Visuaalinen ilme

Ruokaviraston logo Valmiina pöydässä kuvastaa viraston tehtävien kirjoa ja palvelulähtöisyyttä: koko elintarvikeketjua pellolta pöytään ja takaisin, elävää maaseutua, kaupunkia ja yrittäjyyttä, laajaa asiantuntemusta ja tutkimusta. Merkistä voi tunnistaa niin lautasen, tien, pellon, DNA:n, naudan, kuusenkerkän tai tähkän kuin auringonkin.

Ruokaviraston logo koostuu merkistä ja nimiöstä. Ensisijaisessa logossa nimiö on kolmella kielellä. Logosta on useita versioita eri käyttötarkoituksiin. Tällä sivulla ovat käytetyimmät perusversiot (toimisto-ohjelmat):

Eri käyttöyhteyksiin on omat fontit:

  • logon nimiössä Brandon Grotesque
  • painotuotteissa MR Eaves XL
  • verkkosivuissa Roboto
  • toimistokäytössä Calibri.

Ruokaviraston päävärejä ovat mustikka, olki ja vadelma, jotka kuvastavat turvallisuutta, asiantuntijuutta ja palvelua. Niiden lisäksi käytössä on yhdeksän keskenään samanarvoista tukiväriä.

Ruokaviraston logo on rekisteröity tavaramerkki. Se antaa Ruokavirastolle yksinoikeuden logon käyttöön, ja logoa käytetään vain Ruokaviraston toiminnan ja palveluiden yhteydessä. Logon käyttöön muissa yhteyksissä on aina pyydettävä viraston lupa.

Lisätietoja: viestinta@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 19.8.2020