Kesän 2024 selvityspyynnöt

Julkaisupäivä: 3. kesäkuuta 2024

Peltotukien hakuopas

Vuonna 2024 satelliitin avulla seurataan useampia tukiehtoja kuin vuonna 2023. Myös paikalla tehtävä valvonta jatkuu, koska kaikkien tukiehtojen noudattamista ei seurata satelliittien avulla. Valvontoja tehdään kuitenkin vähemmän kuin aiemmin.

Vaikka sinun on mahdollista korjata peltotukien hakemusta 2.10. saakka, lähetä hakemus heti mahdollisimman oikeilla tiedoilla ja pidä hakemuksen tiedot ajan tasalla. Jos hallinto ilmoittaa sinulle paikan päällä tehtävästä valvonnasta, et voi enää korjata hakemustasi. Sinulle voi aiheutua seuraamuksia, jos et ole tehnyt pellolla niitä toimenpiteitä, joita olet hakemuksessasi ilmoittanut tekeväsi.

Seuraavissa kappaleissa kerrotaan, miten voit korjata hakemustasi ja miten sinun on toimittava, jos saat selvityspyynnön Vipu-mobiiliin.

Tekstivastine kuvan alla

Kuva 1. Tukihaun aikataulu

Peltotukien haun aikataulu

Aikajana 1 (toukokuun alkupuolelta kesäkuun puoliväliin):

 • Peltotukien hakuaika. Hakuaika päättyy 18.6.

Aikajana 2 (kesäkuun puolivälistä lokakuun alkupuolelle)

 • Peltotukien hakemisen muutosmahdollisuus. Korjaa hakemusta viimeistään 2.10.

Aikajana 3 (toukokuusta lokakuulle)

 • Satelliitti seuraa viljelytoimenpiteiden toteutumista. Esimerkiksi:
  • Lohko on kylvetty viimeistään 30.6.
  • Nurmi on niitetty, laidunnettu tai korjattu viimeistään 15.9.
  • Kasvusto on säilytetty tukiehtojen mukaisesti.

Aikajana 4 (elokuun alusta lokakuun alkupuolelle)

 • Selvityspyyntöihin vastaaminen. Ota kuva Vipu-mobiililla 31.7.-2.10. tai muuta hakemusta viimeistään 2.10.

Nuoli (aikajanan oikeassa reunassa)

 • Tee syysilmoitus talvella 2025.

Satelliittiseurannassa ovat vuonna 2024 seuraavat toimenpiteet:

 1. Lohko on maatalousmaata
 2. Lohkoa käytetään maataloustoimintaan
  • Lohkolle ilmoitettu kasvi vastaa lohkon tilannetta.
  • Heinäkasvustoista ja muista nurmirehukasvustoista korjataan sato tai ne niitetään tai laidunnetaan ehtojen mukaisesti viimeistään 15.9. Siementuotantonurmilla hyväksytään myöhäisempi sadonkorjuu.
  • Muut kesannot niitetään tai laidunnetaan viimeistään 15.9., jos lohkolla on kasvustoa.
 3. Lohkon kasvusto on säilytetty tai hoidettu peltotukien hakemuksessa ilmoitettuun toimenpiteeseen liittyvien ehtojen mukaisesti.
  • Monimuotoisuuskasvit (ekojärjestelmätuki)
   • Monimuotoisuuskasvin kasvusto on niitetty aikaisintaan 1.8. (rajoite ei koske kasvia Monimuotoisuuskasvit, riista)
   • Monimuotoisuuskasvin kasvusto on muokattu tai päätetty kasvinsuojeluaineilla aikaisintaan 16.9.
  • Luonnonhoitonurmi ja viherlannoitusnurmi (ekojärjestelmätuki)
   • Tuen hakuvuonna perustettu luonnonhoitonurmi- tai viherlannoitusnurmikasvusto on muokattu tai päätetty kasvinsuojeluaineilla aikaisintaan 1.9.
   • Aiemmin kuin tuen hakuvuonna perustettu luonnonhoitonurmi- tai viherlannoitusnurmikasvusto on muokattu tai päätetty kasvinsuojeluaineilla aikaisintaan 1.8.
   • Luonnonhoitonurmet ja viherlannoitusnurmet on niitetty tai laidunnettu vähintään joka toinen vuosi viimeistään 15.9.
  • Suojavyöhykkeet ja turvepeltojen nurmet (ympäristökorvaus)
   • Kasvusto on niitetty ja sato on korjattu tai laidunnettu viimeistään 15.9.
   • Kasvusto on säilytetty nurmipeitteisenä, eikä sitä ole muokattu.
  • Ehdollisuuden vaatimukset
   • Natura-alueen pysyvät nurmet sekä vuoden 2022 jälkeen viljelyyn otetut alat on säilytetty nurmipeitteisenä, eikä niitä ole muokattu.
   • Lohkolla on noudatettu sängenpolttokielto.

