Vipu-ohje: Meijerimaidon tuotantotuen hakeminen

Julkaisupäivä: 30. tammikuuta 2023

Kirjautuminen ja käyttäjäoikeudet

Pääset kirjautumaan Vipu-pal­ve­luun selausoikeuksilla, mutta asiointia varten tarvitset asi­oin­ti­oi­keu­det. 

Kirjaudu Vipu-palveluun osoitteessa: https://vipu.ruokavirasto.fi. Tunnistaudu palveluun pankkitunnuksilla, mo­bii­li­var­menteella tai sähköisellä henkilökortilla.

 • Jos tunnistaudut verkkopankkitunnuksilla, palvelu oh­jaa si­nut pank­ki­si kir­jau­tu­mis­ik­ku­naan. Lisätietoa pankkitunnuksilla tunnistautumisesta saat oman pankkisi verkkosivustolta. Verkkopankkitunnuksiasi käytetään ainoastaan tunnistautumiseen, pankkitietosi eivät välity Vipu-palveluun.
 • Mo­bii­li­var­men­teen käy­tös­tä saat oh­jeet oman mat­ka­pu­he­lin­o­pe­raat­to­ri­si verk­ko­sivuilta tai osoit­tees­ta mo­bii­li­var­men­ne.fi.
 • Jos kirjaudut HST-kortilla, valitse Var­men­ne­kort­ti ja käy­tä tun­nis­tau­tu­mi­seen var­men­ne­kort­tia ja kor­tin­lu­ki­jaa.

Hae käyttöoikeuksia

Voit hakea ja perua käyttäjäoi­keuk­sia lo­mak­keel­la 457. Kokonaan uuden maatilan asiointioikeuksia voit hakea lomakkeella 456.

Ensisijaisena viljelijänä voit valtuuttaa myös itse muita käyttäjiä ja perua valtuutuksia Vipun Maatila-valikon Käyttöoikeudet-osiossa.

Valtuuta toinen henkilö

Sähköinen asiointi edellyttää, että yksi henkilö valtuutetaan allekirjoittamaan sähköinen tukihakemus muiden puolesta.  Asiointioikeudet ovat yleensä ensisijaisella viljelijällä. Sähköisessä asioinnissa voit valtuuttaa esimerkiksi neuvojan asioimaan puolestasi. Neuvojan sähköisestä valtuuttamisesta on kerrottu tarkemmin Viljelijätukien hakuoppaan luvussa 3. Tukien hakeminen.

1. Meijerimaidon tuotantotuen osallistumisilmoitus

Palauta meijerimaidon tuotantotuen osallistumisilmoituksen Vipu-palvelussa. Haku on auki jatkuvasti.

Sinun ei tarvitse palauttaa osallistumisilmoitusta, jos olet osallistunut maidon tuotantotukeen jo aikaisemmin. Osallistuminen on voimassa toistaiseksi. Voit varmistaa osallistumisilmoituksesi voimassaolon Vipun Maatila -valikon Kotieläintuotanto ja maito -osiosta.

2. Kotieläintuotanto ja maito -osiossa on tietoa maidontuotannosta ja maidon tuotantotuen hakemuksista

Maatila-valikon Kotieläintuotanto ja maito-osiossa on:

 • meijerimaidon tuotantotuen osallistumisilmoituksen voimassaolo.
 • meijerimaidon tuotantotuen hakemukset.
 • meijeriin toimitettujen maitojen määrät (meijerit tallentavat määrät Maitorekisteriin).
 • suoramyyntimaidon tuotantotuen hakemukset ja maidon suoramyyntien määrät (hakija ilmoittaa määrät kuntaan lomakkeella 230).

Kuvakaappaus Vipu-palvelusta, Kotieläintuotanto ja maitoKuva 1. Valitse Maatilavalikosta Kotieläintuotanto ja maito.

Kuva_2_Meijerimaidon_tuotantotuki_2023.pngKuva 2.Voimassaoloaika osallistumisilmoitukselle

Kuva_3_Meijerimaidon_tuotantotuki_2023.pngKuva 3. Maidon tuotantotiedot

3. Osallistumisilmoituksen palauttaminen

Palauta meijerimaidon tuotantotuen osallistumisilmoitus, jos:

 • haet tukea ensimmäistä kertaa
 • vaihdat tuenhakijaa esimerkiksi sukupolvenvaihdoksen johdosta.

1. Vipun etusivun yläpalkin Hae/ilmoita pai­nik­kees­ta avau­tuu säh­köi­ses­sä asi­oin­nis­sa mu­ka­na ole­vat tuki­haut ja il­moi­tuk­set. Haku­aika -koh­das­sa näet kun­kin toi­min­non auki­olo­ajan. Voit ra­ja­ta ruu­dus­sa nä­ky­viä toi­min­to­ja va­lit­se­mal­la Näy­tä kaik­ki tai vain ne ha­ke­muk­set/il­moi­tuk­set, joi­den haku­aika on me­neil­lään. Valitse Meijerimaidon tuotantotukeen osallistuminen ja tuen haku (C-tukialue).

