Kaupallisten eläinkuljetusten valvonta 2018

Vuoden 2018 aikana tarkastettiin 382 kaupallista eläinkuljetusta ja noin 830 000 eläintä. Tarkastetuista eläimistä 97 % oli siipikarjaa. Suurimman osan tarkastuksista tekivät tarkastuseläinlääkärit teurastamoissa kuljetusten purkamisen yhteydessä. Läänin- ja kunnaneläinlääkärit tarkastivat kuljetuksia muun muassa tien päällä ja lähtöpaikoissa sekä muissa määräpaikoissa.

Eniten tarkastettiin nauta-, siipikarja- ja sikakuljetuksia. Yli kahdeksan tuntia kestäviä kuljetuksia tarkastettiin 25 kpl. Eläinkuljetussäännösten vastaista toimintaa havaittiin 23 eläinkuljetuksessa eli noin 6 %:ssa tarkastetuista kuljetuksista. Edellisvuoteen verrattuna epäkohtien osuus laski edelleen (7 % vuonna 2017). Kaiken kaikkiaan erillisiä epäkohtia havaittiin yhteensä 32 kappaletta, sillä osassa kuljetuksista havaittiin useampia epäkohtia samalla kertaa.

Epäkohdat pysyneet samoina  

Epäkohdat olivat pitkälti samoja kuin edellisinäkin vuosina, vaikka asiakirjapuutteiden osuus onkin vähentynyt aiemmista vuosista. Eniten yksittäisiä epäkohtia ilmeni kuljetusasiakirjoihin, kuljettajien pätevyystodistuksiin ja eläinkuljettajalupiin liittyvissä vaatimuksissa (16 kpl, joka on 50 % kaikista havaituista). Toiseksi eniten havaittiin puutteita kuljetusvälineen kunnossa ja turvallisuudessa sekä pitkien kuljetusten lisävaatimusten noudattamisessa (10 kpl). Kolmanneksi eniten puutteita havaittiin kuljetuskäytännöissä ja tilavaatimusten noudattamisessa 5 kpl. Yhdessä kalkkunakuljetuksessa havaittiin kuljetuskunnoton lintu.

Nautakuljetuksia tarkastettiin 96 kpl, joista 6 kpl oli välityseläinkuljetuksia. Nautakuljetuksissa havaittiin laiminlyöntejä, jotka liittyivät muun muassa asiakirjoihin, eläinten juottolaitteisiin, eläinten erotteluun toisistaan ja pitkien kuljetusten lisävaatimuksiin.

Siipikarjakuljetuksia tarkastettiin 127 kpl ja näistä yhdessä havaittiin asiakirjapuutteita ja toisessa oli kuljetuskunnoton eläin mukana.

Sikakuljetuksia tarkastettiin 121 kpl, joista viidessä todettiin epäkohtia. Kahdessa tapauksessa kyseessä olivat asiakirjapuutteet. Muissa tapauksissa kuljetusvälineen kunnossa tai tilavaatimuksissa oli huomautettavaa.

Hevoskuljetuksia tarkastettiin yhteensä 18 kpl, joista kolmessa havaittiin epäkohtia. Kaikissa kolmessa epäkohdat aiheutuivat luvan, pätevyystodistuksen tai kuljetusasiakirjojen puuttumisesta.

Porokuljetuksia tarkastettiin 15 kuljetusta, joista kolmessa todettiin laiminlyönti. Ajoneuvosta puuttui merkintä eläinkuljetuksesta, toimijalla ei ollut lupaa tai kuljetusvälineen ramppi ei ollut turvallinen.  

Lammaskuljetuksia tarkastettiin 8 kpl, joista yhdessäkään ei todettu laiminlyöntejä.