Usein kysyttyä eläintuista vuonna 2023

Oikopolut: Usein kysyttyä eläinpalkkioista | Usein kysyttyä eläinten hyvinvointikorvauksesta | Usein kysyttyä pohjoisista kotieläintuista | Usein kysyttyä alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimuksesta

Usein kysyttyä eläinpalkkioista

Eläinpalkkioiden hakuohje

Koskevatko eläinpalkkioiden viitepäivät vuonna 2023 myös C-alueen kotieläintukia?

Viitepäivät eivät koske C-alueen kansallisesti rahoitettuja kotieläintukia. Ne koskevat EU-rahoitteisia eläinpalkkioita.

Isäntä on hakenut tuet. Emännän nimellä on Y-tunnus, jonka päätoimiala liittyy maatalouteen ja hän on ALV-velvollinen alkutuottajana. Voiko isäntä ilmoittaa haussa emännän Y-tunnuksen ja rekisteritiedot?

Tuenhakija on aktiiviviljelijä, jos hän kuuluu kansalliseen rekisteriin ja vaatimukset täyttyvät. Eli jos emäntä hakee tuet, tarkastellaan hänen Y-tunnustaan ja siihen liittyviä rekisteritietoja. Jos taas isäntä hakee tuet, tarkastellaan hänen Y-tunnustaan ja siihen liittyviä rekisteritietoja.

Milloin voin laittaa teurashiehon teurastukseen, jotta saan eläimestä AB-alueen teurashiehopalkkion vuonna 2023?

AB-alueen teurashiehopalkkiossa teurashiehon on oltava tilalla tukivuonna 2023 yhtäjaksoisesti 10 vuorokautta ennen teurastusta. Lisäksi muiden tukiehtojen pitää täyttyä.

Hiehosta on saatu vuonna 2022 emolehmähiehopalkkiota. Voinko saada samasta hiehosta AB-alueen teurashiehopalkkiota vuonna 2023? 

Vuonna 2022 saatu emolehmähiehopalkkio ei vaikuta tukivuoden 2023 palkkioihin. Hieho voi saada AB-alueen teurashiehopalkkiota tukivuonna 2023, kunhan tukiehdot täyttyvät.

Vaikuttaako käyttötapa vuonna 2023?

Käyttötapa ei ole tukiehto EU-rahoitteisissa eläinpalkkioissa vuonna 2023.

Hiehot:

Vuodesta 2023 alkaen AB-alueen teurashiehopalkkiota ja C-alueen teurashiehotukea voi saada käyttötavasta riippumatta, kunhan tukiehdot täyttyvät.

Tukivuoden 2022 lopulliset eläintiedot varmistuvat 31.1.2023. Jos siis muutat eläimen käyttötapaa ennen 1.2.2023, huomioi seuraavat tukialuekohtaiset seikat:

AB-alue: Jos hiehon käyttötapa vuoden 2022 viitepäivänä oli emolehmä, sen muuttaminen lihantuotantoon aiheuttaa eläimen hylkäämisen vuodelta 2022.

C-alue: Jos hiehon käyttötapa vuoden 2022 viitepäivänä oli emolehmä ja muutat käyttötapaa
ennen 1.2.2023

 • emolehmä- ja emolehmähiehopalkkiosta eläin hylätään vuodelta 2022.
 • C-alueen kansallisessa kotieläintuessa eläin ei ole tukikelpoinen emolehmähiehona vuonna 2022. 

Emo- ja lypsylehmät:

AB-alueella eläinpalkkiossa ei ole vaatimusta käyttötavasta vuonna 2023.

C-alueen kansallisessa kotieläintuessa alkuperäisrotuisilla ja simmental-rotuisilla emolehmillä on oltava käyttötapana muu kuin maidontuotanto. C-alueen muilla liharoduilla ei ole käyttötapavaatimusta.

Voiko sonnista saada sonnipalkkiota vuonna 2023, jos siitä on saanut sonnipalkkiota vuonna 2022?

