Maatalouden investointituen maksaminen

Hae maatalouden investointituen maksamista ja lainan nostolupaa sähköisesti Hyrrä-palvelussa. Tukipäätöksen tehnyt ELY-keskus opastaa tarvittaessa hakemuksen täyttämisessä.

Perehdy maksuhakemukseen huolellisesti ja toimita myös tarvittavat liitteet.

ELY-keskus maksaa avustuksen ja myöntää lainan nostoluvan toteutuneiden tukikelpoisten kustannusten perusteella. Liitä EU-osarahoitteisissa tukikohteissa maksatushakemukseen tai lainan nostolupahakemukseen kuittijäljennökset ja kansallisesti rahoitetuissa kohteissa koontilistat (lomake 2331). Koontilistojen on myös oltava verrattavissa kirjanpidon tositteisiin.

Rakentamiseen myönnetty avustus voidaan maksaa ja korkotukilaina nostaa enintään viidessä erässä (ensimmäinen ja viimeinen erä vähintään 20 %). Maanhankintaan ja muihin kohteisiin myönnetty avustus voidaan maksaa kahdessa erässä. Viimeisen erän maksamisen tai lainan nostamisen edellytyksenä, että rakentamisinvestointi on kokonaisuudessaan toteutettu tukipäätöksen mukaisena.

Maksatuksen tarkastuskäynti

ELY-keskus tarkastaa tukihakemuksen liitteineen sekä muut mahdolliset päätöksen tekemiseen vaikuttavat dokumentit. Jos esität hakemuksessasi kustannuksia, jotka eivät ole tukikelpoisia, voit joutua maksamaan ELY-keskukselle sanktiota. ELY-keskus tarkastaa tukikohteen maksuhakemuksen käsittelyn yhteydessä.

ELY-keskus ilmoittaa tarkastuskäynnistä etukäteen. Tarkastuskäynnillä tarkastetaan kaikki dokumentit (muun muassa tarjouspyynnöt, kuitit, kirjanpito, vakuutukset, luvat ja muiden viranomaisten tarkastuspöytäkirjat) sekä itse toteutus (muun muassa pihat, rakennukset, koneet ja laitteet sekä eläinten hyvinvointi). ELY-keskus keskeyttää tuen maksamisen ja perii tuen takaisin, jos tuen ehdot eivät täyty.

Lisäaikaa investoinnin toteuttamiseen

Investointi on toteutettava tukipäätöksessä mainittuna toteuttamisaikana. ELY-keskus voi myöntää investoinnin toteuttamiselle lisäaikaa kaksi kertaa, enintään vuodeksi kerrallaan. Lisäaikaa voit hakea lomakkeella 501.

Asuntorakentamisen korkotukilainan nostolupahakemus

Hae korkotukilainan nostolupaa tuen myöntäneestä ELY-keskuksesta lomakkeella 516. Tukipäätöksen tehnyt ELY-keskus opastaa tarvittaessa hakemuksen täyttämisessä.

Perehdy maksuhakemukseen huolellisesti ja toimita myös tarvittavat liitteet, esimerkiksi tositekohtainen koontiluettelo lomake 2331.

Korkotukilainan voi nostaa enintään viidessä erässä, joista ensimmäisen ja viimeisen erän on oltava vähintään 20 prosenttia lainan kokonaismäärästä. Viimeisen erän nostamisen edellytyksenä on, että rakentamisinvestointi on kokonaisuudessaan toteutettu tukipäätöksen mukaisena. ELY-keskuksessa tarkastetaan tukihakemus liitteineen sekä muut mahdolliset päätöksen tekemiseen vaikuttavat dokumentit.

Sivu on viimeksi päivitetty 26.5.2022