 

Sähköisen asioinnin etusivuKuva 4. Valitse Sähköisen asioinnin etusivulta Meijerimaidon tuotantotukeen osallistuminen ja tuen haku (C-tukialue).

2. Laita rasti Osallistun meijerimaidon tuotantotuen järjestelmään -kohtaan. Paina Luo uusi hakemus.

Osallistumisilmoitus ja hakemusKuva 5. Osallistumisilmoitus ja hakemus -osio.

3. Valitse tuenhakija alas­veto­va­li­kon listasta, jossa ovat kaikki tilan osalliset.  Jos valitsemallasi tuenhakijalla ei ole tilinumeroa, lisää se tilinumerokenttään.

4. Kansallisen tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakija tai hakijan puoliso on tukivuotta edeltävän kalenterivuoden viimeisenä päivänä vähintään 18-vuotias. Jos hakija on yhteisö (esim. kuolinpesä, maatalousyhtymä tai osakeyhtiö), valitse kuka osallisista täyttää ikäehdon. Tämän osallisen on myös harjoitettava itse maataloutta. Ikäehto ei koske julkisoikeudellista yhteisöä (esim. vankila- tai koulutilaa).

5. Luo uusi hakemus. Ensimmäiseksi tukikuukaudeksi tulee vuoden ensimmäisessä hakemuksessa aina tammikuu.

Tuenhakijan tilinumero puuttuuKuva 6. Tuenhakijan tilinumero puuttuu.

Luo uusi hakemusKuva 7. Tuenhakijan valinta ja ensimmäinen tukikuukausi.

6. Tilallesi muodostuu osallistumisilmoitus. Voit halutessasi muokata tuenhakijaa tai poistaa hakemuksen kyseisistä painikkeista.

7. Kun kaikki on valmista siirry Yhteenveto ja lähetys -välilehdelle.

Siirry seuraavaan osioonKuva 8. Tarvittavien tietojen muokkaaminen.

8. Anna sähköpostiosoite, johon haluat saada vahvistusviestin osallistumisilmoituksen lähettämisestä.

9. Tar­kis­ta il­moi­tuk­sel­le tal­len­­tamasi tie­dot ja lä­he­tä il­moi­tus kä­si­tel­tä­väk­si.

Yhteenveto ja lähetys -osioKuva 9. Yhteenveto ja lähetys -osio.

10. Tar­kis­ta säh­kö­pos­tis­ta­si, että olet saa­nut vahvistusviestin ilmoituksen lä­he­tyk­ses­tä. 

Osallistumisilmoituksen peruuttaminen

Jos haluat peruuttaa osallistumisen tukijärjestelmään, toimita kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle vapaamuotoinen kirjallinen peruutus. Meijerimaidon tuotantotuki maksetaan sinulle vielä perumisvuodelta.

4. Tuenhakijan vaihtaminen voimassa olevaan osallistumisilmoitukseen

Voit vaihtaa tuenhakijan voimassa olevaan osallistumisilmoitukseen luomalla uuden hakemuksen. Tämä ei teknisistä syistä onnistu heti tammikuun alussa. Jos haluat tehdä muutoksia alkuvuodesta, ota ensin yhteys kuntaan ja tarkista, että vuoden hakemukset on avattu käsittelyyn.

 1. Avaa Vipun etu­si­vun ylä­pal­kin Hae/Ilmoita -pai­nik­kees­ta Säh­köi­sen asi­oin­nin aika­tau­lut. Va­lit­se Meijerimaidon tuotantotuen osallistumisilmoitus.
 2. Luo uusi hakemus. Valitse tuenhakija alas­veto­va­li­kon listasta, jossa ovat kaikki tilan osalliset.  Jos valitsemallasi tuenhakijalla ei ole tilinumeroa, lisää se tilinumerokenttään.
 3. Valitse ensimmäinen tukikuukausi, jonka maidontuotannosta tuki maksetaan uudelle hakijalle. Voit valita ensimmäiseksi tukikuukaudeksi aikaisintaan kuluvan kuukauden.
 4. Siirry Yhteenveto- ja lähetys välilehdelle.
 5. Anna sähköpostiosoite, johon haluat saada vahvistusviestin osallistumisilmoituksen lähettämisestä.
 6. Tar­kis­ta il­moi­tuk­sel­le tal­len­­tamasi tie­dot ja lä­he­tä hakijan vaihto kä­si­tel­tä­väk­si.
 7. Tar­kis­ta säh­kö­pos­tis­ta­si, että olet saa­nut vahvistusviestin ilmoituksen lä­he­tyk­ses­tä. 

Tuenhakijan vaihtaminen voimassaolevaan osallistumisilmoitukseenKuva 10. Tuenhakijan vaihtaminen voimassaolevaan osallistumisilmoitukseen.