Epäilyyn perustuvat eläinsuojelutarkastukset 2008

Virkaeläinlääkärit tekivät vuonna 2008 noin 3300 epäilyyn perustuvaa eläinsuojelutarkastusta. Näistä 41 prosentissa todettiin eläinten hyvinvointisäädösten laiminlyöntejä. Eläinsuojelutarkastusten tulokset ovat lähes identtisiä vuoden 2007 tulosten kanssa.

Tarkastuksista hieman yli puolet kohdistui tuotantoeläimiin ja loput lemmikkieläimiin. Tarkastetuista tuotantoeläinkohteista 52 prosentille ja lemmikkieläinkohteista 30 prosentille annettiin määräys korjata eläinten olosuhteet määräajassa lain edellyttämälle vähimmäistasolle.

Vakavien laiminlyöntien kohteena oli useimmiten lemmikkieläin. Vakavia laiminlyöntejä todettiin vajaassa 4 prosentissa epäilyn perusteella suoritetuista tuotantoeläintarkastuksista ja 15 prosentissa lemmikkieläimiin kohdistetuista tarkastuksista. Yksin pääkaupunkiseudulla paljastui viime vuonna yli 130 vakavaa laiminlyöntiä, joiden kohteena oli koiria, kissoja tai muita lemmikkejä, kuten lintuja, kaneja ja jyrsijöitä.

Vuonna 2008 raportoitiin lisäksi vajaat 300 kappaletta lääninhallitusten valtuuttamien eläinsuojeluvalvojien suorittamaa tarkastusta. Eläinsuojelutarkastuksia suorittavat myös terveystarkastajat sekä poliisi, mutta vain pieni osa näiden viranomaisten yksinään tekemistä eläinsuojelutarkastuksista raportoidaan lääninhallituksiin.

Tilanteissa, joissa on aihetta epäillä eläintä hoidettavan tai kohdeltavan eläinsuojelulain vastaisesti, tulee ottaa yhteyttä paikallisiin eläinsuojeluviranomaisiin, joilla on oikeus tarkastuksen tekemiseen. Mikäli säädösten laiminlyöntejä havaitaan, annetaan eläimen omistajalle määräys korjata tilanne määräajassa. Tarvittaessa voidaan annettua päätöstä tehostaa uhkasakolla tai teettämisuhalla. Eläinsuojelulain mukaan viranomaiset voivat myös tarkastuskäynnillä ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi, mikäli eläinsuojelulliset syyt niin vaativat.

Eläinsuojeluvalvontaa kehitetään entisestään

Epäilyn perusteella tehtävät eläinsuojelutarkastukset, otantaan perustuvat tarkastukset sekä erilaiset selvitykset muodostavat merkittävän osan eläinsuojeluvalvonnasta ja eläinten hyvinvointia edistävästä toiminnasta.

Eläinten hyvinvointia edistetään tiedottamalla ja opastamalla eläinten omistajia eläinsuojelun vähimmäisvaatimuksista ja ennen kaikkea eläinten hyvinvointia parantavista pito- ja toimintatavoista. Myös tänä vuonna perustettu Kansallinen eläinten hyvinvointikeskus osallistuu aktiivisesti tähän toimintaan.

Uudessa eläinlääkintähuoltolaissa on esitetty eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen valvontaan aluetasolla 15 uutta valvontaeläinlääkärin virkaa, jotka on tarkoitettu myös eläinsuojeluvalvonnan tukemiseen vaativissa eläinsuojelutapauksissa. Eläinlääkintähuoltopalveluiden ja viranomaisvalvonnan eriyttäminen yhdessä lisäresurssien kanssa tehostavat eläinsuojelun valvontaa ja parantavat valvonnan vaikuttavuutta.

Kehitteillä on myös käytännön eläinsuojelun valvontatyötä tukevia tietoteknisiä ratkaisuja, jotka mahdollistavat esimerkiksi virallisten eläinrekisterien tietojen hyödyntämisen valvonnassa.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 29.10.2018