4. Ympäristösitoumus: ympäristökorvaus 2022

Julkaisupäivä: 30. maaliskuuta 2022
Etusivulle Viljelijätukien hakuopas 2022
Siirry edelliseen 3. Nuoren viljelijän tuki (EU) 2022
Siirry seuraavaan 5. Ympäristökorvaus: ympäristösopimus 2022

Ympäristökorvauksen tarkemmat ehdot on koottu päivitettyihin sitoumusehtoihin. Päivitetyt sitoumusehdot koskevat kaikkia sitoutuneita vuodesta 2015 lähtien. Kertaa kaikki ehdot osoitteessa ruokavirasto.fi/viljelijaoppaat →Ympäristökorvauksen sitoumusehdot.

Huomioitavaa 2022

 • Jatkaessasi sitoumusta voit halutessasi luopua lohkokohtaisista toimenpiteistä. Et voi kuitenkaan luopua esimerkiksi vain yhden suojavyöhykelohkon toteuttamisesta, jos et luovu koko ympäristönhoitonurmet-toimenpiteestä lomakkeella 479. Suojavyöhykkeet kuuluvat ”Ympäristönhoitonurmet” -toimenpiteeseen. Muutoin lohkon alan korvaus peritään takaisin sitoumuksen alkuun (2015) saakka.
 • Kaikki ympäristösitoumukset päättyvät.
 • Voit jatkaa päättyvää sitoumustasi vuonna 2022 yhdellä vuodella.
 • Uusia sitoumuksia ei tehdä, mutta sitoumuksen voi siirtää tai jakaa lomakkeella 160. Jätä lomake hyvissä ajoin ennen päätukihakua ja tarkista kunnasta ennen päätukihaun jättämistä, että kunta on tehnyt siirron.
 • Vuonna 2022 ympäristösitoumukseen lisätään myös kaikki vuonna 2021 ympäristösitoutuneen tuen hakijan tukihakemuksella olleet korvauskelpoiset alat, jotka eivät olleet ympäristösitoumuksella vuonna 2021. Voit ilmoittaa peruslohkotiedoissa, jos et hakua lohkoa sitoumukselle.
 • Huomioi ympäristösitoumuksen vähimmäisvaatimuksissa, että kasvinsuojeluruisku pitää testauttaa kolmen vuoden välein. Jos ruisku on testattu 1.1.2021, seuraava testaus pitää tehdä viimeistään 1.1.2024. Vuoden 2020 loppuun saakka ehto oli 5 vuoden välein.
 • Voit katsoa jatkovuoteen liittyviä kysymyksiä ja vastauksia Ruokaviraston sivulta: Ympäristösitoumus ja -sopimus sekä luomusitoumus vuonna 2022

Jos jatkat päättyvää sitoumusta

 • Hae maksua ja sitoumuksen jatkoa Vipu-palvelussa tai lomakkeella 101B viimeistään 15.6.2022.
 • Et voi hakea kokonaan uutta ympäristösitoumusta vuonna 2022.

Jos sinulla ei ole ympäristösitoumusta

 • Sinulle voidaan siirtää tai jakaa sitoumus toimenpiteineen sitoutuneelta viljelijältä, jos sinulle siirtyy ympäristösitoumuksen alaista peltoa vähintään vähimmäisalan verran. Muista tällöin noudattaa sitoumusehtoja koko peltoalallasi, myös sillä alalla, joka ei ole sitoumuksella!
 • Ilmoita sitoumuksen siirrosta hyvissä ajoin lomakkeella 160
  • Ilmoita siirrosta ennen kuin teet päätukihaun
  • Kun siirto on käsitelty kunnassa, jatkovuotta voi hakea Vipussa
 • Hae sitoumuksen maksua vuonna 2022 Vipu-palvelussa tai lomakkeella 101B viimeistään 15.6.2022.
 • Et voi hakea kokonaan uutta ympäristösitoumusta vuonna 2022.

Sitoumuksesi pysyy voimassa ja saat maksun ympäristösitoumuksesta, jos ilmoitat vähintään vähimmäisalan (5 ha sitoumuslohkoja tai 1 ha puutarhakasveja) päätukihaussa ja haet korvauksen maksua. Jos hallinnassasi ei ole vähimmäisalaa päätukihaussa, sitoumuksesi raukeaa ilman takaisinperintää.

Ympäristösitoumus näkyy Vipussa ennakkoon

Ympäristösitoumusta jatketaan teknisesti hallinnon toimesta Vipu-palvelussa jo ennen päätukihakua. Sinun on tuenhakijana kuitenkin itse haettava ympäristösitoumuksen maksua ja sitoumuksen jatkovuotta päätukihaussa, jotta korvaus voidaan maksaa ja sitoumus säilyy voimassa.