Vuonna 2022 tai aiemmin eläimestä maksettu nautapalkkio sonneista (sonnipalkkio) ei estä sonnipalkkion maksamista vuonna 2023.

Jos sonnista maksetaan sonnipalkkiota vuonna 2023, niin samasta sonnista ei voi saada sonnipalkkiota enää vuonna 2024. Vuodesta 2023 alkaen sonnista voi saada sonnipalkkiota vain kerran eläimen elinaikana.

Pitääkö sonnien välikasvattajan hakea eläinpalkkioita, vaikka hän välittää sonnit toiselle tilalle? Vai riittääkö, että välikasvattaja huolehtii, että viitepäivänä kyseisen sonnin rekisteritiedot ovat oikein?

Sonnipalkkio maksetaan ensimmäiselle tuenhakijalle, jolla tukiehdot täyttyvät. Jos sonnin tilallapitoaika ei täyty välikasvattajalla, seuraava tuenhakija voi saada sonnista palkkiota, jos tukiehdot täyttyvät.

Tämä kuitenkin edellyttää, että viitepäivänä eläimen tiedot ovat eläinrekisterissä oikein ja eläimen haltijaksi viitepäivänä merkitty tuenhakija on hakenut sonnipalkkiota.

Lisäksi loppukasvattajan on pitänyt hakea samaa palkkiota eläinpalkkioiden hakuajan loppuun mennessä, vaikka eläin ei vielä ole hänen tilallaan.

Jos viitepäivänä eläimen haltijana eläinrekisterissä ollut tuenhakija ei ole hakenut eläimestä palkkiota, eläin on tukivuonna palkkiokelvoton. Jos siis eläin on viitepäivänä välikasvattajalla, joka ei ole hakenut eläimestä palkkiota, myöskään lopullinen kasvattaja ei voi saada eläimestä palkkiota kyseisenä tukivuonna.

Maitotila laittaa sonnit välitykseen. Pitääkö maitotilan hakea sonnipalkkiota, jotta jatkokasvattaja voi saada sonnipalkkion?

Sonnipalkkio maksetaan ensimmäiselle tuenhakijalle, jolla tukiehdot täyttyvät. Jos sonnin tilallapitoaika ei täyty välikasvattajalla, seuraava tuenhakija voi saada sonnista palkkiota, jos tukiehdot täyttyvät.

Tämä kuitenkin edellyttää, että viitepäivänä eläimen tiedot ovat eläinrekisterissä oikein ja eläimen haltijaksi viitepäivänä merkitty tuenhakija on hakenut sonnipalkkiota.

Lisäksi loppukasvattajan on pitänyt hakea samaa palkkiota eläinpalkkioiden hakuajan loppuun mennessä, vaikka eläin ei vielä ole hänen tilallaan.

Jos viitepäivänä eläimen haltijana eläinrekisterissä ollut tuenhakija ei ole hakenut eläimestä palkkiota, eläin on tukivuonna palkkiokelvoton. Jos siis eläin on viitepäivänä välikasvattajalla, joka ei ole hakenut eläimestä palkkiota, myöskään lopullinen kasvattaja ei voi saada eläimestä palkkiota kyseisenä tukivuonna.

Vuonna 2023 sonneilla on sonnipalkkiossa 60 päivän tilallapitoaika. Tarkoittako tämä, että jos eläinpitäjä haluaa sonnipalkkion vuonna 2023, niin ensimmäiset sonnit voi laittaa teuraaksi vasta maaliskuussa?

Sonnin on oltava tukivuoden aikana palkkiota hakeneen viljelijän hallinnassa yhtäjaksoisesti vähintään 60 vuorokautta sen jälkeen, kun se on täyttänyt 11 kuukautta. Tilallapitoajan alkaminen määräytyy seuraavasti:

 • Jos sonni on jo aikaisemmin täyttänyt 11 kuukautta, sonnin tilallapitoaika alkaa tukivuonna 1. tammikuuta.
 • Jos sonni täyttää 11 kuukautta vuoden 2023 aikana, tilallapitoaika alkaa siitä päivästä, kun sonni täyttää 11 kuukautta.
 • Jos sonni siirtyy tilalle 11 kuukautta täyttäneenä, tilallapitoaika alkaa ostopäivää seuraavana päivänä.

