Vipu-ohje: Sokerijuurikkaan kuljetustuki 2021

Julkaisupäivä: 7. helmikuuta 2022

Ohje: Vipu-palveluun kirjautuminen.

Va­lit­se tuki­muo­to säh­köi­sen asi­oin­nin etu­si­vul­la koh­das­sa Sokerijuurikkaan kuljetustuki. 

Kuvakaappaus Vipusta, Valitse sokerijuurikkaan kuljetustuki

Kuva 1. Valitse sokerijuurikkaan kuljetustuki

Valinnan jälkeen avautuu näkymä, missä on kolme osiota: Hakijan tiedot, Hakemustiedot sekä Yhteenveto ja lähetys.

1. Hakijan tiedot

Kuvakaappaus vipusta, Hakemuksen osiotKuva 2. Va­lit­se tuen­ha­ki­ja alas­veto­va­li­kon avul­la. Tuenhakijaksi tulisi valita se tilan osallinen, jonka nimissä sokerijuurikkaan viljelysopimus on.

2. Hakemustiedot

Vil­je­li­jä­so­pi­muk­set

Merkitse sokerijuurikkaan viljelijäsopimusnumerosi avoimeen kenttään.  Viljelysopimuksen numerossa tulee olla 7 numeroa. Antamasi viljelijänumeron esitiedot näkyvät tämän jälkeen samalla rivillä. Esitiedot on saatu sokeritehtaalta, etkä voi niitä muuttaa.

Lisää tarvittaessa uusi viljelijänumero Lisää sopimus -painikkeesta, jos sinulla on hallinnassasi useampia viljelysopimuksia.

Kuvakaappaus Vipusta, Hakemustiedot-välilehtiKuva 3. Hakemustiedot-välilehti, viljelijäsopimuksen lisääminen

Maa­ta­lous­y­ri­tyk­sen vero­vuo­si

Ilmoita maatalousyrityksesi verovuosi. Huom. Kesäkuu 2022 tulee sisältyä kuluvaan verovuosijaksoon.

Kuvakaappaus Vipusta, Maatalousyrityksen verovuosi näkymäKuva 4. Maatalousyrityken verovuosi

Valitse ylimmäinen rastituskohta, jos kuluva verovuosi (2022) ja kaksi edellistä verovuotta (2021 ja 2020) ovat olleet täysiä kalenterivuosia.

Valitse alimmainen rastituskohta, jos kuluva verovuosi (2022) tai kaksi edellistä verovuotta (2021 tai 2020) eivät ole olleet täysiä kalenterivuosia.

Paina Muokkaa verovuosia -painiketta ja ilmoita erikseen aukeavalle näytölle oikeat verovuodet valitsemalla kalenterista.  Kuluvan verovuoden ilmoittaminen on pakollista. Tallenna muutos.

Kuvakaappaus vipusta, muokkaa verovuosia -näkymäKuva 5. Verovuosien muokkaaminen

Ai­em­mat de mi­ni­mis -tuet

Ilmoita oletko saanut maatalousyrityksellesi kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana de minimis -tukia muualta kuin Maaseutuvirastosta tai Ruokavirastosta. Huom. Maaseutuviraston ja Ruokaviraston maksamia maatalouden de minimis -tukia ei tarvitse ilmoittaa, koska ne ovat maataloushallinnon tiedossa.

Kuvakaappaus Vipusta, Aiemmat de minimis -tuetKuva 6. Oletko saanut aiemmin de minimis -tukea

Valitse En, jos muita de minimis -tukia ei ole myönnetty.

Valitse Kyllä, jos muita de minimis -tukia on myönnetty ja ilmoita saamiesi tukien tiedot avautuvassa taulukossa. Ilmoita tuen tiedot painamalla Lisää tuki - painiketta: tuen myöntäjä, maksettu tuen määrä euroina (kahden desimaalin tarkkuudella) sekä tuen myöntämisajankohta. Tuen myöntämisajankohdan löydät kyseisen tuen myöntöpäätöksestä. Kaikki täytettävät kohdat ovat pakollisia täyttää. Tallenna lopuksi tiedot.

Kuvakaappaus Vipusta, De minimis -tuen lisääminenKuva 7. De minimis -tuen lisääminen

Li­sä­tyn de mi­ni­mis -tuen tie­to­ja voit muo­ka­ta Muok­kaa -pai­nik­kees­ta tai pois­taa koko ri­vin Pois­ta -pai­nik­kees­ta.