Kesän 2024 selvityspyynnöt

Katso myös Peltotukien hakuoppaan luvut

Jos saat satelliittiseurannan selvityspyynnön, tarkista kasvulohkon tiedot peltotukien hakemuksessa sekä kasvulohkolla tehdyt toimenpiteet. 

1. Olet ilmoittanut kasvulohkon tiedot hakemuksessa oikein ja olet tehnyt kasvulohkolla tukiehtojen mukaiset toimenpiteet. Selvityspyyntö on aiheeton.

Toimi näin: Ota kasvulohkolla tehdystä toimenpiteestä kuva Vipu-mobiilin avulla selvityspyynnössä saamiesi ohjeiden mukaisesti. Voit myös käyttää kuvaa, jonka olet ottanut lohkolta Vipu-mobiililla aiemmin kesällä, jos siitä on mahdollista havaita selvityspyynnön mukainen asia.

Ilmoittamastasi kasvista ja tarkastettavasta ehdosta riippuen sinua ohjataan ottamaan kuva viljelykasvista, niitosta, laidunnuksesta, muokkauksesta, sadonkorjuusta tai muokkaamattomasta kasvustosta. Jokaisessa selvityspyynnössä kerrotaan, milloin kuva pitää ottaa, jotta se hyväksytään vastaukseksi. Vastaus kannattaa lähettää heti, kun kuva on otettu, mutta viimeistään 2.10.2024.

Selvityspyynnössä on aina kuvan ottamisen ohje. Huomioi kuvaa ottaessasi, että jos kuvassa pitää näkyä esimerkiksi niitto tai laidunnus, jompikumpi on voitava tunnistaa kuvasta. Jos alaa on laidunnettu, kuvasta on voitava päätellä, että laidunnus on ollut kattavaa.

Kirjoita selvityspyynnön lisätietoihin tekemäsi toimenpiteen ajankohta.

2Kasvulohkolla ei ole vielä tehty niitä maataloustoimenpiteitä, joita kasvilta edellytetään. Lohkoa ei ole esimerkiksi niitetty. Selvityspyyntö on aiheellinen.

Toimi näin: Käy tekemässä vaaditut toimenpiteet lohkolla (esimerkiksi niitto) ja ota Vipu-mobiililla kuva tehdystä toimenpiteestä viimeistään selvityspyynnössä kerrottuna määräpäivänä. Kuva kannattaa lähettää heti, kun se on otettu, mutta viimeistään 2.10.2024.

3. Hakemuksessa ilmoittamasi tiedot eivät vastaa tilannetta kasvulohkolla. Selvityspyyntö on aiheellinen.

Toimi näin: Mene Vipu-palveluun ja korjaa kasvulohkon kasvi ja muut kasvulohkon tiedot niin, että hakemustiedot vastaavat pellolla olevaa tilannetta. Tee muutokset mahdollisimman pian, mutta viimeistään 2.10.2024. Älä vastaa selvityspyyntöön. Kun korjaat hakemustasi, selvityspyyntö poistuu seuraavan yön aikana.