4.1 Sitoumukseen liitettävät alueet vuonna 2022

Hallinto lisää jo ennen vuoden 2022 päätukihakua Vipu-palveluun vuonna 2021 ympäristökorvaukseen sitoutuneen tuenhakijan tukihakemuksella olleet korvauskelpoiset alat, jotka eivät olleet ympäristösitoumuksella vuonna 2021.

Voit ilmoittaa Vipun peruslohkotiedoissa tai peruslohkolomakkeella 102A tai vapaamuotoisesti kirjallisesti, jos et halua liittää tällaista alaa sitoumukselle.

Vipun ”Vältä seuraamuksia” -välilehti

 • Tilavalvonnoissa on havaittu, että ympäristökorvauksen ehtojen noudattamattomuus lisääntyy. Tästä seuraa, että maatiloille tehtävien valvontojen määrää joudutaan lisäämään. Ehtojen noudattamattomuus voi lopulta myös vähentää EU:n Suomelle maksamia tukirahoja.
 • Vipun Hae tukia -osiossa on Vältä seuraamuksia -välilehti, jonne on koottu tilavalvonnoissa havaitut, eniten seuraamuksia aiheuttaneet ympäristökorvauksen tukiehtopuutteet. Tutustu sivuun huolellisesti ja tarkasta oma tilanteesi.

4.2 Sitoumuksen toimenpiteiden muutosmahdollisuudet jatkovuonna 2022

 • Voit luopua jatkovuoden perusteella yhdestä tai useammasta lohkokohtaisesta toimenpiteestä lomakkeella 479.
 • Huom! Et voi luopua vain esimerkiksi yhden suojavyöhykealan toteuttamisesta ilman seuraamuksia, jos et luovu koko Ympäristönhoitonurmet- toimenpiteestä, johon suojavyöhykkeet kuuluvat.
  • jos ilmoitat suojavyöhykealalle jotain muuta kasvia ja et luovu Ympäristönhoitonurmet- toimenpiteestä → alalle tulee takaisinperintä sitoumuksen alkuun (2015) saakka.
 • Lohkokohtaiset toimenpiteet, joista voit luopua, ovat:
  1. lietelannan sijoittaminen peltoon
  2. ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen
  3. valumavesien hallinta
  4. ympäristönhoitonurmet
  5. orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla
  6. peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys
  7. peltoluonnon monimuotoisuus
  8. puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu.

4.3 Ympäristösitoumuksen toimenpiteiden muita muutosmahdollisuuksia 2022

 • Ilmoita lohkokohtaisten toimenpiteiden muutokset lomakkeella 479 ja palauta lomake kuntaan viimeistään 15.6.2022.
 • Ilmoita muutokset viimeistään 15.6.2022, jotta ne tulisivat voimaan vuodesta 2022 alkaen
  • Voit kuitenkin luopua toimenpiteestä tukihaun jälkeen, jos tilalle ei ole ilmoitettu valvontaa.

Toimenpiteen vaihtaminen

Voit vaihtaa lohkokohtaisen toimenpiteen toiseen, jos

 1. Lopetat puutarhakasvien viljelyn tai aloitat niiden vuosittaisen viljelyn vähintään hehtaarin pinta-alalla.
 • Vaihto liittyy pelkästään puutarhatoimenpiteeseen, eli puutarhatoimenpide tulee ottaa sitoumukseen tai siitä tulee luopua.
 1. Siirrät tai jaat sitoumuksen (sukupolven vaihdos tai muu koko maatilan tai sen osan hallinnansiirto).
  • sitoumuksen vastaanottaja voi vaihtaa kaikki sitoumuksen toimenpiteet tai esim. vain yhden, toimenpiteiden määrä ei voi lisääntyä
  • toimenpiteet pysyvät samana aiemmin sitoutuneella, jos hän jatkaa sitoumusta.
 2. Aloitat tai lopetat luonnonmukaisen tuotannon
  • Voit vaihtaa kaikki toimenpiteet tai vain esim. yhden toimenpiteen, toimenpiteiden määrä ei voi lisääntyä.
 3. Mukautat ympäristösitoumusta Neuvo2020 kautta saamasi suosituksen perusteella. Tällöin maksettava korvausmäärä hehtaaria kohden ei voi kasvaa. Vaihdettavan toimenpiteen korvaus/ha ei voi olla suurempi kuin aiemmasta toimenpiteestä maksettu korvaus.
  • Tässä katsotaan pelkästään sitä, kuinka paljon korvausta maksetaan hehtaarille, eli tilan saamaa kokonaiskorvausmäärää ei tarkastella.
  • Korvauksen nousuehto koskee vain neuvonnan kautta tehtäviä muutoksia, ei muita muutosmahdollisuuksia.
  • Tässä muutosmahdollisuudessa huomioidaan päätoimenpidetason mahdolliset korvaustasot, eli suojavyöhykkeen korvaustasoa ei oteta huomioon, koska sitä ei voi enää ilmoittaa
   • Voit vaihtaa lietelannan sijoittamisen 40 €/ha talviaikaiseen kasvipeitteisyyteen muulla alueella, koska voit saada siitä enintään 11 €/ha, mutta et kohdentamisalueella, koska voit saada siitä 54 €/ha.
 1. Vaihdat peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys -toimenpiteen toiseen toimenpiteeseen. Voit vaihtaa kasvipeitteisyys -toimenpiteen, jos täytät kasvipeitteisyyttä kasvilla, joka kelpasi toimenpiteeseen vuonna 2015, mutta ei enää vuodesta 2016 eteenpäin.
  • Sinun on pitänyt ilmoittaa seuraavia kasveja vähintään 20 % kohdentamisalueella tai muulla alueella vuonna 2022, että voit vaihtaa kasvipeitteisyys -toimenpiteen toiseen:
   • suojavyöhyke
   • monivuotinen ympäristönurmi
   • luonnonhoitopeltonurmi
   • viherlannoitusnurmi
   • monimuotoisuuspellot (niittykasvit, riistakasvit, maisemakasvit)
   • monivuotisten puutarhakasvien katettu ala (ympäristösitoumuksen lohkokohtainen toimenpide)
   • edellisten ohjelmakausien erityistukisopimusalat: suojavyöhykkeen perustaminen ja hoito tai turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely, jos sopimus on tehty peltoalueelle.

