Eläinmääräilmoitus

Voit ilmoittaa vuonna 2022 hallinnassasi olleiden eläinten määrät Vipu-palvelussa viimeistään 2.2.2023.

Nautojen, lampaiden ja vuohien eläinmääriä ei tarvitse ilmoittaa eläinmääräilmoituksessa. Ne saadaan suoraan eläinrekistereistä.

Eläinmääräilmoitus koskee seuraavia tukia ja eläinryhmiä:

Tuki

Ilmoitettavat eläinryhmät​ ​Liite
​Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki ​Siipikarja sekä hevoset ja ponit ​Tiedot hevosista ja poneista
Tarvittaessa yhteisön kaupparekisteriote
​Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus ​Siipikarja sekä hevoset ja ponit ​Tiedot hevosista ja poneista
Tarvittaessa yhteisön kaupparekisteriote
​Luonnonmukaisen tuotannon korvaus ​Siipikarja ja tarvittaessa tuotantotauot ​Tarvittaessa yhteisön kaupparekisteriote
​Eläinten hyvinvointikorvaus

​Siipikarja ja siat

​Teuraseräraportti, jos olet valinnut toimenpiteen 4.2 Broilerien ja kalkkunoiden pito-olosuhteiden parantaminen

Eläinten hyvinvointikorvaus: eläinmääräilmoitus siipikarjasta ja sioista

Tee eläinmääräilmoitus, jos olet hakenut eläinten hyvinvointikorvausta sioista tai siipikarjasta.

Teksti: Tee eläinmääräilmoitus sioista ja siipikarjasta. Palauta myös teuraseräraportti, jos valitset toimenpiteen 4.2 Broilerien ja kalkkunoiden pito-olosuhteiden parantaminen.

Esimerkki 1: Broilerien eläinmääräilmoituksen eläinmäärän laskeminen (png) (teksti pdf)

Esimerkki 2: Kalkkunoiden eläinmääräilmoituksen eläinmäärän laskeminen (png) (teksti pdf)

Luonnonmukaisen tuotannon korvauksen kotieläinkorotus: eläinmääräilmoitus siipikarjasta ja tuotantotauoista

Tee eläinmääräilmoitus, jos

  • käytät tilasi siipikarjan määrää tuen eläintiheyslaskennassa tai ilmoitat tuotantotaukoja
  • olet yhteisön määräysvaltaa käyttävä osallinen, joka käyttää yhteisön siipikarjan eläinmäärää tai rekisterieläinten määrää eläintiheyslaskennassa.

Teksti: Tilani eläintiheys täyttyy rekisterieläinten määrillä. Kyllä: Sinun ei tarvitse tehdä eläinmääräilmoitusta. Ei: Tee eläinmääräilmoitus siipikarjasta. Tee ilmoitus myös, jos haluat käyttää maatilasi eläintiheyslaskennassa yhteisön eläinmääriä. Ilmoita tarvittaessa myös tuotantotauot, ja palauta tarvittaessa yhteisön kaupparekisteriote.

Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus ja sika- ja siipikarjatalouden tuki: eläinmääräilmoitus siipikarjasta, hevosista ja poneista

Tee eläinmääräilmoitus, jos

  • käytät tilasi siipikarjan, hevosten tai ponien eläinmäärää luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen tai sika- ja siipikarjatalouden tuen eläintiheyslaskennassa
  • olet yhteisön määräysvaltaa käyttävä osallinen, ja käytät yhteisön siipikarjan, hevosten tai ponien eläinmäärää tai rekisterieläinten määrää eläintiheyslaskennassa.

Eläinmääräilmoitus on tehtävä myös silloin, jos yhteisö käyttää sen määräysvaltaa käyttävän osallisen siipikarjan, hevosten tai ponien eläinmäärää tai rekisterieläinten määrää oman tilasi sika- ja siipikarjatalouden tuen eläintiheyslaskennassa. 

Teksti: Tilani eläintiheys täyttyy rekisterieläinteni määrillä. Kyllä: Sinun ei tarvitse tehdä eläinmääräilmoitusta. Ei: Tee eläinmääräilmoitus siipikarjasta, hevosista ja poneista, jos haluat käyttää maatilasi eläintiheyslaskennassa omia, yhteisön tai yhteisön määräysvaltaa käyttävän osallisen eläinmääriä. Palauta ilmoituksen mukana tiedot hevosista ja poneista sekä tarvittaessa yhteisön kaupparekisteriote.

Nautaryhmät luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksessa

Eläinryhmä ​Ey-kerroin ​Sukupuoli ​Käyttö ​Poikinut ​Rotu
Lypsylehmät yli 24 kk​ ​1,0 ​Naaras ​Maidontuotanto ​Kyllä ​Maitorotu
​Emolehmät yli 24 kk
​1,0
Naaras
​Kaikki käyttötavat paitsi simmentel-rotuiset, joiden käyttötapa on maidontuotanto ​Kyllä ​Liharotu (ml. biisoni)
Emolehmähiehot ​24–48 kk ​1,0
Naaras
​Kaikki muut käyttötavat paitsi maidontuotanto ​Ei
​Liharotu (ml. biisoni)
​Muut naudat yli 24 kk ​1,0
Naaras
​Kaikki muut, jotka eivät kuulu yllä oleviin ryhmiin1 ​- ​-
Lypsylehmät 6–24 kk​ ​0,6
Naaras
​Maidontuotanto ​Kyllä ​Maitorotu
​Emolehmät 6–24 kk ​0,6
Naaras
Kaikki käyttötavat, paitsi simmentel-rotuiset, joiden käyttötapa on maidontuotanto
​Kyllä
​Liharotu (ml. biisoni)
Emolehmähiehot ​6–24 kk
​0,6
Naaras
​Muu kuin maidontuotanto ​Ei
​Liharotu (ml. biisoni)
 
Muut naudat 6–24 kk​ ​0,6
Naaras
Kaikki muut, jotka eivät kuulu yllä oleviin ryhmiin1 
​- ​-
​Lehmävasikat alle 6 kk ​0,4
Naaras
​- ​- ​-
​Sonnit yli 24 kk ​1,0 ​Uros ​- ​- ​-
​Härät yli 24 kk ​1,0 ​Kastroitu uros ​- ​- ​-
Sonnit  6–24 kk​ ​0,6
​Uros
​- ​- ​-
Härät 6–24 kk ​0,6
Kastroitu uros
​- ​- ​-
​Sonnivasikat alle 6 kk ​0,4
​Uros
​- ​- ​-
​Härkävasikat alle 6 kk ​0,4
Kastroitu uros
​- ​- ​-

1 Maitorotuiset poikineet ei maidontuotannossa, maitorotuiset poikimattomat, liharotuiset poikimattomat maidontuotannossa ja liharotuiset yli 48 kk poikimattomat ei maidontuotannossa​​​​​​​​​​

Sivu on viimeksi päivitetty 2.2.2023