Hyrrä-viranomaispalvelun saavutettavuusseloste

Hyrrä palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Tämä tarkoittaa, että verkkopalvelun on täytettävä Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 -kriteeristössä esitettyjen vaatimusten tasot A ja AA. Hyrrä palvelu on julkaistu 19.02.2015. Tämä saavutettavuusseloste on julkaistu 22.12.2020. Verkkopalvelun saavutettavuuden on arvioinut Ruokavirasto yhteistyössä palvelun teknisen toimittajan kanssa. Tämä saavutettavuusseloste on tarkistettu 9.3.2022.

PALVELUN SAAVUTETTAVUUDEN TILA:

Täyttää vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainintaan jäljempänä. Huomioitavaa, että hankemapeista on linkkejä sähköiseen arkistoon, joka on kolmannen osapuolen palvelu eikä kaikilta osin saavutettava.

PALVELU TÄYTTÄÄ SEURAAVAT A -TASON SAAVUTETTAVUUSVAATIMUKSET
 • WCAG 2.1 KRITEERI 1.2.1 PELKKÄ AUDIO TAI PELKKÄ VIDEO (TALLENNETTU)
 • WCAG 2.1 KRITEERI 1.2.2 TEKSTITYS (TALLENNETTU)
 • WCAG 2.1 KRITEERI 1.2.3 ÄÄNISELITE TAI MEDIAVASTINE (TALLENNETTU)
 • WCAG 2.1 KRITEERI 1.3.3 AISTINVARAISET OMINAISPIIRTEET
 • WCAG 2.1 KRITEERI 1.4.2 AUDION KONTROLLOINTI
 • WCAG 2.1 KRITEERI 2.1.2 EI NÄPPÄIMISTÖÄ – ANSA
 • WCAG 2.1 KRITEERI 2.1.4 KIRJAINNÄPPÄINOIKOTIET
 • WCAG 2.1 KRITEERI 2.2.2 KESKEYTÄ, PYSÄYTÄ, PIILOTA
 • WCAG 2.1 KRITEERI 2.3.1 KOLME VÄLÄHDYSTÄ TAI ALLE - RAJA-ARVO
 • WCAG 2.1 KRITEERI 2.5.1 OSOITINELEET
 • WCAG 2.1 KRITEERI 2.5.2 OSOITTIMEN PERUUTUS
 • WCAG 2.1 KRITEERI 2.5.4 LIIKEOHJAUS
 • WCAG 2.1 KRITEERI 3.2.1 FOKUSOINTI
PALVELU TÄYTTÄÄ SEURAAVAT AA -TASON SAAVUTETTAVUUSVAATIMUKSET
 • WCAG 2.1 KRITEERI 1.2.4 TEKSTITYS (SUORISSA LÄHETYKSISSÄ)
 • WCAG 2.1 KRITEERI 1.2.5 ÄÄNISELITE (TALLENNETTU)
 • WCAG 2.1 KRITEERI 1.3.4 ASENTO
 • WCAG 2.1 KRITEERI 1.4.5 TEKSTIÄ ESITTÄVÄT KUVAT
 • WCAG 2.1 KRITEERI 1.4.12 TEKSTIN VÄLISTYS
 • WCAG 2.1 KRITEERI 3.2.3 JOHDONMUKAINEN NAVIGOINTI
 • WCAG 2.1 KRITEERI 3.3.4 VIRHEIDEN ENNALTAEHKÄAISY (LAKIIN PERUSTUVA, TALOUDELLINEN DATA)

PALVELUN EI SAAVUTETTAVA SISÄLTÖ, VISUAALISET PUUTTEET:

Saavutettavuusvaatimuksen kuvaus Syy noudattamatta jättämiselle Saavutettavuusvaatimuksen WCAG 2.1 kriteeri
Tekstivastineet kaikelle ei-tekstimuotoiselle sisällölle Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Hyrrässä esimerkiksi joiltain sivun otsikoilta puuttuu nimilappuja. WCAG 2.1 KRITEERI 1.1.1 EI TEKSTUAALINEN SISÄLTÖ
Sisällön eri osien merkitys on ymmärrettävissä eri esitystavoilla Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Hyrrässä esimerkiksi joiltain syötekentiltä ja valintaruuduilta puuttuu kuvaus. WCAG 2.1 KRITEERI 1.3.1 INFORMAATIO JA SUHTEET
Sisällön lukemisjärjestys on looginen ja intuitiivinen Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Hyrrässä sivujen rakenne ei aina ole ohjelmallisesti samoin kuin visuaalisesti. WCAG 2.1 KRITEERI 1.3.2 MERKITYKSEEN VAIKUTTAVA JÄRJESTYS  
Kysyttävän tiedon yhteyteen on lisätty tarkoitusta kuvaava kuvake tai kertooko ruudunlukuohjelma kentän tarkoituksen ääneen luettuna Ei ole vielä vaatimuksen mukainen.Hyrrässä joiltain lomakkeiden syötekentiltä puuttuu tarkoitus. WCAG 2.1 KRITEERI 1.3.5 MÄÄRITTELE SYÖTTEEN TARKOITUS
Käytetäänkö muitakin visuaalisia keinoja kuin väriä välittämään informaatiota palvelussa/verkkosivulla Ei ole vielä vaatimuksen mukainen.Hyrrässä on joitain tapauksia, joissa syötevirheestä kertoo pelkästään punainen reunaväri. WCAG 2.1 KRITEERI 1.4.1 VÄRIEN KÄYTTÖ
Tekstin tai tekstiä esittävän kuvan kontrastisuhde on vähintään 4,5:1 Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Hyrrässä on joitain tapauksia, joissa tekstin ja taustan värien kontrastisuhde on pienempi kuin vaadittu. WCAG 2.1 KRITEERI 1.4.3 KONTRASTI (MINIMI)
Sivu on luettava ja voidaan käyttää ilman ongelmia, jos tekstin kokoa kasvatetaan 200 % Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Hyrrässä on sivuja, joissa tekstin koko ei muutu ollenkaan selaimen asetusten mukana. WCAG 2.1 KRITEERI 1.4.4 TEKSTIN KOON MUUTTAMINEN
Sisältö on sellaista,että se voidaan esittää ilman, että sisältöä tai toiminnallisuutta menetetään, ja ilman kahdensuuntaista vierittämistä Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Hyrrässä on tapauksia, joissa pienellä selaimella linkit menevät päällekkäin siten, ettei niiden lukeminen tai oikean klikkaaminen ole helppoa. WCAG 2.1 KRITEERI 1.4.10 RESPONSIIVISUUS
Elementtien tummuuskontrastisuhde viereiseen väriin/väreihin tulee olla suurempi kuin 3:1 Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Hyrrässä on alasvetovalikoita joiden kontrasti taustaansa nähden ei ole riittävää. WCAG 2.1 KRITEERI 1.4.11 EI -TEKSTIMUOTOISEN KONTRASTI

Hiiren osoittimen vieminen elementin päälle tai näppäimistön fokuksen siirtäminen elementtiin tuo näkyviin lisää sisältöä

Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Hyrrässä on ohjeita (tooltip), jotka saadaan näkyviin vain viemällä osoitin niiden päälle, ei mitenkään pelkällä näppäimistöllä. WCAG 2.1 KRITEERI 1.4.13 SISÄLTÖ OSOITTIMEN ALLA TAI FOKUSOITAESSA

 

PALVELUN EI SAAVUTETTAVA SISÄLTÖ, TEKNISET PUUTTEET:

Saavutettavuusvaatimuksen kuvaus Syy noudattamatta jättämiselle Saavutettavuusvaatimuksen WCAG 2.1 kriteeri
Kaikki toiminnot ovat käytettävissä näppäimistön kautta Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Hyrrässä on toimintoja, jotka eivät ole käytettävissä näppäimistöllä.