Et voi luopua lohkokohtaisesta toimenpiteestä vaihtamalla sitä toiseen, jos kyseessä on koko sitoumuskauden ajan toteutettavasta lohkokohtaisesta toimenpiteestä.

 • Et voi vaihtaa ”Ympäristönhoitonurmet” –toimenpidettä toiseen toimenpiteeseen, jos olet ilmoittanut suojavyöhykkeitä tai monivuotisia ympäristönurmia jollekin tilasi lohkolle.
 • Et voi vaihtaa ”Valumavesien hallinta” –toimenpidettä toiseen toimenpiteeseen, jos olet ilmoittanut lohkoja valumavesien hallinta -toimenpiteeseen jollekin tilasi lohkolle.

Toimenpiteestä luopuminen

Voit aina luopua jatkovuoden vuoksi toimenpiteestä lomakkeella 479, lisäksi

 • Voit luopua lohkokohtaisesta toimenpiteestä, jos sitoumusala, johon toimenpide liittyy, siirtyy kesken sitoumuskauden toiselle viljelijälle.
 • Et voi luopua toimenpiteestä, jos hallintaasi jää lohko, jolla toteutat koko sitoumuskauden ajan toteutettavaa toimenpidettä.

Sinun täytyy luopua toimenpiteestä puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu, jos sitoudut luonnonmukaiseen tuotantoon.

Voit luopua puutarhakasvien lohkokohtaisista toimenpiteistä, jos puutarhakasvien viljelyala vähenee alle yhden hehtaarin. Luopuminen ei ole tässä tapauksessa välttämätöntä. Muista kuitenkin, että puutarhakasvien lohkokohtaisia toimenpiteitä on toteutettava joka vuosi vähintään yhdellä 0,05 ha:n lohkolla. Jos et ilmoita toimenpidettä vaaditulla minimialalla, toimenpiteen korvaus peritään takaisin edellisiltä sitoumusvuosilta. Muista siksi ilmoittaa luopumisesta kuntaan takaisinperinnän välttämiseksi.

Jos olet valinnut peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys -toimenpiteen, voit luopua toimenpiteestä, jos täytät kasvipeitteisyyttä kasvilla, joka kelpasi kasvipeitteisyyteen v. 2015, mutta ei enää vuodesta 2016 eteenpäin

 • Sinun on pitänyt ilmoittaa seuraavia kasveja vähintään 80 % kohdentamisalueella tai

60 % muulla alueella v. 2022, että voisit luopua kasvipeitteisyys -toimenpiteestä ilman takaisinperintää:

 • suojavyöhyke
 • monivuotinen ympäristönurmi
 • luonnonhoitopeltonurmi
 • viherlannoitusnurmi
 • monimuotoisuuspellot (niittykasvit, peltolinnuille soveltuvat kasvit, riistakasvit, maisemakasvit)
 • monivuotisten puutarhakasvien katettu ala (ympäristösitoumuksen lohkokohtainen toimenpide)
 • edellisten ohjelmakausien erityistukisopimukset: suojavyöhykkeen perustaminen ja hoito tai turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely, jos sopimus on tehty peltoalueelle.

Toimenpiteen lisääminen

Voit valita ”Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla” tai ”Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu”, jos aloitat puutarhakasvien viljelyn tai lisäät niiden viljelysalaa.

 • Lisäysalaa ei ole määritelty. Minimiala on kuitenkin 0,05 ha/v.

