Lääkitsemisen valvonnasta

Lääkitsemisasiat hyvin hallussa tuotantotiloilla  

Vuoden 2018 valvontatulosten perusteella lääkkeiden käyttöön liittyvät asiat hallitaan tuotantotiloilla pääasiassa hyvin. Tarkastetuista tiloista noin neljäsosalla havaittiin yksittäisiä puutteita lääkekirjanpidossa ja lääkkeiden säilytyksessä. Elintarviketurvallisuutta vaarantavia, vakavia puutteita todettiin viidellä tilalla. Näistä kolme havaittiin meijerin omavalvonnassa todetun antibioottijäämän vuoksi tehdyissä tarkastuksissa. Antibioottivahinkojen estäminen edellyttää hyviä käytäntöjä lääkittyjen ja varoajalla olevien eläinten merkitsemisessä sekä huolellista kaikkien työntekijöiden perehdytystä. Lue lisää

Hevosten passien säilytyksessä ja lääkekäytössä edelleen parannettavaa

Toinen hevostallien lääkekäytön valvontavuosi toi esiin puutteita useimmilla tarkastetuista talleista. Käynnillä tarkistettiin lääkekirjanpidon lisäksi myös tallilla pidettyjen hevosten tunnistusasiakirjat eli hevospassit. Yhteensä tarkastettiin 69 tallia. Hyvät lääkekäytön ja lääkekirjanpidon käytännöt todettiin 10 tallilla. Kaikki passit olivat tarkastettavissa vain 25 tallilla. Passien on oltava aina saatavilla siinä pitopaikassa, missä hevoseläintä pidetään. Lue lisää