Green Office -ympäristöjärjestelmä

Green Office on toimistoille tarkoitettu ympäristöpalvelu, jonka tavoite on luonnonvarojen säästäminen ja kestävien kulutustapojen edistäminen. WWF kannustaa Green Office -järjestelmässä mukana olevia toimistoja olemaan esimerkillisiä ekotehokkaiden ratkaisujen ja ympäristömyönteisten toimintamallien toteuttajia yhteiskunnassamme. Samalla saavutetaan säästöjä materiaali- ja energiakustannuksissa.

Ruokaviraston strategisiin tavoitteisiin on määritelty tavoitteeksi toiminnasta aiheutuvaa hiilijalanjäljen pienentäminen. Tavoitteen toteutumisen tueksi virastossa on käytössä GO-ympäristöjärjestelmä. Järjestelmä oli käytössä yhdessä viraston edeltävässä organisaatiossa, Evirassa, jo vuodesta 2009. 

Toimitiloille on laadittu Green Office -ympäristöohjelma ja sitouduttu noudattamaan Green Office -kriteerejä. Viraston tavoitteina on tiedostaa ja ottaa huomioon ympäristönäkökohdat jokapäiväisessä toiminnassa ja kehittää henkilökunnan ympäristömyönteisyyden tasoa.

Lisätietoja:
Liisa Maunuksela, Ruokavirasto, p. 0400 256 097

Green office -merkki.

Sivu on viimeksi päivitetty 29.6.2023