Voit lisätä sitoumukselle koko sitoumuskauden ajan toteutettavan toimenpiteen, jos sinulle siirtyy sellaisia lohkoja, joilla aiemmin sitoutunut on toteuttanut koko sitoumusajan toimenpidettä ja itse jatkat toimenpidettä lohkolla. Eli voit lisätä esim. ”Ympäristönhoitonurmet” -toimenpiteen, jos edellisen sitoutuneen lohkolla on toteutettu

 • ”Suojavyöhyke” tai ”Monivuotinen ympäristönurmi” tai
 • ”Valumavesien hallinta”- toimenpiteen, jos edellisen lohkolla on toteutettu ”Säätösalaojitus” tai ”Säätökastelu tai kuivatusvesien kierrätys”

Kaikissa lohkojen hallinnanmuutoksissa seuraava viljelijä ei ole vastuussa edellisen viljelijän ilmoituksista. Seuraava viljelijä voi ilmoittaa siirtyvillä peruslohkoilla edellisen viljelijän ilmoittamia toimenpiteitä, esim. suojavyöhykettä, mutta hänen ei ole pakko tehdä niin.

4.4 Kertaa ympäristösitoumuksen ehdot

Täydentävät ehdot, maatalousmaan säilyttäminen ja ympäristösitoumuksen perustaso

Noudata täydentäviä ehtoja ja säilytä maatalousmaa avoimena. Noudata myös sitoumuksen toimenpiteiden perustasoja.

Perustasoilla tarkoitetaan ympäristökorvauksen toimenpiteiden pohjana olevia täydentävien ehtojen ja tiettyjen muiden asetusten vaatimuksia. Ympäristösitoumuksen vähimmäisvaatimukset ovat myös osa perustasoa. Ympäristökorvausta maksetaan perustason ylittävistä toimenpiteistä.  Kertaa perustason vaatimukset toimenpiteittäin sitoumusehdoista.

Tilakohtainen toimenpide, ravinteiden tasapainoinen käyttö (RTK)

Olet sitoutunut automaattisesti sitoumuksen antaessasi tilakohtaiseen toimenpiteeseen Ravinteiden tasapainoinen käyttö.  Muista tehdä seuraavat asiat:

 • Vuosittainen viljelysuunnitelma joka vuosi ennen kasvukauden alkua
 • Lohkokohtaiset muistiinpanot joka vuosi
 • Viljavuustutkimus viiden vuoden välein. Huomioi, että uu­den vil­ja­vuus­tut­ki­muk­sen tu­lok­sen on ol­ta­va käy­tet­tä­vis­sä en­nen seu­raa­vaa lan­noi­tus­ker­taa. Kun lannoitat, sinulla tulee olla voimassa oleva viljavuustutkimus!

Säilytä edellä mainitut asiakirjat tilalla.

Muita tilakohtaisen toimenpiteeseen liittyviä asioita

 • Jätä vähintään 3 metrin suojakaista vesistöjen varsille (vesistöt löydät Vipun karttatasoista). Ympäristösitoumuksen 3 metrin suojakaistavaatimuksen lisäksi muista myös täydentävien ehtojen 1 metrin piennarvaatimus valtaojien ja vesistöjen varrella
 • Noudata ympäristösitoumuksen lannoitusehtoja
 • Lue tilakohtaisen toimenpiteen ehdoista tarkemmin sitoumusehdoista.

Huomioitavaa lohkokohtaisten toimenpiteiden ilmoittamisessa

Lietelannan sijoittaminen peltoon

 • Toimenpidettä ei ole pakko toteuttaa vuosittain
 • Ilmoita ehtojen mukaisesti levittämäsi lanta syysilmoituksella viimeistään 27.10.2022 Vipu-palvelussa tai lomakkeella 465.
 • Palauta syysilmoituksen liitteenä tarvittaessa myös lomake 465L lannan tai lannoitteen vastaanottamisesta
 • Toimenpiteestä mak­se­taan ­kor­vaus­ta enin­tään 80 pro­senttia sitoumusalasta. Lue tarkemmin toimenpiteen ehdoista sitoumusehdoista ja Ruokaviraston nettisivuilta ennen syysilmoituksen tekemistä.

Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen

 • Toimenpidettä ei ole pakko toteuttaa vuosittain.
 • Ilmoita ehtojen mukaisesti levittämäsi lanta syysilmoituksella viimeistään 27.10.2022 Vipu-palvelussa tai lomakkeella 465.
 • Palauta syysilmoituksen liitteenä lomake 465L tai vastaava liite lannan tai lannoitteen vastaanottamisesta
 • Toimenpiteestä mak­se­taan ­kor­vaus­ta enin­tään 80 pro­senttia sitoumusalasta.
 • Maatila ei saa samanaikaisesti sekä luovuttaa että vastaanottaa orgaanista materiaalia lukuun ottamatta sellaista orgaanista materiaalia, joka on kierrätetty biokaasulaitoksen kautta.
 • Lue tarkemmin toimenpiteen ehdoista sitoumusehdoista ja Ruokaviraston nettisivuilta ennen syysilmoituksen tekemistä