Liit­teet

Voit jät­tää täs­sä koh­das­sa liit­teel­lä lisä­tie­toa kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le.

Kuvakaappaus vipusta, Liitteiden lisääminenKuva 8. Liitteiden lisääminen

Paina Selaa -painiketta ja valitse tietokoneeltasi  dokumentti, jonka haluat liittää hakemukseen mukaan. Huom. Dokumentin tulee olla pdf-muotoinen ja dokumentin nimelle ja koolle on rajoitteita.

Lisätty liite näkyy onnistuneen liittämisen jälkeen oikeassa reunassa Lisätyt liitteet -kohdassa. Poista -toiminnolla voit poistaa esimerkiksi väärän liitteen.

3. Yhteenveto ja lähetys

Yh­teen­veto­tie­dot

Tarkista Yhteenveto -kohdan tiedot eli ilmoittasi viljelijänumero, verovuodet, aikaisemmat de minimis -tuet sekä liitteet. Jos niissä on korjailtavaa, palaa Hakemustiedot -välilehdelle ja korjaa tiedot. Muista tallentaa tiedot.

Tarkista onko Huomautukset -kohdassa huomautuksia. Punaisella olevat huomautukset estävät hakemuksen lähettämisen.

Lä­he­tyk­sen tie­dot

Ilmoita sen henkilön sähköpostiosoite, jolle vahvistusviesti sokerijuurikkaan kuljetustuen hakemuksen lähettämisestä halutaan menevän. Voit antaa tähän kohtaan useampia sähköpostiosoitteita Lisää uusi sähköpostiosoite -painikkeesta. Poista -toiminnolla voit poistaa virheellisen/ylimääräisen sähköpostirivin.

Lisätiedot -laatikkoon voit kirjoittaa lisätietoa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle esimerkiksi verovuosista tai viljelijäsopimuksista.

Kuvakaappaus Vipusta, Lähetyksen lisätiedotKuva 9. Lähetyksen lisätiedot

Tal­len­na si­vul­le li­sä­tyt tie­dot Tal­len­na -pai­nik­kees­ta

Lä­he­tys kä­si­tel­tä­väk­si

Voit tarkastella  ilmoittamiasi tietoja painamalla sivun ylälaidassa olevaa Tulosta yhteenveto -painiketta. Yhteenveto muodostuu erilliselle näytölle esikatseluversioksi ennen lähettämistä.

Paina Lähetä käsiteltäväksi -painiketta, kun hakemus on mielestäsi valmis lähetettäväksi. Sivun ylälaitaan muodostuu vihreä laatikko, joka kertoo, että milloin ja mihin aikaan lähetys on vastaanotettu. Saat lähettämisestä sähköpostin antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Kuvakaappaus Vipusta, Lähetys vastaanotettuKuva 10. Lähetys vastaanotettu ja aikaleima

Voit hakuajan puitteissa vielä peruuttaa hakemuksen painamalla Peruuta lähetys -painiketta.  Painikkeen painamisen jälkeen kysytään vielä vahvistusta peruutukselle. Kun vastaat Kyllä, peruutan lähetyksen, saat peruutuksesta sähköpostin antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Huom. Muista kuitenkin lähettää hakemuksesi sen jälkeen uudestaan.

Voit tarkastella ja tallentaa lähettämäsi hakemuksen yhteenvedon valitsemalla sivun ylälaidassa Tulosta yhteenveto -painikkeen. Yhteenveto muodostuu erilliselle näytölle.

Yhteenvetosivun ylälaidassa oleva teksti "Tiedot lähetetty käsittelyyn" tarkoittaa, että olet lähettänyt hakemuksen tässä muodossa. Voit tallentaa yhteenvetotulosteen omalle tietokoneellesi.

Kuvakaappaus vipusta, Lähetys vastaanotettuKuva 11. Yhteenvetotuloste, tiedot lähetetty käsittelyyn

Hakemuksen lähettämisen jälkeen voit sulkea sivun Sulje asiointi-kohdasta (oikeassa ylälaidassa). Näyttö palautuu Vipun etusivulle. Sähköinen asiointi-kohdasta voit tarkistaa, että sokerijuurikkaan kuljetustuen hakemuksesi on palautettu tilassa.

Kuvakaappaus Vipupalvelusta, Hakemukse ja ilmoituksetKuva 12. Lähetetty hakemus näkyy Vipun etusivulla Hakemukset ja ilmoitukset osiossa.