Koulutus ei-pätevyystodistusta tarvitseville

Eläinkuljettajalupaa edellyttävissä eli kaupallisissa eläinkuljetuksissa tarkoitettu eläinten käsittely kuljetusten aikana ja kuljettaminen edellyttää kouluttautumista.

Koulutusta eivät kuitenkaan tarvitse sellaiset henkilöt, jotka kuljettavat eläimiä enintään 65 kilometrin matkan lähtöpaikasta määräpaikkaan mitattuna tai jotka ovat kasvattajia ja suorittavat eläintensä kuljetuksen omilla maatalousajoneuvoillaan tai kuljetusvälineillään silloin, kun maantieteelliset olosuhteet vaativat tiettyjen eläintyyppien kuljetusta siirtolaiduntamista varten.

Eläinten kuljettajille ja hoitajille asetettavat vaatimukset vaihtelevat kuljetettavan eläinlajin ja kuljetusmuodon mukaan. Kotieläiminä pidettäviä hevos-, nauta-, lammas-, vuohi- tai sikaeläimiä tai siipikarjaa maantieajoneuvolla kuljetettaessa edellytetään kuljettajilta ja hoitajilta pätevyystodistusta. Muiden eläinlajien ja kuljetusvälineiden kuljettajilta ja hoitajilta edellytetään ainoastaan koulutukseen osallistumista.

Koulutusvaatimus eläinten kuljettajille ja hoitajille, jotka eivät tarvitse pätevyystodistusta

Eläinkuljettajalupaa edellyttävissä eli kaupallisissa eläinkuljetuksissa, joissa eläinten kuljettajilta ja hoitajilta ei edellytetä pätevyystodistusta, on kuljettajien ja hoitajien kuitenkin saatava eläinkuljetusasetuksen liitteiden I ja II asiaankuuluvia säännöksiä koskeva koulutus.

Tämän koulutuksen on katettava:

  • Liite I: vaatimukset eläinten kuljetuskuntoisuudesta, kuljetusvälineestä, kuljetuskäytännöistä, karja-aluksia ja kontteja kuljettavia aluksia koskevista lisäsäännöksistä, juotto- ja ruokintaväleistä sekä kuljetusmatka-ajoista ja lepojaksoista sekä eläinten tilaa koskevista vaatimuksista.
  • Liite II: reittisuunnitelma, jota edellytetään jäsenvaltioiden välisten sekä kolmansista maista ja kolmansiin maihin suoritettavien, kotieläiminä pidettävien muiden kuin rekisteröityjen hevoseläinten sekä nauta-, lammas-, vuohi- ja sikaeläinten pitkien (yli 8 tuntia) kuljetusten osalta.

 

Eläinkuljettajalupahakemukseen on liitettävä kuljettajien ja hoitajien koulutukseen osallistumistodistukset tai niiden oikeaksi todistetut jäljennökset.

Sivu on viimeksi päivitetty 22.6.2021