Valumavesien hallinta

 • Et voi lisätä uutta alaa tähän toimenpiteeseen etkä vaihtaa jo ilmoitettua käsittelymenetelmää
 • Toimenpiteessä vuonna 2021 olleet alat voivat säilyä sitoumuksessa hallinnan muutoksissa
  • Ilmoita sähköisellä päätukihakemuksella tai lomakkeella 463 toimenpiteeseen sellaiset lohkot, jotka ovat kuuluneet toisella tilalla valumavesitoimenpiteeseen

Ympäristönhoitonurmet (suojavyöhyke, monivuotinen ympäristönurmi, luonnonhoitopeltonurmi)

Ilmoittamiseen liittyviä sääntöjä ympäristönhoitonurmissa:

 • Et voi ilmoittaa mitään ympäristönhoitonurmea pysyvän nurmen alalle.
 • Luonnonhoitopeltonurmelle maksetaan enintään:
  • Kohdentamisalueella 20 % sitoumusalasta
  • Muulla alueella 5 % sitoumusalasta

Suojavyöhyke

 • Et voi lisätä kokonaan uutta suojavyöhykealaa, ala muutetaan kunnassa viherkesannoksi.
 • Ilmoita voimassa oleva suojavyöhykeala suojavyöhykkeenä
  • Muutoin suojavyöhykkeen ympäristökorvaus peritään takaisin edellisiltä sitoumusvuosilta
   • Tämä ei koske peruslohkon hallinnanmuutoksia
 • Toimenpiteessä 2021 olleet alat voivat säilyä sitoumuksessa hallinnan muutoksissa.

Monivuotinen ympäristönurmi

 • Et voi lisätä alaa, ala muutetaan kunnassa monivuotiseksi nurmeksi
 • Ilmoita voimassa oleva monivuotinen ympäristönurmiala monivuotisena ympäristönurmena
  • Muutoin monivuotisen ympäristönurmen ympäristökorvaus peritään takaisin edellisiltä sitoumusvuosilta
   • Tämä ei koske peruslohkon hallinnanmuutoksia
 • Toimenpiteessä vuonna 2021 olleet alat voivat säilyä sitoumuksessa hallinnan muutoksissa.

Luonnonhoitopeltonurmi

 • Luonnonhoitopeltonurmi tulee olla samalla alalla vähintään kaksi vuotta.
  • Hallinnan muutoksissa kaksi vuotta ei tarvitse täyttyä
  • Hallinnan muutoksissa edellisen haltijan ilmoitus täyttää kahden vuoden velvoitetta.
 • Luonnonhoitopellon ympäristökorvaus peritään takaisin edelliseltä sitoumusvuodelta, jos et ilmoita luonnonhoitopeltoa kahta vuotta.
  • Toimenpiteen maksamisen %-rajoitukset vaikuttavat takaisinperintään
  • Jos maksun ylimenevä ala ei täytä säilyttämisvaatimuksia, takaisinperintää ei tehdä.

Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla

 • Muista ilmoittaa toimenpiteeseen vähintään 0,05 ha vähintään yhdelle kasvulohkolle
 • Toimenpiteen korvaus peritään takaisin koko sitoumuskaudelta, jos vähimmäisilmoitusala ei täyty vuosittain.

Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys

 • Kasvipeitteisyys ilmoitetaan syysilmoituksella viimeistään 27.10.2022 Vipu-palvelussa tai lomakkeella 465
 • Ilmoita kasvipeitteisyyteen vähintään 20 % sitoumusalasta.
 • Jos sinulla on lohkoja sekä kohdentamisalueella että muulla alueella, 20 %:n vähimmäisalan tulee täyttyä kohdentamisalueella ja muulla alueella erikseen.
  • Muussa tapauksessa toimenpide hylätään koko sitoumusajalta ja maksettu korvaus peritään takaisin.
 • Et voi ilmoittaa kasvipeitteisyyteen seuraavia aloja v. 2016 eteenpäin.
  • Suojavyöhykkeet
  • Monivuotiset ympäristönurmet
  • Luonnonhoitopeltonurmet
  • Viherlannoitusnurmi
  • Monimuotoisuuspellot (niitty, maisema, riista)
  • Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla -toimenpiteen alaa
  • Erityistukisopimusaloille: suojavyöhykkeen perustaminen ja hoito tai turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely.
 • Kevytmuokattuun kasvipeitteisyyteen ei käy samat kasvit kuin aitoon kasvipeitteisyyteen
  • Katso kasvipeitteisyyteen kelpaavat kasvit sitoumusehdoista.
  • Huomautus Vipussa.

