Epäilyyn perustuvat eläinsuojelutarkastukset 2017

Epäilyyn perustuvien eläinsuojelutarkastusten määrä jatkoi edelleen kasvuaan, mutta rauhallisemmalla tahdilla kuin aiempina vuosina. Vuonna 2017 epäily eläinsuojelusäännösten vastaisesta eläintenpidosta johti 6448 tarkastuskäyntiin, mikä on 80 käyntiä enemmän kuin edellisenä vuonna.

Kiireellisiä toimenpiteitä tarvittiin lähes kuudella sadalla tarkastuskäynnillä

Eläinsuojelutarkastuskäyntien havaintojen johdosta tehtävien viranomaistoimenpiteiden määrä oli hieman korkeampi kuin edellisenä vuonna. Nousu johtui pääosin tarkastuskäyntien kokonaismäärän kasvusta, mutta myös prosentuaalisesti tarkasteltuna viranomaistoimenpiteisiin päädyttiin hieman useammin kuin vuotta aiemmin. Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna on kuitenkin havaittavissa, että yhä useammalla tarkastuskäynnillä selvitään pelkästään neuvonnallisin keinoin. Kun vielä vuosikymmenen vaihteessa lähes joka toinen tarkastuskäynti johti viranomaistoimenpiteisiin, on tällä hetkellä viranomaistoimenpiteitä vaativien tarkastuskäyntien osuus kaikista tarkastuskäynneistä alle 40 %.

Raportointivuonna 1894 kohteessa (29 % tarkastuskäynneistä) havaittiin puutteita, joiden johdosta eläinten omistajalle tai haltijalle annettiin joko määräys korjata puutteet määräajassa, tai kielto jatkaa eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä. Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on saattaa eläinten pito lain edellyttämälle vähimmäistasolle. Sen lisäksi 578 tapauksessa (9 % tarkastuskäynneistä) havaittiin vakavia laiminlyöntejä, joiden johdosta viranomaiset ryhtyivät kiireellisiin toimenpiteisiin eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Tällaisissa välittömiä toimenpiteitä vaativissa tapauksissa pienet eläimet toimitetaan useimmiten hoidettavaksi muualle, kun taas isommille eläimille tai eläinmäärille järjestetään ensiapuna ruokaa ja vettä sekä hoitaja paikan päälle. Mikäli eläinten hoidon järjestäminen ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista, ne voidaan myös myydä tai lopettaa.

Lemmikkieläimiin kohdistuvien tarkastusten määrä edelleen kasvussa

Tuotantoeläinkohteisiin kohdistuvien tarkastusten määrä ei ole juurikaan muuttunut muutaman viime vuoden aikana, vaan se on pysytellyt noin 3600 vuotuisessa tarkastuksessa.  Lemmikkieläimiin kohdistuvien tarkastusten määrä sen sijaan on kasvanut jatkuvasti, mikä näkyy myös tarkastusten kokonaismäärän kasvuna. Raportointivuonna lemmikkieläimiin kohdistuvia tarkastuksia oli jo yli 5000. Eläinlajeittain raportoitujen tulosten osalta tulee kuitenkin huomioida, että yksittäisten tarkastuskäyntien lukumäärä ei ole yhtä korkea. Jos tarkastuskäynti kohdistuu useampaan eläinlajiin, se raportoituu eläinlajeittain tarkasteltuna useampana tarkastuksena. 

Selvästi isoin osuus eläinlajeittain raportoiduista tarkastuksista kohdistui koiriin, jotka olivat tarkastuksen kohteena lähes 3000 tapauksessa. Seuraavaksi eniten tarkastettiin kissoja ja nautoja, kumpiakin noin 1400 kertaa. Hevoseläimet on raportoinnissa laskettu kuuluvaksi tuotantoeläimiin, ja niiden pitoa tarkastettiin vuoden aikaan lähes 800 kertaa. Siipikarjan pito-olosuhteita tarkastettiin yli 600 käynnillä ja lampaiden yli 400 käynnillä. Myös nämä eläinlajit on raportoinnissa luokiteltu tuotantoeläimiksi, riippumatta siitä, onko niitä pidetty tuotantotarkoituksessa vai lemmikkieläimenä. Edellä mainittujen lisäksi noin 150 tapauksessa pitopaikan eläinlajia ei ollut raportoitu. Tähän ryhmään kuuluvat myös harvinaisemmat tarkastuskohteet, kuten sirkukset ja eläintarhat.

Kuten aiempinakin vuosina, selvästi suurin osa (vuonna 2017 lähes 80 %) kiireellisistä toimenpiteistä kohdistui lemmikkieläimiin. Eläinsuojelulain mukaisia kieltoja tai määräyksiä annettiin lukumäärällisesti edelleen hieman useammin tuotantoeläintiloilla kuin lemmikkikohteissa, joskin ero on viime vuosina kaventunut.

Tarkastuskäyntien määrään suhteutettuna noin 41 % tuotantoeläinkohteissa tehdyistä tarkastuksista johti eläimen hoidosta vastaavalle henkilölle annettuun kieltoon tai määräykseen eläinten pito-olosuhteiden kohentamisesta, kun lemmikkieläinkohteissa kieltoja tai määräyksiä annettiin 26 %:ssa tarkastuksista. Kiireellisiä toimenpiteitä tarvittiin neljässä prosentissa tuotantoeläintarkastuksista, kun taas lemmikkieläinkohteissa kiireellisiin toimenpiteisiin jouduttiin turvautumaan 12 %:ssa näiden eläinlajien tarkastuksista.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 23.11.2018