Peltotukien tärkeät päivämäärät

 • 1.8. päättyy maatalousmaalla olevien puiden leikkauskielto. Ehdollisuuden vaatimus.
 • 1.8. alkaen voi valmistella kesannon ja toisen vuoden viherlannoitusnurmen syyskylvöis-ten kasvien kylvöalaksi.
 • 1.8. alkaen monimuotoisuuskasvien niitto on sallittua, jos kukinta on valtaosin ohi.
 • 15.8. on kerääjäkasvien viimeinen kylvöpäivä.
 • 17.8. alkaen Ruokavirasto lähettää selvityspyyntöjä. Tarkkaile Vipu-mobiilin tehtäviä.
 • 31.8. on välikasvin viimeinen kylvöpäivä.
 • 31.8. pitää viimeistään niittää tai laiduntaa nurmiksi ilmoitetut alat.
 • 31.8. pitää viimeistään korjata suojavyöhykkeiden ja turvepeltojen nurmien sato.
 • 31.8. pitää ottaa viimeistään kuva Vipu-mobiililla satelliittiseurannan selvityspyyntöä varten.
 • 1.9. alkaen saa päättää kesannot, luonnonhoitonurmet ja ensimmäisen vuoden vi-herlannoitusnurmet muokkaamalla tai kasvinsuojeluaineilla.
 • 1.9. Vipu-mobiilissa alkaa noin kahden viikon tauko satelliittiseurannan selvityspyyntöihin vastaamisessa. Selvityspyyntöön voi vastata aiemmin kasvukaudella otetulla kuvalla viikosta 37 alkaen, kun uusi sovelluspäivitys on julkaistu. Aikaa aiemmin otetulla kuvalla vastaamiseen on 2.10. saakka.
 • 15.9. alkaen saa päättää kerääjäkasvikasvuston kasvinsuojeluaineilla.
 • 30.9. asti pitää säilyttää monimuotoisuuskasvien kasvusto.
 • 30.9. pitää viimeistään toimittaa kuntaan:
  • turvepeltojen nurmien viljavuustutkimus
  • valumavesien hallinnan viljavuustutkimus
  • hapansulfaattimaa‐analyysi ja ojastokartta.
 • 1.10. alkaen saa muokata kerääjäkasvikasvuston.
 • 2.10. on viimeinen mahdollinen päivä muuttaa peltotukien hakemusta.
 • 2.10. pitää viimeistään lähettää vastaus satelliittiseurannan selvityspyyntöön Vipu-mobiililla.
 • 31.10. alkaen pitää täyttyä vaatimus ehdollisuuden vähimmäismaanpeitteestä ja eko-järjestelmätuen talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä.
 • 31.10. päättyy lannanlevitysaika.
 • 30.11. pitää viimeistään teettää maaperänseuranta‐analyysit (ympäristökorvauksen valinnainen tilakohtainen toimenpide).
 • Loppuvuodesta on aika tehdä syysilmoitus. Ajankohta tarkentuu myöhemmin.
Sivu on viimeksi päivitetty 12.9.2023