Peltoluonnon monimuotoisuus

Kerääjäkasvit
 • Saat maksun enintään 25 % sitoumusalasta
 • Et voi perustaa kerääjäkasvilla seuraavan vuoden kasvustoa lukuun ottamatta
  • Jos seuraavan vuoden ilmoitettu ala on kesantoa
  • Jos lohkon hallinta muuttuu seuraavaksi vuodeksi
 • Muista merkitä kerääjäkasvin kylvöpäivä lohkokohtaisiin muistiinpanoihin!
Viherlannoitusnurmet
 • Voit ilmoittaa viherlannoitusnurmen samalle alalle enintään kolmena vuonna peräkkäin
 • Viherlannoitusnurmelle ei makseta ympäristökorvausta, jos ilmoitat samalle kasvulohkolle viherlannoitusnurmea 4:nä vuonna
 • Viherlannoitusnurmen jälkeen lohkolle voit ilmoittaa muutakin kuin satoa tuottavaan kasvia tai alaa.
Saneerauskasvit
 • Saneerauskasvimaksun ehtona on, että samalle peruslohkon alalle on ilmoitettu perunaa, sokerijuurikasta tai avomaan puutarhakasveja jonakin tukihakua edeltävänä kolmena vuonna.
  • Avomaan puutarhakasveihin luetaan kaikki muut puutarhakasvien korvaukseen oikeutetut kasvit lukuun ottamatta kuminaa.
 • Vipu kertoo, mille alalle voit saada korvauksen
 • Saat maksun enintään 25 % sitoumusalasta
 • Saat saneerauskasville korvauksen samalta alalta enintään kahtena vuonna peräkkäin
Monimuotoisuuspellot
 • Riistakasvipelto, maisemakasvipelto, niittykasvipelto
  • Riistapeltoihin liittyvä liikennetiheys on esitetty Vipun karttatasolla.
  • et saa maksua, jos ala on 50 metriä lähempänä liikennetiheyden ylittävää tietä.
 • Perusta riistakasvipelto ja maisemakasvipelto vuosittain
 • Niittykasvipelto on oltava kaksi vuotta
  • Niittykasvipellon ympäristökorvaus peritään takaisin edelliseltä vuodelta, jos alalle ei ilmoiteta niittykasvipeltoa kahta vuotta peräkkäin
  • Hallinnansiirtotapauksissa takaisinperintää ei tehdä
Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu
 • Et voi ilmoittaa toimenpidettä maustekasvien alalle
  • Otettu huomioon Vipussa
 • Muista ilmoittaa toimenpiteeseen vähintään 0,05 ha vähintään yhdelle kasvulohkolle
 • Toimenpiteen korvaus peritään takaisin koko sitoumuskaudelta, jos vähimmäisilmoitusala ei täyty vuosittain.

Huomautus sitoutumattomalle peruslohkolle ilmoitetuista tietyistä kasveista

Vaihda ilmoitetut kasvit sitoutumattomalle peruslohkolle seuraavasti, jos et ole vaihtamassa peruslohkolle korvauskelpoisuutta ja sitoumusalaa. Muussa tapauksessa kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen vaihtaa kasvin. Sitoutumattoman peruslohkon alalle ei makseta ympäristökorvausta minkään kasvin perusteella.  

 • Viherlannoitusnurmi → Viherlannoitusnurmi (ei ympäristösitoumusta)
 • Luonnonhoitopelto (nurmikasvit, väh. 2 v.) → Viherkesanto (nurmi ja niitty)
 • Monimuotoisuuspelto, riista → Viherkesanto (riista ja maisema)
 • Monimuotoisuuspelto, maisema → Viherkesanto (riista ja maisema)
 • Monimuotoisuuspelto, niitty 1. ja 2. Vuosi → Viherkesanto (nurmi ja niitty)
 • Monivuotinen   ympäristönurmi → Monivuotiset nurmet
 • Suojavyöhyke (sitoumus alkaen 2015) → Viherkesanto (nurmi ja niitty)

4.5 Viherryttämistuen vaatimusten vaikutus ympäristökorvauksen maksuun

 • Viherryttämistuen vaatimusten vaikutus tarkastellaan vuosittain.
 • Luomutuotannon kasvulohkoilla ei ole seuraavia viherryttämistuesta johtuvia rajoituksia, jos tila on vapautettu viherryttämistuen vaatimuksista luomutuotannon perusteella.

Voit kerrata viherryttämistuen vaatimusten vaikutukset ympäristökorvauksen maksuun ruokavirasto.fi-sivustolta.

