Eläinvalvonnassa tarkastettavat asiakirjat

Eläinvalvonnassa tarkastettaviin asiakirjoihin vaikuttaa se, mitä tukia olet hakenut ja mikä on tilasi tuotantosuunta. Asiakirjat kannattaa käydä läpi jo ennen tarkastusta niin, että ne ovat helposti löydettävissä tarkastusta tehtäessä. Puuttuva asiakirja johtaa yleensä tukivähennykseen.

Pidä helposti saatavilla seuraavat asiakirjat:

 • pitopaikkakohtainen eläinluettelo (voi olla myös sähköisessä muodossa)
 • eläinten osto- ja myyntitositteet 12 kuukauden ajalta
 • eläinten hallintatodistukset (esim. yhteisomistushevosista)
 • muut mahdolliset eläimiin liittyvät asiakirjat (esim. raatokeräilyn rahtikirjat)
 • rotupuhtaustodistukset, kantakirjaustodistukset (alkuperäisrotusopimus)
 • kuttujen maitomääräkirjanpito.

Eläinten hyvinvointikorvaukseen sitoutuneilta tiloilta tarkastetaan lisäksi seuraavia asiakirjoja. Myös hyvinvointikorvauksen sitoumusehdoissa on kerrottu kunkin eläinlajin sekä tilakohtaisen toimenpiteen osalta vaadittavat asiakirjat.

Naudat

 • nautojen ruokinta ja hoito: ruokintasuunnitelma, karkearehuanalyysi, varautumissuunnitelma sähkö- ja vesikatkosten sekä laitteistovikojen varalta 
 • vasikoiden pito-olosuhteisiin liittyvät toimenpiteet: lääkityskirjanpito ja eläinlääkäritositteet vasikoiden nupoutuksesta
 • nautojen laidunnukseen liittyvät toimenpiteet: laidunnus- ja ulkoilukirjanpito.

Lampaat ja vuohet

 • lampaiden ja vuohien ruokinta: ruokintasuunnitelma ja karkearehuanalyysi
 • lampaiden ja vuohien hoito: lampaiden kerintäkirjanpito, loistorjuntasuunnitelma, papananäyteanalyysit, lääkityskirjanpito
 • lampaiden ja vuohien laidunnukseen liittyvät toimenpiteet: laidunnus- ja ulkoilukirjanpito.

Siat

 • sikojen ruokinta ja hoito: ruokintasuunnitelma, varautumissuunnitelma sähkö- ja vesikatkosten sekä laitteistovikojen varalta, porsastuotantosikalassa (ml. yhdistelmäsikala) tuotantosuunnitelma
 • joutilaiden emakoiden ja ensikoiden ulkoilu: ulkoilukirjanpito
 • parannetut porsimisolosuhteet: kirjanpito porsitushäkin käytöstä
 • sikojen kastraatioon liittyvät toimenpiteet: lääkityskirjanpito.

Siipikarja

 • siipikarjan ruokinta ja hoito: ruokintasuunnitelma ja viljan valkuaisanalyysi
 • broilerien ja kalkkunoiden pito-olosuhteiden parantaminen: teuraseräraportit
 • munintakanalan ilmanlaadun parantaminen: kirjanpito lannanpoistosta ja ilman ammoniakkimittauksista
 • kanojen ja kalkkunoiden ulkoilu: ulkoilukirjanpito.
Sivu on viimeksi päivitetty 16.12.2019