Liikkumisen rajoittamiseen ja tainnutukseen käytettävien välineiden käyttöohjeet

Liikkumisen rajoittamista ja tainnutusta varten markkinoituja tai mainostettuja tuotteita saa myydä vain varustettuna asianmukaisin käyttöohjein niin, että varmistetaan eläinten hyvinvoinnin kannalta parhaat mahdolliset olosuhteet.

Liikkumisen rajoittamisella tarkoitetaan kaikkia menettelyjä, joilla ilman vältettävissä olevaa kipua, pelkoa tai levottomuutta rajoitetaan eläimen liikkumista tehokkaan tainnutuksen tai lopetuksen mahdollistamiseksi. Tainnuttamisella tarkoitetaan tarkoituksellisesti aikaansaatua tapahtumaa, joka aiheuttaa tuntemiskyvyn menetyksen ja tajuttomuuden kivuttomasti, mukaan luettuina välittömän kuoleman aiheuttavat menetelmät.

Tuotteiden valmistajien on asetettava käyttöohjeet internetin kautta myös julkisesti saataville.

Käyttöohjeissa on täsmennettävä erityisesti:

  • ne eläinlajit, -luokat, -määrät tai -painot, joita varten välineet on tarkoitettu
  • eri käyttöolosuhteita vastaavat suositeltavat parametrit mukaan luettuina lopetusasetuksessa säädetyt tainnutusmenetelmiä koskevat keskeiset parametrit
  • menetelmä tainnutusvälineiden tehokkuuden valvomiseksi lopetusasetuksessa säädettyjen sääntöjen noudattamisen osalta
  • tainnutusvälineiden kunnossapito- ja tarvittaessa kalibrointisuositukset.
Sivu on viimeksi päivitetty 29.10.2018