. Tähän pyritään siten, että tavoitteet elintarvikeketjun turvallisuudesta, yritysten kilpailukykyisistä toimintaedellytyksistä ja mahdollisuudesta kohdentaa voimavarat ennaltaehkäisevästi riskien perusteella toteutuvat samanaikaisesti.

Sivu on viimeksi päivitetty 12.12.2018