Jos sonnista saadaan ulkosaariston nautapalkkiota tukivuonna 2023 ja se siirtyy seuraavana vuonna ulkosaaristoon, voiko sonnista saada sonnipalkkiota tukivuonna 2024?

Ei voi saada. Jos sonnista on jo maksettu ulkosaariston nautapalkkiota, se ei voi enää saada sonnipalkkiota minään tukivuonna.

Milloin teuraskaritsan tai teuraskilin voi laittaa teurastukseen, jotta saan eläimestä teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkion vuonna 2023?

Tukivuonna 2023 palkkion ehtoja ovat, että teuraskaritsan ja teuraskilin on oltava tilalla yhtäjaksoisesti 10 vuorokautta ennen teurastusta ja muiden tukiehtojen on täytyttävä.

Miksi teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiossa on kaksi viitepäivää?

Suomessa teuraskaritsa ja teuraskili ovat nopeakiertoisia eläinlajeja, jotka teurastetaan alle vuoden ikäisinä. Jos teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiossa olisi vain yksi viitepäivä kerran vuodessa, osa karitsoista ja kileistä olisi jo yli-ikäisiä siinä vaiheessa, kun viitepäivä osuisi niiden kohdalle. Tämän takia teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiossa on kaksi viitepäivää.

Teuraskaritsa ja teuraskilipalkkiossa on kaksi viitepäivää 10.1.2023 ja 1.6.2023. Kummassa viitepäivässä karitsan tai kilin on oltava?

Teuraskaritsan ja teuraskilin syntymäaika määrittää, kumpi viitepäivä eläintä koskee.

Jos teuraskaritsa tai teuraskili on syntynyt

 • viimeistään 10.1.2023, eläimen viitepäivä on 10.1.2023. Eläimen rekisteritietojen ja -ilmoitusten on oltava viitepäivänä lammas- ja vuohirekisterissä oikein ja eläimen on oltava eläimestä palkkiota hakevan hallinnassa.
 • 11.1.2023 ja sen jälkeen, eläimen viitepäivä on 1.6.2023. Eläimen rekisteritietojen ja -ilmoitusten on oltava viitepäivänä lammas- ja vuohirekisterissä oikein ja eläimen on oltava eläimestä palkkiota hakevan hallinnassa.

Voiko teuraskaritsan tai teuraskilin viitepäivän valita?

Teuraskaritsan ja teuraskilin syntymäaika määrittää, kumpi viitepäivä (10.1. tai 1.6.) eläintä koskee.

Jos teuraskaritsa tai teuraskili on syntynyt

 • viimeistään 10.1.2023, eläimen viitepäivä on 10.1.2023. Eläimen rekisteritietojen ja -ilmoitusten on oltava viitepäivänä lammas- ja vuohirekisterissä oikein ja eläimen on oltava eläimestä palkkiota hakevan hallinnassa.
 • 11.1.2023 ja sen jälkeen, eläimen viitepäivä on 1.6.2023. Eläimen rekisteritietojen ja -ilmoitusten on oltava viitepäivänä lammas- ja vuohirekisterissä oikein ja eläimen on oltava eläimestä palkkiota hakevan hallinnassa.

Voiko teuraskaritsan tai teuraskilin siirtää viitepäivän 10.1. jälkeen loppukasvattajalle? Voiko loppukasvattaja saada teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkion?

Teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio maksetaan viimeiselle tuenhakijalle, jolla tukiehdot täyttyvät.

Eläimen voi siirtää loppukasvattajalle viitepäivän jälkeen, mutta eläimen on pitänyt olla viitepäivänä lammas- ja vuohirekisterissä, ja eläimen tietojen pitää olla oikein viitepäivästä lähtien tuen määräytymisjakson loppuun saakka. Lisäksi eläimen viitepäivän haltijan on pitänyt hakea eläimestä palkkiota, jotta eläin on palkkiokelpoinen kyseisenä tukivuonna.

