Hakemuksen muuttaminen 2024

Julkaisupäivä: 3. kesäkuuta 2024

Peltotukien hakuopas

Tekstivastine kuvan alla

Kuva 1. Tukihaun aikataulu

Peltotukien haun aikataulu

Aikajana 1 (toukokuun alkupuolelta kesäkuun puoliväliin):

 • Peltotukien hakuaika. Hakuaika päättyy 18.6.

Aikajana 2 (kesäkuun puolivälistä lokakuun alkupuolelle)

 • Peltotukien hakemisen muutosmahdollisuus. Korjaa hakemusta viimeistään 2.10.

Aikajana 3 (toukokuusta lokakuulle)

 • Satelliitti seuraa viljelytoimenpiteiden toteutumista. Esimerkiksi:
  • Lohko on kylvetty viimeistään 30.6.
  • Nurmi on niitetty, laidunnettu tai korjattu viimeistään 15.9.
  • Kasvusto on säilytetty tukiehtojen mukaisesti.

Aikajana 4 (elokuun alusta lokakuun alkupuolelle)

 • Selvityspyyntöihin vastaaminen. Ota kuva Vipu-mobiililla 31.7.-2.10. tai muuta hakemusta viimeistään 2.10.

Nuoli (aikajanan oikeassa reunassa)

 • Tee syysilmoitus talvella 2025.

Milloin ja miten voin muuttaa hakemustietoja?

Peltotukihaun muutosvaihe on 19.6.–2.10.2024. Voit tänä aikana muuttaa palauttamaasi peltotukihakemusta tai perua tukia Vipu-palvelussa.  Avaa peltotukihakemus ja muuta tietoja. Tallenna tiedot ja muista käydä Vipuneuvojassa tarkastamassa huomautukset.

Pidä hakemustietosi ajan tasalla muutosvaiheen aikana. Jos maatilasi valikoituu paikalla tehtävään valvontaan, et voi muuttaa hakemustasi sen jälkeen, kun sinulle on ilmoitettu valvonnasta. Valvonta tehdään niillä hakemustiedoilla, jotka olivat tiedossa ilmoitusajankohtana ja voit saada seuraamuksia tukiehtojen noudattamatta jättämisestä, jos hakemustietosi ovat virheelliset ja et ole tehnyt ilmoittamiasi toimenpiteitä pellolla.

Missä tapauksissa minun pitää muuttaa peltotukihakemustani?

Voit tehdä muutoksia hakemukseesi oma-aloitteisesti tai Vipu-mobiiliin saamasi selvityspyynnön perusteella. Katso tarkempi Vipu-ohje Peltotukihakemuksen muuttaminen.

Sinun pitää muuttaa hakemustasi, jos

 1. huomaat tukihaun jälkeen, että olet tehnyt virheen hakemuksen täyttämisessä.
  Esimerkiksi
  • olet ilmoittanut väärän kasvin.
  • olet unohtanut hakea jotakin tukea.
  • olet ilmoittanut hakemuksella lohkon, jota et viljele lainkaan.
 2. et pysty tekemään pellolla niitä toimenpiteitä, joita olet hakemuksella ilmoittanut sitoutuvasi tekemään. Esimerkiksi
  • et kylvä lohkolle mitään 30.6. mennessä (pois lukien eräät puutarhakasvit).
  • et niitä tai hoida laiduntamalla heinä- ja nurmirehukasvustoja ehtojen mukaisesti viimeistään 15.9.
 3. olet tehnyt lohkolla jonkin toimenpiteen, jota ei olisi saanut tehdä ilmoitetulla kasvilla.
  Esimerkiksi
  • olet niittänyt monimuotoisuuskasvit (niitty) -kasvilla ilmoitetun alan aikaisemmin kuin 1.8.

Milloin minun pitää perua tukia?

Sinun on peruttava kaikki tuet sellaiselta kasvulohkolta, joka on maatalousmaata, mutta et tee pellolla mitään maataloustoimenpiteitä. Jos et ole tehnyt maataloustoimenpiteitä osalla kasvulohkoa, voit jakaa kasvulohkon ja perua tuet vain kyseiseltä kasvulohkon osalta. Jos et toteuta jotakin toimenpidettä, voit perua toimenpiteestä riippuen yksittäisen toimenpiteen tuen vaihtamalla kasvia tai poistamalla kyseisen toimenpiteen kasvulohkolta. Voit lukea tukien perumisesta tarkemmin luvusta Peltotukien peruminen 2024.

Mitä tietoja voin muuttaa Vipu-palvelussa muutosvaiheen aikana?

Voit muuttaa seuraavia hakemustietoja:

 1. kasvulohkon kasvi ja kaikki kasvulohkolle annettavat muut tiedot.
  Voit esimerkiksi
  • lisätä tai poistaa ympäristösitoumuksen valinnaisia toimenpiteitä.
  • poistaa tuottamatonta alaa tai vaihtaa sen paikkaa, mutta et voi lisätä sitä.
  • lisätä tai poistaa ympäristösopimusten peruskunnostustoimenpiteitä (aitaus ja raivaus).
 2. kasvulohkon rajat.
  Voit esimerkiksi
  • muokata kasvulohkon rajoja
  • poistaa tai lisätä kasvulohkoja peruslohkolle.
 3. peruslohkotiedoista voit muuttaa samoja tietoja kuin peltotukien haussa
  • peruslohkon nimi
  • hallinnan peruste ja vuokranantaja
  • maankäyttölaji
  • tieto tuulensuojaistutuksista
  • ilmoituksesi hukkakaurasta.
 4. hakea tukia ja toimenpiteitä
 5. tuenhakija ja hakijaan liittyvät lisätiedot.

Mitä muutoksia peltotukihakemukseen ei voi tehdä enää 18.6. jälkeen?

Hakuajan jälkeen et voi

 • lisätä hakemukselle uusia peruslohkoja
 • muuttaa peruslohkon rajoja
 • yhdistää peruslohkoja
 • jakaa peruslohkoa.
 • ilmoittaa peruslohkoa yhteiskäyttöön tai poistaa tai muuttaa yhteiskäyttölohkojen kasvulohkogeometriaa (voit kuitenkin muuttaa kasvulohkon kasvia ja siihen liittyviä tietoja).
 • hakea uusia ympäristö- tai luomusitoumuksia tai ympäristösopimuksia.