Ympäristökorvauksen toimenpide Pysyvä nurmi, vaikutus v. 2016 alkaen Viljelyn monipuolistaminen vaikutus (v.m.) Ekologinen ala vaikutus (e.a.) Koskee tiloja Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Ahvenanmaan alueella.
Ravinteiden tasapainoinen käyttö - - -
1) Lietelannan sijoittaminen peltoon - - -
2) Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen - - -
3) Valumavesien hallinta - - -
a) säätösalaojitus - - -
b) säätökastelu tai kuivatusvesien kierrätys - - -
4) Ympäristönhoitonurmet Katso vaikutus toimenpiteistä - -
a) suojavyöhykkeet Ei voi ilmoittaa pysyvän nurmen alalle - Ei makseta tilalle, jos vapautettu e.a.2
b) monivuotiset ympäristönurmet Ei voi ilmoittaa pysyvän nurmen alalle. - Ei makseta tilalle, jos vapautettu e.a.2
c) luonnonhoitopeltonurmet Ei voi ilmoittaa pysyvän nurmen alalle. - Ei makseta tilalle, jos vapautettu e.a.2
5) Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla - - -
6) Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys - Ei makseta tilalle, jos tila on vapautettu v.m.1 Ei makseta tilalle, jos vapautettu e.a.2. Ei makseta lohkolle, jos ekologista alaa (typensitojakasvi)
7) Peltoluonnon monimuotoisuus Katso vaikutus alatoimenpiteistä. - -
a) viherlannoitusnurmet Ei voi ilmoittaa pysyvän nurmen alalle. - Ei makseta tilalle, jos vapautettu e.a.2
b) kerääjäkasvit - - Ei makseta kerääjäkasvista korvausta lohkolle, jos pääkasvi ilmoitettu ekologiseksi alaksi (typensitojakasvi)
c) monimuotoisuuspellot - - -
d) saneerauskasvit - - -
8) Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu - - -

1tilalla on heinä- tai muita nurmirehukasveja, kesantoa ja/tai palkokasveja yli 75% peltoalasta

1tilalla on pysyvää nurmea ja/tai heinä- tai muita nurmirehukasveja yli 75% maatalousmaasta

2tilalla on heinä- tai muita nurmirehukasveja, kesantoa ja/tai palkokasveja yli 75% peltoalasta

2tilalla on pysyvää nurmea ja/tai heinä- ja muita nurmirehukasveja yli 75% maatalousmaasta

4.6 Tärkeitä huomioita vuosien 2015–2021 valvonnoista

Tarkista, että toimit ehtojen mukaisesti. Alle on kerätty ehtoja, joiden puutteista on aiheutunut vuosina 2015-2021 eniten sanktioita ympäristösitoumukseen. Huolehdi, että omalla tilallasi asiat ovat kunnossa!

Piennarvaatimus

 • 1 metrin levyinen lannoittamaton ja kasvinsuojeluaineilla käsittelemätön piennar valtaojien ja vesistöjen varrella on tilakohtaisen toimenpiteen, RTK:n, perustason vaatimus ja samalla täydentävien ehtojen vaatimus
 • Huom! Suojakaistavaatimus ympäristösitoumuksessa on kuitenkin 3m vesistöjen varrella.

Suojakaistavaatimus

 • 3 metrin lannoittamaton, kasvipeitteinen ja kasvinsuojeluaineilla käsittelemätön suojakaista vesistöjen varrella on RTK:n tukiehto
  • Mittaa suojakaista peltolohkon reunasta pellolle päin.
 • 5 metrin lannoittamattoman alueen vaatimus vesistön reunassa on tilakohtaisen toimenpiteen, RTK:n perustason vaatimus ja samalla täydentävien ehtojen vaatimus.
  • Mittaa lannoittamaton alue vesistön keskivedenkorkeuden mukaisesta vesirajasta.

Lanta-analyysi

 • Lanta-analyysi on perustason vaatimus toimenpiteessä ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen ja samalla täydentävien ehtojen vaatimus.
 • Tilalta tulee löytyä voimassa oleva lanta-analyysi, mikäli tilalla syntyy tai/ja mikäli tila käyttää lantaa lannoitteena enemmän kuin 25m3 vuodessa.

Viljavuustutkimukset

 • Viljavuustutkimus on RTK:n tukiehto.
 • Viljavuustutkimus viiden vuoden välein. Huomioi, että uu­den vil­ja­vuus­tut­ki­muk­sen tu­lok­sen on ol­ta­va käy­tet­tä­vis­sä en­nen seu­raa­vaa lan­noi­tus­ker­taa.
 • Pidä siis huoli, että aina kun lannoitat, tulee viljavuustutkimuksen olla voimassa!

Kasvinsuojelu

 • Kasvinsuojeluaineiden käytölle on ehtoja sekä ympäristösitoumuksen vähimmäisvaatimuksissa (jotka sisältyvät sitoumuksen perustasoon) että täydentävien ehtojen vaatimuksissa
 • Kertaa vaatimukset sekä sitoumusehdoista että täydentävien ehtojen oppaasta!

