Tuotantokanit

Tuotantokanien pidossa tulee noudattaa eläinsuojelulaissa ja -asetuksessa annettuja yleisiä vaatimuksia eläinten hoidolle, kohtelulle ja käsittelylle. Eläinkuljetuslaki ja neuvoston eläinkuljetusasetus säätelevät eläinten kuljettamista. Neuvoston asetus eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä säätää tuotantokanien teurastamisesta ja lopettamisesta.

Eläinsuojelulain mukaan eläimiä on kohdeltava hyvin eikä niille saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä. Tarpeettoman kivun ja tuskan tuottaminen eläimille on kielletty. Lisäksi eläintenpidossa on edistettävä eläinten terveyden ylläpitämistä sekä otettava huomioon eläinten fysiologiset tarpeet ja käyttäytymistarpeet.

Pitopaikka ei saa vahingoittaa kaneja eikä vaarantaa niiden terveyttä ja sen tulee tarjota riittävä suoja esimerkiksi liiallista kylmyyttä ja lämpöä vastaan. Pitopaikan tulee olla kyseisen eläinlajin erityistarpeet huomioon ottaen riittävän tilava ja se on pidettävä puhtaana. Pitopaikassa olevat eläimet on voitava tarkastaa ja hoitaa vaikeuksitta.

Hoidossa olevaa kania ei saa jättää hoidotta tai hylätä. Kanin on saatava riittävästi sille sopivaa ravintoa ja muuta sen tarvitsemaa hoitoa ja sen kunto, terveydentila sekä hyvinvointi on tarkastettava vähintään kerran päivässä, tarvittaessa useamminkin.

Valtioneuvoston asetus koirien, kissojen ja muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten suojelusta koskee lemmikkinä pidettäviä kaneja, mutta ei tuotantokaneja. Asetuksen vaatimuksia voi kuitenkin käyttää apuna arvioitaessa esimerkiksi tuotantokanien tarvitseman tilan suuruutta.

Sivu on viimeksi päivitetty 13.11.2018