Tarhatut peurat

Tarhattavien peurojen pitoa, hoitoa, kohtelua ja käsittelyä säätelevät eläinsuojelulaki, eläinsuojeluasetus, eläinkuljetuslaki ja eläinkuljetusasetus sekä lopetusasetus. 

Tarhattavien peurojen pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista säädetään lisäksi valtioneuvoston asetuksella tarhattavien peurojen suojelusta. Tässä asetuksessa asetetaan muun muassa yksityiskohtaisia pitopaikkojen ja ulkotarhojen kokoa sekä eläinten hoitoa, kohtelua ja käsittelyä koskevia vaatimuksia.

 
 
Sivu on viimeksi päivitetty 13.11.2018