Reittisuunnitelma

Jäsenvaltioiden välisten sekä kolmansista maista ja kolmansiin maihin suoritettavien, kotieläiminä pidettävien nauta-, lammas-, vuohi- ja sikaeläinten sekä muiden kuin rekisteröityjen hevoseläinten pitkien kuljetusten osalta eläinkuljettajien ja järjestäjien on noudatettava eläinkuljetusasetuksen liitteessä II annettuja reittisuunnitelmaa koskevia säännöksiä.

Reittisuunnitelmaa ei vaadita kotimaassa tapahtuville kuljetuksille, mutta yli kahdeksan tunnin eläinten kuljetusmatkaa Suomen ulkopuolelle suunnittelevan henkilön on laadittava, leimattava ja allekirjoitettava kaikki reittisuunnitelman sivut liitteen II säännösten mukaisesti.

Sivu on viimeksi päivitetty 23.11.2018