Loppukasvattaja voi saada eläimestä teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiota, jos hän on hakenut myös kyseistä palkkiota eläinpalkkioiden hakuajan loppuun mennessä.

Jos sonnista saadaan sonnipalkkiota tukivuonna 2023 ja se siirtyy seuraavana vuonna ulkosaaristoon, voiko sonnista saada ulkosaariston nautapalkkiota tukivuonna 2024?

Ei voi saada. Jos sonnista on jo maksettu sonnipalkkiota, se ei voi enää saada ulkosaariston nautapalkkiota minään tukivuonna.

Usein kysyttyä eläinten hyvinvointikorvauksesta

Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot

Nautojen hyvinvointikorvaus ja toimenpiteet

Voiko emo- ja lypsylehmiä laiduntaa ja ulkoilla yhtä aikaa?

Ei, pitää olla 90 laidunpäivää + 120 erillistä ulkoilupäivää.

Milloin voi laiduntaa?

Kalenteriin sidottua laidunnusajankohtaa ei ole. Laiduntaa voi silloin, kun laitumella on syötävää.

Jos eläin täyttää elokuussa 2 vuotta ja eläinten hyvinvointikorvauksen toimenpiteeksi on valittu lypsylehmien laidunnus, pitääkö eläintä laiduntaa 90 pv?

Riittää, että se on muiden laiduntavien lehmien mukana loppusyksyn. Kirjanpito tehdään ryhmätasolla.

Riittääkö 1–2 tunnin laidunnus päivässä?

Ei riitä, eläin ei tässä ajassa saa syötyä riittävästi laidunta.

Laiduntamisessa pitää arvioida:

 • onko laidunalaa riittävästi vai riittääkö ala vain ulkoiluun?
 • käyvätkö eläimet laitumella ja syövät laidunta?
 • onko eläimillä mahdollisuus päästä ulos koko ajan vai vain muutaman tunnin?
 • jos käytetään säilörehua (erikseen tai appeen seassa), onko sen määrä/osuus huomattavasti pienempi kuin talviaikaan?

Pitääkö kaupallisen ostorehun esim. täysrehun tuoteseloste palauttaa Vipu-palvelussa?

Ei tarvitse. Vain karkearehusta tarvitsee olla rehuanalyysi.

Voiko sama eläinryhmä laiduntaa ja ulkoilla yhtä aikaa?

Ei, pitää olla 90 laidunpäivää + 120 erillistä ulkoilupäivää.

Milloin voi laiduntaa?

Kalenteriin sidottua laidunnusajankohtaa ei ole. Laiduntaa voi silloin, kun laitumella on syötävää.

Voiko sama eläinryhmä laiduntaa ja ulkoilla yhtä aikaa?

Ei, pitää olla 90 laidunpäivää + 120 erillistä ulkoilupäivää.

Missä eläimet voivat ulkoilla?

Ulkoilla voi esimerkiksi jaloittelutarhassa (katettu/kattamaton) tai laitumella.

Minkä kokoisessa karsinassa emolehmä ja vasikka saavat olla, pitääkö olla 10 m2 kuten vasikoiden olosuhteiden parantaminen -toimenpiteessä vaaditaan?

Emo ja vasikka voivat olla väliaikaisesti 9m2 karsinassa. Tämän jälkeen tarvitaan 10 m2.

Mikä on kylmäkasvattamo?

Yleensä kylmäkasvattamo on eristämätön rakennus, jossa esimerkiksi juomavesi pitää lämmittää.

Missä tapauksissa urospuolisia nautoja voi olla samassa ryhmässä naaraspuolisten kanssa?

Merkkaussonnit, siitossonnit ja härät voivat olla naaraspuolisten kanssa samassa karsinassa.

Jos karsinassa on alle ja yli 6 kk ikäisiä nautoja, miten alat lasketaan?