4. Et ole tehnyt kasvulohkolla maataloustoimenpiteitä, etkä aio tehdä niitä kasvukauden aikana. Selvityspyyntö on aiheellinen.

Toimi näin: Mene Vipu-palveluun ja peru kasvulohkolta tuet vaihtamalla kasvulohkolle kasviksi Tuen peruminen viimeistään 2.10.2024 välttyäksesi seuraamuksilta. Älä vastaa selvityspyyntöön. Selvityspyyntö poistuu seuraavan yön aikana.

5. Lohko ei ole lainkaan maatalouskäytössä. Selvityspyyntö on aiheellinen.

Toimi näin: Korjaa tukihakemustasi Vipu-palvelussa viimeistään 2.10. Vaihda lohkolle kasviksi Viljelemätön. Älä vastaa selvityspyyntöön. Selvityspyyntö poistuu seuraavan yön aikana.

Alla esimerkki sadontuottotarkoituksessa kasvatettaville heinäkasvustoille ja muille nurmirehukasvustoille tulevan selvityspyynnön sisällöstä.

 

Selvityspyynnön syy: Satelliittiseurannan perusteella nurmi- ja heinäkasveilla ilmoitetulla lohkolla ei ole havaittu niittoa, laidunnusta tai kasvuston uudistamista.
Selite: Heinä- ja muiden nurmirehukasvustojen sato on korjattava tai kasvusto on niitettävä tai uudistettava viimeistään 15.9. Kattava laidunnus on sadonkorjuuta. Katso alla olevista ohjeista, miten toimia, jotta vältät seuraamukset.
Toimintaohjeet eri tilanteissa

Lohkolla on nurmikasvusto ja olen korjannut siltä sadon tai se on niitetty tai uudistettu tänä vuonna.

 • Vastaa selvityspyyntöön. Ota lohkolta 1–2 kuvaa alla olevalla Ota kuva -painikkeella viimeistään 15.9. Voit käyttää myös aiemmin kesällä Vipu-mobiilin Kuvat-osion Ota kuva- painikkeella tältä lohkolta ottamaasi kuvaa. Lähetä kuva viimeistään 2.10.

Lohkolla on nurmikasvusto, mutta en ole vielä niittänyt kasvustoa, eikä sitä ole laidunnettu kattavasti tai uudistettu. Teen vähintään yhden toimenpiteen viimeistään 15.9.

 • Vastaa selvityspyyntöön. Kun olet tehnyt toimenpiteen, ota lohkolta 1–2 kuvaa alla olevalla Ota kuva -painikkeella viimeistään 15.9. Lähetä kuva viimeistään 2.10.

Tukihakemuksessa ilmoittamani kasvi on väärä

 • Korjaa tukihakemustasi viimeistään 2.10. Vaihda kasvi oikeaksi Vipu-palvelussa. Tähän selvityspyyntöön ei tarvitse vastata. Selvityspyyntö passivoituu seuraavan yön aikana korjattuasi hakemusta. Kun vaihdat kasvin, voit saada samalta lohkolta uuden selvityspyynnön. 

En ole tehnyt, enkä aio tehdä lohkolla maataloustoimia tällä kasvukaudella

 • Korjaa tukihakemustasi Vipu-palvelussa viimeistään 2.10. Vaihda lohkolle kasviksi Tuen peruminen. Jos perut lohkolta tuet, tähän selvityspyyntöön ei tarvitse vastata. Korjattuasi hakemusta, selvityspyyntö passivoituu seuraavan yön aikana.

Lohko ei ole lainkaan maatalouskäytössä

 • Korjaa tukihakemustasi Vipu-palvelussa viimeistään 2.10. Vaihda lohkolle kasviksi Viljelemätön. Jos vaihdat kasviksi viljelemätön, tähän selvityspyyntöön ei tarvitse vastata. Korjattuasi hakemusta, selvityspyyntö passivoituu seuraavan yön aikana.
Kuvan ottamisen ohje Kuvasta pitää voida tunnistaa niitto, laidunnus, muokkaus tai tänä vuonna perustettu nurmikasvusto.