Lohkokirjanpito

 • Lohkokirjanpito on tilakohtaisen toimenpiteen, RTK:n, tukiehto
 • Säilytä lohkokirjanpito koko sitoumuskauden ajan ja sen päättymisen jälkeen neljä vuotta.
 • Huomioi, että esimerkiksi kasvinsuojeluaineiden käytön kirjaamisessa on muutoksia aikaisempaan ohjelmakauteen verrattuna

4.7 Ympäristösitoumuksen lohkokohtaiset kirjaamisvaatimukset

 • Lohkon tunnus ja pinta-ala
 • Maalaji
 • Kalkitus (käytetty tuote, levitysmäärä ja levitysaika)
 • Lohkolla toteutetut ympäristönhoito- ja vastaavat toimenpiteet (esim. pientareilla tehdyt toimenpiteet, kastelu, salaojitus ja valtaojien kaivuu)
 • Lohkon muokkauspäivä ja –tapa
 • Kylvö- ja istutuspäivä
 • Kasvilaji ja siemen- tai taimimäärä
 • Satotaso tarpeellisine perusteluineen
 • Sadonkorjuun ja niiton päivämäärä
 • Laidunnus
 • Suoja- ja monimuotoisuuskaistojen perustaminen ja niillä tehtävät hoitotoimenpiteet ja muut tapahtumat
  • kasvuston tuhoaminen
  • hukkakauran tai muiden rikkakasvien torjunta
  • kasvuston uudelleen perustaminen
  • monimuotoisuuskaistan sijainti

Lannoitus

 • Lannoituspäivä tai –päivät
 • Väkilannoitteiden ja orgaanisten lannoitevalmisteiden lajit ja määrät
 • Lohkolle levitetyn typen määrä
 • Lohkolle levitetyn fosforin määrä
 • Fosforin tasauksen alkaminen ja tasausvuosi

Kasvinsuojelu

 • Kasvinsuojeluaineen täydellinen nimi
 • Käyttöajankohta
 • Käyttömäärä
 • Käyttökohde (eli viljelykasvi ja pinta-ala, jolle ainetta on käytetty)
 • Havaitut taudit ja tuholaiset
 • Syy kasvinsuojeluaineen käyttöön eli oletko tehnyt päätöksen torjunnasta rikkakasvien, kasvitautien, kasvitaudeille otollisten olosuhteiden, havaitun tautitilanteen tai tuhoeläinten takia tai oletko käyttänyt kasvunsäädettä havaitun laontorjuntatarpeen takia. Voit myös luetella torjuntapäätökseen johtaneet havaitut rikkakasvit, tuhoeläimet tai kasvitaudit.
 • Muut toteutetut kasvinsuojelutoimenpiteet

Ympäristösitoumuksen lohkokohtaisten toimenpiteiden ehdoissa edellytetyt kirjaamisvaatimukset

Lietelannan sijoittaminen peltoon

 • Kirjaa lohkomuistiinpanoihin käyttämäsi lietelanta, virtsa, lietelannasta erotettu nestejae ja/tai nestemäinen orgaaninen lannoitevalmiste ja levitysmäärä lohkoittain.
 • Kirjaa edellä mainitun, levitetyn lannoitteen typpi- ja fosforiravinnemäärät.

Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen

 • Kirjaa lohkomuistiinpanoihin käyttämäsi lannoitevalmiste, maanparannusaine, kasvualusta tai/ja toiselta tilalta hankittu kuivalanta tai lannasta erotettu kuivajae ja levitysmäärä.
 • Kirjaa edellä mainittujen levitettyjen orgaanisten materiaalien typpi- ja fosforiravinnemäärät lohkokohtaisiin muistiinpanoihin.

Valumavesien hallinta

 • Pidä kirjaa tehdyistä säätö-, hoito- ja huoltotoimenpiteistä. Voit merkitä tiedot toimenpiteistä myös lohkokohtaisiin muistiinpanoihin erillisen päiväkirjan sijasta.
 • Merkitse lohkokohtaisiin muistiinpanoihin myös lohkon perustiedot ja vuosittaiset viljelytoimenpiteet.

Suojavyöhykkeet

 • Tee lohkokohtaisiin muistiinpanoihin merkinnät suojavyöhykkeen perustamis- ja hoitotoimenpiteistä, kasvuston tuhoutumisesta, hukkakauran tai muiden rikkakasvien torjunnasta ja kasvuston uudelleen perustamisesta.

Monivuotiset ympäristönurmet

 • Merkitse lohkokohtaisiin muistiinpanoihin peruste monivuotisen ympäristönurmen perustamiselle.

Luonnonhoitopelto-nurmet, viherlannoitusnurmet, kerääjäkasvit, saneerauskasvit ja monimuotoisuuspellot

 • Ei erillisiä lisävaatimuksia lohkokohtaisten muistiinpanojen lisäksi.
 • Muista kirjata myös kerääjäkasvin kylvöpäivä!

Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvisuojelu

 • Tee lohkokohtaisiin muistiinpanoihin merkinnät:
  • käytetystä kasvinsuojelumenetelmästä ja torjunnan onnistumisesta
  • kasvuston tai kasvituhoojien tarkkailusta ja torjunnasta
  • kemiallisen torjunnan perusteluista.
 • Säilytä ostokuitit valmisteiden hankinnasta tai urakointityöstä.

Siirry seuraavaan 5. Ympäristökorvaus: ympäristösopimus 2022