Seuraamukset eläintuissa

Maatilallesi aiheutuu seuraamuksia, jos tarkastaja hylkää eläimen tai tukiehtojen noudattamisessa on puutteita. Kaikkien hakijoiden eläinrekisteriin ilmoittamat tiedot tarkastetaan hallinnollisesti tukivuoden päätyttyä. Seuraamuksia aiheutuu, jos ilmoitukset on tehty virheellisesti tai myöhässä. Tilavalvonnassa todettu tilanne voi siis muuttua eläinrekisteri-ilmoitusten tarkastamisen vuoksi. 

Seuraamukset eläimen hylkäämisestä

Eläinten hylkäyssyitä ovat eläimen korvamerkittömyys ja virheelliset tiedot eläinluettelossa tai eläinrekisterissä. Eläinluettelosta ja eläinrekisteristä tarkastettavat tiedot ovat:

 • tilalle tulo- ja poistopäivät
 • pitopaikka
 • rotu
 • sukupuoli
 • käyttötapa
 • ikä
 • poikiminen.

Naudoista, uuhista ja vuohista maksettava tuki ja hylätyn eläimen aiheuttamat seuraamukset määräytyvät ruokintapäivien mukaan. Tilasi eläinmäärä muodostuu kalenterivuoden aikana rekisterissä olleiden eläinten kerryttämistä ruokintapäivistä. Eläimen ruokintapäivät hylätään, jos valvonnassa havaitaan, että eläimellä ei ole korvamerkkiä tai sen rekisteri- tai eläinluetteloilmoitukset on tehty virheellisesti tai myöhässä.

Sioista ja siipikarjasta maksettava tuki määräytyy maatilan hakemuksella ilmoittaman keskimääräisen eläin-määrän mukaan. Valvonnassa hyväksytty eläinmäärä lasketaan eläinluetteloon merkityn kuukausittaisen eläinmäärän perusteella. Sikatiloilla tarkastetaan lisäksi, että eläinmääräilmoitukset on tehty sikarekisteriin ajallaan.

Hylättyjen eläinten lukumäärä vaikuttaa sanktion perusteella tehtävän vähennyksen suuruuteen. Sanktioprosentti määräytyy hyväksytyn ja hylätyn eläinmäärän eron perusteella. Jos hylättäviä eläimiä on enintään 3, sanktioprosentti on sama kuin eroprosentti. Koska eläinmäärä lasketaan ruokintapäivien tai keskimääräisen eläinmäärän perusteella, hylättyjä eläimiä voi olla esimerkiksi 3,1. Jos hylättäviä eläimiä on 3 tai enemmän, eroprosentit määräytyvät seuraavasti:

 • Ero enintään 10 %: sanktioprosentti = eroprosentti
 • Ero yli 10–20 %: sanktioprosentti = 2*eroprosentti
 • Ero yli 20 %: tukea ei makseta lainkaan
 • Ero yli 50 %: tukea ei makseta lainkaan. Hylättyjen eläinten perusteella vähennettävät tuet vähennetään vielä kertaalleen seuraavan kolmen kalenterivuoden aikana maksettavista tuista.

Esimerkki: seuraamus nautapalkkioon

Tilalla on vuoden aikana 12 nautapalkkiota kerryttävää sonnia, joille kertyy yhteensä 4 200 ruokintapäivää. Valvonnassa hylätään yksi sonni, joka on kerryttänyt 200 ruokintapäivää. Seuraamusprosentti lasketaan seuraavasti:

 • Hyväksyttyjen eläinten ruokintapäivien määrä: 4 200 - 200 = 4 000
 • Keskimääräinen hyväksyttyjen eläinten lukumäärä: 4 000 / 365 = 10,9
 • Keskimääräinen hylättyjen eläinten lukumäärä: 200 / 365 = 0,55
 • Hyväksyttyjen ja hylättyjen eläinten eroprosentti: (0,55 / 10,9) x 100 % = 5,05 %
 • Hyväksytyn eläinmäärän (10,9 eläintä) perusteella maksettavaa tukea alennetaan 5,05 prosenttia.

Tukiehtoseuraamukset

Suorien eläintukien ehtona on, että tilasi noudattaa tuotantosuunnan tavanomaista tuotantotapaa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lypsykarjatila myy maitoa tai lihakarjatila myy eläimiä teuraaksi. Jos näin ei ole, tuki hylätään kokonaan.

Eläinten hyvinvointikorvauksen toimenpiteestä maksettavaa tukea vähennetään, jos sen toteuttamisessa on puutteita. Vähennyksen määrään vaikuttavat puutteen vakavuus, laajuus, kesto ja toistuvuus.

Sivu on viimeksi päivitetty 3.12.2018