Alan laskennassa käytetään eläinten hyvinvointikorvauksen vaatimuksia, jos tilalla on valittuina nautoihin liittyvät toimenpiteet. Esimerkiksi jos on valittu vasikoiden sekä urospuolisten nautojen olosuhteiden parantaminen, tilavaatimus on 2,25m2 alle 6 kk naudoille ja 3,5/5,5 m2 yli 6 kk urospuolisille naudoille.

Jos karsinassa on lisäksi naaraspuolinen yli 6 kk ikäinen nauta, sen kohdalla noudatetaan urospuolisten nautojen alavaatimusta, jos urospuolisten nautojen toimenpide on valittu.

Jos vasikoiden olosuhteiden parantamista ei ole valittu, riittää niille pohjalainsäädännön vähimmäisvaatimukset 1,5–1,8m2/eläin.

Huomaa myös, että eri sukupuolta olevat yli 8 kk ikäiset naudat eivät voi olla samassa ryhmässä.

Pitääkö ternimaitoa olla, jos tilalla on vain lihanautoja?

Jos tilalla syntyy vasikoita, pitää olla ternimaitoa (laatu mitattuna) tai korviketta. Jos vasikoita ei synny, ei  ternimaitoa tarvitse olla.

Riittääkö että pakastepussiin kirjoittaa ternimaidon päivämäärän ja tuloksen?

Niin voi tehdä, mutta kirjanpitoa pitää säilyttää tukivuoden jälkeen neljä vuotta.

Paljonko tarvitaan tilaa emolle ja vasikalle, jos vasikka ehtii täyttää 6 kk syksyllä?

Jos vasikka on vieroittamaton, niin 10 m2 riittää emolle + vasikalle.

Paljonko tarvitaan tilaa imettäjälehmälle ja kolmelle vasikalle?

Imettäjälehmälle ja yhdelle vasikalle 10 m2 ja seuraaville vasikoille 2,25 m2 / vasikka eli yhteensä 14,5 m2.

Pitääkö vasikkaigluissa vaadittu ala löytyä iglun sisältä?

Kuten sisällä olevissa karsinoissakin, ala vaaditaan ryhmäiglun sisällä.

Jos karsinassa on alle ja yli 6 kk ikäisiä nautoja, miten alat lasketaan?

Alan laskennassa käytetään eläinten hyvinvointikorvauksen vaatimuksia, jos tilalla on valittuina nautoihin liittyvät toimenpiteet. Esimerkiksi jos on valittu vasikoiden sekä urospuolisten nautojen olosuhteiden parantaminen, tilavaatimus on 2,25m2 alle 6 kk naudoille ja 3,5/5,5 m2 yli 6 kk urospuolisille naudoille.

Jos karsinassa on lisäksi naaraspuolinen yli 6 kk ikäinen nauta, sen kohdalla noudatetaan urospuolisten nautojen alavaatimusta, jos urospuolisten nautojen toimenpide on valittu.

Jos vasikoiden olosuhteiden parantamista ei ole valittu, riittää niille pohjalainsäädännön vähimmäisvaatimukset 1,5–1,8m2/eläin.

Huomaa myös, että eri sukupuolta olevat yli 8 kk ikäiset naudat eivät voi olla samassa ryhmässä.

Sikojen hyvinvointikorvaus ja toimenpiteet

Milloin emakoiden pitää olla ryhmässä ja milloin pitää noudattaa ehdon pinta-alavaatimuksia?

Emakot tulee pitää ryhmässä porsaiden vieroituksesta seuraavaan porsimiseen asti, mutta  tiineytyshäkkiä saa käyttää enintään kahdeksan päivää.

Huomioidaanko se, jos lihasikojen kasvattaja saa porsaita, joilla on hännänpurentaa?

Arviointi tehdään teurastamossa Ruokaviraston lihantarkastusohjeen mukaan, eikä voida selvittää, missä vaiheessa häntiä on purtu. Raportointi tehdään puolivuosittain. Jaksotuksella on pyritty huomioimaan se, ettei yksittäinen huono erä vie koko vuoden tukea.

