Hankkeen maksun hakeminen

Voit hakea hankkeen maksua, jos olet saanut myönteisen tukipäätöksen vuosina 2014–2022.

Jos tarvitset neuvoja maksuhakemuksen laatimisessa, ota yhteyttä ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään.

Hae tuki maksuun Hyrrä-verkkopalvelun kautta. Ilmoita maksuhakemuksessasi hankkeen

  • kustannukset
  • tulot
  • toteutuneet rahoitusosuudet.

Liitä hakemukseesi selvitys hankkeen toteutumisesta ajanjaksolta, jolta haet maksua. Hankkeelle tukipäätöksessä hyväksytty kustannusmalli määrittää sen, mitä selvityksiä ja tilinpitoasiakirjoja maksuhakemukseen pitää liittää.

Tee maksuhakemus huolellisesti, jotta sen käsittely on sujuvaa ja etenee mahdollisimman nopeasti. Kun olet allekirjoittanut ja lähettänyt maksuhakemuksesi Hyrrässä, sen käsittely ELY-keskuksessa voi alkaa.

Jos maksuhakemus on puutteellinen, ELY-keskus lähettää lisätietopyynnön, johon tulee vastata määräajan aikana. Määräajan jälkeen ELY-keskus tekee asiassa päätöksen.

Sen jälkeen kun ELY-keskus on hyväksynyt tukea maksettavaksi, Ruokavirasto maksaa tuen tilillesi. Osaan maksua hakevista hankkeista tehdään tarkastuskäynti ennen tuen maksamista ja näiden hankkeiden tuki voidaan maksaa vasta tarkastuksen jälkeen.

Tutustu ohjeisiin

Tutustu huolella maksumääräykseen 53/15. Määräyksestä löydät tarkemmat tiedot tarvittavista liitteistä ja muista maksun hakemiseen liittyvistä yksityiskohdista.

Asioi sähköisesti

Kirjaudu Hyrrä-palveluun

Lisätietoa Hyrrä-asiointipalvelusta

Ota yhteyttä

Hae ELY-keskuksesi ja Leader-ryhmäsi

Lomakkeet

Hanketukien lomakkeet

Lainsäädäntö

Laki 28/2014 maaseudun kehittämisen tukemisesta

Valtioneuvoston asetus 1174/2014 maaseudun kehittämisen tukemisesta

Valtiontukisäädökset

Paikalliset laajakaistainvestoinnit ja yhteistyötoimet: Yleinen ryhmäpoikkeusasetus GBER

Koulutushankkeet ja EIP-hankkeet: ABER Maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden ryhmäpoikkeusasetus

Yritysryhmähankkeet: Vähämerkityksinen tuki eli de minimis -tuki

Sivu on viimeksi päivitetty 17.6.2023