Ankat ja hanhet

Ankkojen ja hanhien pitoa, hoitoa, kohtelua ja käsittelyä säätelevät eläinsuojelulaki, eläinsuojeluasetus, eläinkuljetuslaki ja eläinkuljetusasetus sekä lopetusasetus.

Ankkojen ja hanhien pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista säädetään lisäksi valtioneuvoston asetuksella ankkojen ja hanhien suojelusta. Tässä asetuksessa asetetaan muun muassa yksityiskohtaisia pitopaikkojen kokoa sekä eläinten hoitoa, kohtelua ja käsittelyä koskevia vaatimuksia.

Ankkojen ja hanhien  pitoa ja hyvinvointia koskevien eläinsuojelusäädösten sisältöä on koottu yhteen "Ankka ja hanhi - eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna" -oppaaseen. Lähteinä käytetyt säädöstekstit ovat kokonaisuudessaan luettavissa maa- ja metsätalousministeriön internetsivuilla.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 13.11.2018