Pitääkö porsaiden yhden neliön tila olla yhdessä paikassa?

Ei välttämättä mutta porsailla on oltava hyvin kuivitettu makuualue.

Pitääkö porsaspesässä pitää kattoa koko ajan?

Katon voi nostaa ylös tarvittaessa. Ehtoa on vaikea valvoa, jos kattoa ei löydy karsinasta.

Voiko käyttää 6 m2 karsinoita?

Kyllä, jos niiden 31.12.2021 määrä on ilmoitettu Vipu-palvelussa vuoden 2023 tukihaussa.

Millainen kuvaus tehdään porsaiden virikemateriaaleista? Mihin kuvaus tehdään?

Voit tehdä kuvauksen omaan erilliseen dokumenttiin. Siinä voit kertoa, millaisia virikkeitä porsaille vuoden aikana käytetään ja millä tavoin virikkeitä käytetään. 

Lampaiden ja vuohien hyvinvointikorvaus ja toimenpiteet

Onko pässien ja pukkien ulkoilussa samat vaatimukset kuin laiduntamisessa?

Kyllä, ulkoilu on kirjattava ja kiipeily järjestettävä.

Mitkä ovat syntyneiden karitsojen tilavaatimukset?

Karitsointikarsinan vaatimus on 2,2 m2 uuhelle ja karitsoille.

Tukiehdoissa vaaditaan karitsakamarit ja niissä tilaa 0,2 m2 / karitsa*. Tukiehtojen pohjalla olevassa lainsäädännössä vaaditaan lattiatilaa 0,25 m2 / karitsa (alle 15 kg) eli yhteensä vaaditaan 0,45 m2 / karitsa sen jälkeen, kun eläimet eivät enää ole karitsointikarsinassa.

*Tekstiä päivitetty 7.2.2023. Aiemmin tekstissä luki "Tukiehdoissa vaaditaan karitsakamarit ja niissä ruokintatilaa 0,2 m2 / karitsa." Ruokinta voi kuitenkin olla pienemmälläkin alueella.

Siipikarjan hyvinvointikorvaus ja toimenpiteet

Mikä on oleellista kaksinkertaisessa tautisulussa?

Kuvauksen lisäksi kaksinkertaisen tautisulun on oltava käytössä. Ne katsotaan tilavalvonnassa. Toiminta kannattaa järjestää ETT:n ohjeen mukaan.

Pitääkö olla useita eri vaihtoehtoja valita (virikkeet, rampit, tasot, orret) ja minkä verran niitä pitää olla?

Yksikin riittää, jos se on kaikkien käytössä. Määristä ei ole sen tarkemmin säädetty.

Usein kysyttyä pohjoisista kotieläintuista

C-tukialueelle kohdennetut, kansallisesti rahoitetut pohjoiset kotieläintuet ovat avoinna Vipu-palvelussa 13.2.–2.3.2023

Tukea maksetaan emolehmistä, sonneista ja teurastetuista hiehoista eläinyksiköiden perusteella sekä C3 ja C4-tukialueilla kasvatetuista ja teurastetuista sonneista eläinkohtaisesti.

Kansallista C-alueen teurashiehotukea voi saada vuonna 2023, vaikka eläin on saanut viime vuonna kansallista emolehmähiehotukea.

C-alueen kansallisessa kotieläintuessa teurashiehojen tilallapitoaika voi alkaa myös vuoden 2022 puolella.

C-alueen kansallisessa kotieläintuessa alkuperäisrotuisilla ja simmental-rotuisilla emolehmillä on oltava käyttötapana muu kuin maidontuotanto.

C-alueen muilla liharoduilla ei ole käyttötapavaatimusta.

 

Usein kysyttyä alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimuksesta

Lue lisää tuen kysymys-vastaussivulta

Sopimusehdot

Sivu on viimeksi päivitetty 3.8.2023