Vuohet

Vuohien pitoa, hoitoa, kohtelua ja käsittelyä säätelevät eläinsuojelulaki, eläinsuojeluasetus, eläinkuljetuslaki ja eläinkuljetusasetus sekä lopetusasetus.

Vuohien pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista säädetään lisäksi valtioneuvoston asetuksella vuohien suojelusta. Tässä asetuksessa asetetaan muun muassa yksityiskohtaisia pitopaikkojen kokoa ja ulkotarhoja sekä eläinten hoitoa, kohtelua ja käsittelyä koskevia vaatimuksia.

Vuohien pitoa ja hyvinvointia koskevien eläinsuojelusäädösten sisältöä on koottu yhteen "Vuohi -eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna" -oppaaseen. Lähteinä käytetyt säädöstekstit ovat kokonaisuudessaan luettavissa maa- ja metsätalousministeriön internetsivuilla.

 
Sivu on viimeksi päivitetty 13.11.2018