Valvonnan selvityspyyntö

Valvonnan selvityspyyntö on aina aiheellinen. Sitä ei lähetetä automaattisesti, vaan se on aina tarkastajan lähettämä. Selvityspyynnössä on ohjeet, kuinka sinun on toimittava.

1. Paikalla tehtävässä valvonnassa, maastokatselmoinnissa (1-v peruskunnostustoimenpide) tai laadunarviointikäynnillä ei voitu vielä todentaa vaadittua toimenpidettä(esimerkiksi niitto)

Toimi näin: Ota kasvulohkolla tehdystä toimenpiteestä kuva Vipu-mobiilin avulla selvityspyynnössä saamiesi ohjeiden mukaisesti. Vastaa selvityspyyntöön annetussa määräajassa.

2. Laadunarvioinnissa tai lohkon tukikelpoisuustarkastelussa on todettu, että peltotukien hakemuksessa ilmoittamasi tiedot eivät vastaa tilannetta kasvulohkolla. Tarkastaja lähettää sinulle korjauskehotuksen Vipu-mobiiliin.

Toimi näin: Voit korjata tukihakemustasi Vipu-palvelussa niiden peruslohkojen osalta, joilta saat korjauskehotuksen. Korjauskehotus koskee kyseisen lohkon rajoja, kasvulohkon kasvia tai kasvulohkolle ilmoitettavia toimenpiteitä. Hyväksy lohkorajat ja lohkolla todettu kasvi sekä tallenna puuttuvat kasvulohkotiedot.

Huomaa, että et voi muokata lohkorajoja tai kasvulohkon kasvia, vaan ainoastaan hyväksyä tiedot ehdotetun mukaisesti. Tee muutokset Vipu-palvelussa korjauskehotuksessa annettuun määräaikaan mennessä.

Miksi kannattaa ottaa Vipu-mobiililla kuvia, vaikka et saanut selvityspyyntöä?

Halutessasi voit ottaa kuvan lohkolla viljeltävästä kasvista tai tehdystä niitosta, laidunnuksesta tai sadonkorjuusta heti, kun kasvi tai toimenpide on tunnistettavissa. Kuvat tallentuvat Vipu-mobiilin Kuvat-osion galleriaan ja voit käyttää niitä, jos saat kasvulohkolle myöhemmin kesällä selvityspyynnön.

Kuvan ottaminen ennakkoon kaikista lohkoista ei ole tarpeellista, sillä suurin osa lohkoista ei saa selvityspyyntöä ollenkaan. Seuraavassa on lueteltu tilanteita, jolloin kuvan ottaminen ennakkoon on järkevää.

Lamppu-kuvake/lampikon

Vinkki: Kuva kannattaa ottaa, jos

  • sinulla on lohkoja kauempana asuinpaikastasi. Ota kuva, kun olet lohkolla muutenkin käymässä ja tekemässä toimenpiteitä, jotta sinun ei tarvitse lähetä sinne erikseen, jos saat myöhemmin selvityspyynnön.
  • viljelet ruokohelpeä ja kasvusto korjataan keväällä. Vuosittainen niittovaatimus koskee myös ruokohelpeä. Ota kuva lohkosta, kun kasvusto on niitetty tai sato on korjattu. Voit vastata tällä kuvalla, jos saat selvityspyynnön myöhemmin kesällä.
  • olet ilmoittanut lohkolle jonkin seuraavista kasveista. Näitä kasveja ilmoitetaan usein. Niiden kasvusto ei satelliittikuvissa yleensä näytä vastaavan ilmoitettua kasvia.
   • monimuotoisuuskasvit (riista, niitty, peltolintu, pölyttäjä ja maisema)
   • ensimmäisen vuoden kumina
   • mansikka
   • syysviljat ja syysrypsit.