Eläintukien valvonta

Eläinvalvonnassa tarkastettavat asiakirjat | Seuraamukset eläintuissa

Eläintukien valvonnan tilakäynnillä tarkastaja toteaa eläinten kokonaislukumäärän ja vertaa sitä eläinluetteloon sekä eläinrekisteriin ilmoittamiisi tietoihin. Näiden lisäksi hän tarkastaa eläinkohtaisesti, että olet tehnyt ilmoitukset eläinluetteloon ja eläinrekisteriin ajoissa, ja että korvamerkittävillä eläimillä korvamerkit on kiinnitetty. Eläinten lisäksi tarkastetaan myös asiakirjoja.

Eläinvalvonnassa tarkastettaviin asioihin vaikuttaa tilasi tuotantosuunta ja esimerkiksi se, oletko sitoutunut eläinten hyvinvointikorvaukseen tai oletko tehnyt alkuperäisrotujen kasvattamissopimuksen. Näiden tukien tarkemmat vaatimukset löydät sitoumus- ja sopimusehdoista.

Esimerkki:

Lypsykarjatila on sitoutunut eläinten hyvinvointikorvaukseen ja toimenpiteeksi on valittu nautojen ruokinta ja hoito. Tilakäynnillä tarkastetaan eläinluettelon ja eläinrekisterin oikeellisuus, eläinten korva-merkit ja asianmukainen hoito. Lisäksi tarkastetaan, että käytössäsi on kirjallinen rehuanalyysiin perustuva nautojen ruokintasuunnitelma sekä varautumissuunnitelma poikkeustilanteiden varalle.

Sivu on viimeksi päivitetty 15.12.2022