Yritystuen maksun hakeminen

Voit hakea yritystuen maksua, jos olet saanut myönteisen tukipäätöksen vuosina 2014–2022. Jos tarvitset neuvoja maksuhakemuksen laatimisessa, ota yhteyttä ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään, jotka neuvovat maksun hakemisessa.

Hae tuki maksuun Hyrrä-asiointipalvelussa.

Esitä maksuhakemuksessa

  • selvitys hankkeen toteutumisesta ajanjaksona, jolta haet maksua
  • hankkeesta aiheutuneet kustannukset (ei koske perustamistukea)
  • hankkeen muu toteutunut rahoitus kuin ELY-keskukselta maksuun haettava tuki.

Liitä maksuhakemukseen maksumääräyksessä 53/15 edellytetyt maaseudun yritystuen maksua koskevat liitteet (muun muassa ote pääkirjasta, meno- ja maksutositteet).

Tee maksuhakemus huolellisesti, jotta hakemuksen käsittely on sujuvaa ja tuki voidaan maksaa mahdollisimman nopeasti. Kun olet allekirjoittanut ja lähettänyt maksuhakemuksesi Hyrrässä, hakemuksen käsittely ELY-keskuksessa voi alkaa.

Jos maksuhakemus on puutteellinen, ELY-keskus lähettää lisätietopyynnön. Vastaa siihen määräajassa. Määräajan jälkeen ELY-keskus tekee asiassa päätöksen.

Sen jälkeen kun ELY-keskus on hyväksynyt tukea maksettavaksi, Ruokavirasto maksaa tuen tilillesi. Ruokavirasto tarkastaa paikan päällä noin 5 prosenttia hankkeista ennen tuen maksamista. Näihin hankkeisiin tuki voidaan maksaa vasta tarkastuksen jälkeen.

Vaihtoehtoisesti voit hakea maksua paperilomakkeella nro 3315.

Jos hankesuunnitelmassa tai yrityksesi toiminnassa on tapahtunut merkittäviä muutoksia tuen myöntämisen jälkeen, ilmoita muutoksista välittömästi ELY-keskukseen. Ilmoita muutoksista viimeistään silloin, kun haet maksua.

Sivu on viimeksi päivitetty 30.1.2023