Kaupallisten eläinkuljetusten valvonta 2019

Vuoden 2019 aikana tarkastettiin 424 kaupallista eläinkuljetusta ja noin 700 000 eläintä. Tarkastetuista eläimistä 97 % oli siipikarjaa. Suurimman osan tarkastuksista tekivät tarkastuseläinlääkärit teurastamoissa kuljetusten purkamisen yhteydessä. Läänin- ja kunnaneläinlääkärit tarkastivat kuljetuksia muun muassa tien päällä ja lähtöpaikoissa sekä muissa määräpaikoissa.

Laiminlyöntejä aiempaa enemmän 

Eniten tarkastettiin nauta-, siipikarja- ja sikakuljetuksia. Yli kahdeksan tuntia kestäviä kuljetuksia tarkastettiin 28 kpl. Eläinkuljetussäännösten vastaista toimintaa havaittiin 51 eläinkuljetuksessa eli noin 12 %:ssa tarkastetuista kuljetuksista. Edellisvuoteen verrattuna epäkohtien osuus nousi huomattavasti usean vuoden jälkeen (6 % vuonna 2018). Kaiken kaikkiaan erillisiä epäkohtia havaittiin yhteensä 106 kappaletta, sillä osassa kuljetuksista havaittiin useampia epäkohtia samalla kertaa.

Epäkohdat olivat pitkälti samoja kuin edellisinäkin vuosina. Eniten havaittiin puutteita kuljetusasiakirjoihin, kuljettajien pätevyystodistuksiin ja eläinkuljettajalupiin liittyvissä vaatimuksissa (55 kpl, joka on puolet kaikista havaituista). Toiseksi eniten yksittäisiä epäkohtia ilmeni kuljetusvälineen kunnossa ja turvallisuudessa sekä pitkien kuljetusten lisävaatimusten noudattamisessa (35 kpl). Kolmanneksi eniten puutteita havaittiin kuljetuskäytännöissä ja tilavaatimusten noudattamisessa 8 kpl. Lopetusvälineitä ei ollut saatavilla neljässä kuljetuksessa.

Eläinlajikohtaiset erot selkeitä

Siipikarjakuljetuksia tarkastettiin 128 kpl.  Näistä yhdessä havaittiin asiakirjapuutteita ja toisessa oli ilmanvaihdossa puutteita. Laiminlyöntiprosentti oli siipikarjan kuljetuksissa 1,6 %.

Nautakuljetuksia tarkastettiin 123 kpl, joista 12 %:ssa havaittiin laiminlyöntejä. Kahdeksassa kuljetuksessa havaittiin eläinten juottamiseen liittyviä ongelmia ja neljässä lämpötilan seurantajärjestelmän puutteita. Muut laiminlyönnit olivat yksittäisissä kuljetuksissa.

Sikakuljetuksia tarkastettiin 118 kpl, joista viidessä todettiin epäkohtia. Yhdessä oli juottamisessa puutteita ja muissa asiakirjat eivät olleet ajan tasalla.

Porokuljetuksia tarkastettiin 23 kuljetusta ja 61 %:ssa oli huomautettavaa. Noin puolet havainnoista olivat suoraan eläinten hyvinvointiin vaikuttavia, kuten kuljetustilassa olevia irrallisia esineitä tai rakenteissa olevia puutteita.

Hevoskuljetuksia tarkastettiin yhteensä 18 kpl, joista reilussa 50 %:ssa puuttui eläinkuljettajalupa, pätevyystodistus tai kuljetusasiakirjoja.

Lammaskuljetuksia tarkastettiin 18 kpl, joista neljässä oli asiakirjoissa huomautettavaa.

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 9.6.2020