WCAG 2.1 KRITEERI 2.1.1 NÄPPÄIMISTÖ

Aikaraja, onko käyttäjän mahdollista kytkeä aikaraja pois päältä, säätää sitä tai jatkaa sitä Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Hyrrän istunto katkeaa automaattisesti ilman varoitusta ja ilman, että käyttäjä voisi sitä halutessaan jatkaa. WCAG 2.1 KRITEERI 2.2.1 SÄÄDETTÄVÄ AJOITUS
On mahdollista ohittaa verkkopalvelun toistuvat rakenteet, esimerkiksi joka sivulla toistuvat navigointirakenteet. Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Hyrrässä ei voi ohittaa kaikkia toistuvia rakenteita kuten esimerkiksi sivujen yläreunan päänavigaatiota hypätäkseen suoraan sisältöön. WCAG 2.1 KRITEERI 2.4.1 OHITA LOHKOT
Palvelussa/sivuilla  on otsikot, jotka kuvailevat aiheen tai merkityksen. Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Hyrrässä joiltain sivuilta puuttuu otsikko. WCAG 2.1 KRITEERI 2.4.2 SIVUOTSIKOT 
Navigoitavien elementtien navigointijärjestys on looginen ja intuitiivinen Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Hyrrässä näppäimistöllä naivgoitaessa on epäloogisuuksia, esimerkiksi dialogin ollessa auki, voi silti fokusoida taustalle jääneisiin elementteihin. WCAG 2.1 KRITEERI 2.4.3 FOKUSJÄRJESTYS
Jokaisen linkin tarkoitus voidaan selvittää yksin linkkitekstistä tai linkkitekstistä ja sen kontekstista yhdessä Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Hyrrässä on liitteitä, joiden tarkoitus ei selviä tekstistä tai kontekstista. WCAG 2.1 KRITEERI 2.4.4 LINKIN TARKOITUS (KONTEKSTISSA)
Sivu on löydettävissä sivustolta useammalla kuin yhdellä tavalla. Sivu löytyy vähintään kahdella tapaa Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Hyrrässä on joitain sivuja, joihin ei pääse käsiksi useammalla kuin yhdellä tavalla. WCAG 2.1 KRITEERI 2.4.5 USEITA TAPOJA
Otsikot ovat kuvaavia ja informatiivisia Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Hyrrässä otsikkorakenne ei aina mene hierarkian mukaisesti sekä nimilapuissa olisi täydentämisen varaa. WCAG 2.1 KRITEERI 2.4.6 OTSIKOT JA NIMILAPUT
Käyttäjä näkee, missä verkkosivun elementissä näppäimistön fokus on Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Hyrrässä kaikissa elementeissä ei ole visuaalisia korostuksia. WCAG 2.1 KRITEERI 2.4.7 NÄKYVÄ FOKUS
Käyttöliittymäkomponenteilla on olemassa ohjelmallisesti selvitettävä nimi ja visuaalisesti näkyvillä oleva nimi Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Hyrrässä on joitain syötekenttiä, joissa ei ole nimeä. WCAG 2.1 KRITEERI 2.5.3 NIMILAPPU NIMESSÄ

 

PALVELUN EI SAAVUTETTAVA SISÄLTÖ, SISÄLLÖN PUUTTEET:

Saavutettavuusvaatimuksen kuvaus Syy noudattamatta jättämiselle Saavutettavuusvaatimuksen WCAG 2.1 kriteeri
Oletusarvoinen luonnollinen kieli  voidaan selvittää ohjelmallisesti Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Hyrrässä ohjelmallinen kieli ei aina vastaa käyttöliittymän kieltä.

WCAG 2.1 KRITEERI 3.1.1 SIVUN KIELI

Sisällön jokaisen tekstikatkelman tai ilmaisun luonnollinen kieli  voidaan selvittää ohjelmallisesti

Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Hyrrässä on joitain osioita, joissa käyttöliittymän kieli vaihtuu yleisestä eikä näitä ole eroteltu ohjelmallisesti. WCAG 2.1 KRITEERI 3.1.2 OSIEN KIELI
Minkään käyttöliittymäkomponentin asetuksen muuttaminen ei automaattisesti aiheuta kontekstin muutosta, ellei käyttäjää ole ohjeistettu tällaisesta toiminnosta ennen komponentin käyttöä. Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Hyrrässä on joitain lomakekenttiä, jotka tulevat näkyviin "tyhjästä" toisen kentän syötteen perusteella tai pysyvät poissa. WCAG 2.1 KRITEERI 3.2.2 SYÖTE
Saman toiminnon toteuttavat elementit esitetään palvelun/sivuston eri sivuilla johdonmukaisesti Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Hyrrässä on joitain eroavaisuuksia saman toiminnon toteuttavien elementtien ulkoasuissa. WCAG 2.1 KRITEERI 3.2.4 JOHDONMUKAINEN TUNNISTAMINEN
Jos lomakkeella havaitaan syötevirhe, sen paikka osoitetaan ja virheen kuvaus esitetään tekstimuotoisena. Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Hyrrässä joissain virheilmoituksissa ei kerrota tarkalleen kenttää, jossa virhe tapahtui. WCAG 2.1 KRITEERI 3.3.1 VIRHEEN TUNNISTAMINEN
Käyttäjää on ohjeistettu riittävästi mikäli hänen edellytetään syöttävän tietoa verkkopalveluun Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Hyrrässä joiltain syötekentiltä puuttuu kuvaus. WCAG 2.1 KRITEERI 3.3.2 NIMILAPUT TAI OHJEET
Jos lomakkeella havaitaan syötevirheitä, korjausehdotukset esitetään käyttäjälle, mikäli ne tunnetaan Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Hyrrässä on joitain virheilmoituksia, joissa ei ole esitetty tunnettuja korjausehdotuksia käyttäjälle. WCAG 2.1 KRITEERI 3.3.3 VIRHEEN KORJAUSEHDOTUS

 

PALVELUN EI SAAVUTETTAVA SISÄLTÖ, MUUT PUUTTEET:

Saavutettavuusvaatimuksen kuvaus Syy noudattamatta jättämiselle Saavutettavuusvaatimuksen WCAG 2.1 kriteeri
Palvelun/sivun sisältämä koodi on sellaista, että käytettävät ohjelmat esim. selaimet ja ruudunlukuohjelmat pystyvät esittämään ja jäsentämään sen oikein Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Hyrrän koodissa on kohtia, joita ei ole helppo jäsentää ohjelmallisesti esimerkiksi painikkeilta puuttuu yksilöiviä tunnuksia.

WCAG 2.1 KRITEERI 4.1.1 JÄSENTÄMINEN

Kaikki käyttöliittymäkomponentit ovat toteutettu niin, että niitä voidaan käyttää ohjelmallisesti Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Hyrrässä on joitain käyttöliittymäkomponentteja, joilta puuttuu kuvaus. WCAG 2.1 KRITEERI 4.1.2 NIMI, ROOLI, ARVO
Tärkeät ilmoitusviestit ovat toteutettu niin, että viesti tulee luetuksi ääneen myös ruudunlukuohjelmilla Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Hyrrässä on joitain virheilmoituksia, joihin ruudunlukija ei pääse käsiksi. WCAG 2.1 KRITEERI 4.1.3 TILASTA KERTOVAT VIESTIT
Palvelussa/sivustolla julkaistut PDF-, Word- ja PowerPoint-tiedostot tai niitä vastaavat avoimen lähdekoodin tiedostot ovat saavutettavia Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Hyrrästä saatavissa PDF-tulosteissa on joitain saavutettavuuspuutteita.

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske verkkosivustoilla olevia tiedostoja takautuvasti eli ennen 23.9.2018 julkaistuja toimisto-ohjelmistojen tiedostoja ei tarvitse muokata saavutettaviksi. Kuitenkin jos tiedostot sisältävät sellaista tietoa, jota käyttäjä tarvitsee henkilön etujen, oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, tällaiset tiedostot on tarvittaessa annettava saavutettavassa muodossa.

 

 

Huomasitko saavutettavuuspuutteen palvelussamme?
Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi


SÄHKÖPOSTILLA:
kirjaamo(at)ruokavirasto.fi
 

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi 
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Sivu on viimeksi päivitetty 12.12.2022