Lääkitsemisasiat hyvin hallussa tuotantotiloilla

 

Vuoden 2018 valvontatulosten perusteella lääkkeiden käyttöön liittyvät asiat hallitaan tuotantotiloilla pääasiassa hyvin. Tarkastetuista tiloista noin neljäsosalla havaittiin yksittäisiä puutteita lääkekirjanpidossa ja lääkkeiden säilytyksessä. Elintarviketurvallisuutta vaarantavia, vakavia puutteita todettiin viidellä tilalla. Näistä kolme havaittiin meijerin omavalvonnassa todetun antibioottijäämän vuoksi tehdyissä tarkastuksissa. Antibioottivahinkojen estäminen edellyttää hyviä käytäntöjä lääkittyjen ja varoajalla olevien eläinten merkitsemisessä sekä huolellista kaikkien työntekijöiden perehdytystä.

Valvonta varmistaa lääkkeiden hallittua käyttöä

Lääkitsemisen valvonnan tavoitteena on varmistaa lääkkeiden lainsäädännön mukainen hallittu käyttö. Lääkkeiden käyttö eläimille ei saa aiheuttaa vaaraa ihmisille, eläimille tai ympäristölle.

Vuonna 2018 valvottiin 102 nautatilaa (1,0 % nautatiloista). Sikatilojen tarkastettiin vain muutama eikä valvontaa voi niiden osalta pitää kattavana. Lisäksi tarkastettiin yksittäisiä lammas- ja vuohitiloja sekä muita eläimiä pitäviä tiloja. Projektiluontoisesti tarkastettiin useita kalanviljelylaitoksia.

Valvonnassa löytyi paljon tiloja, joilla sekä lääkekirjanpito että lääkkeiden säilytys oli hoidettu erittäin hyvin. Tarkastetuista tiloista 24 %:lla (34 %:lla v.2017) havaittiin yksittäisiä puutteita lääkekirjanpidossa ja lääkkeiden säilytyksessä. Puutteita oli lääkityksen aloittajaa tai käyttötarkoitusta koskevien tietojen sekä omistajien itse antamien lääkitysten kirjaamisessa. Usealla tilalla oli vanhentuneita lääkkeitä, joiden hävitystä ohjeistettiin valvontakäynneillä. Jos vanhentuneita lääkkeitä säilytetään lääkekaapissa, saatetaan niitä vahingossa käyttää.

Maidon antibioottivahinkojen estäminen vaatii huolellisuutta

Vuonna 2018 tarkastettiin 14 lypsykarjatilaa, joilla oli todettu antibioottia meijeriin toimitetussa maidossa. Valvontakäynnillä selvitettiin tilan lääkekäyttöä ja -kirjanpitoa sekä eläinten merkitsemistä lääkehoidon ja varoajan aikana. Kaikissa tapauksissa antibioottivahingon syytä ei pystytty selvittämään. Osalla tiloista työntekijöiden ohjeistus tai lääkittyjen eläinten merkitseminen oli puutteellista. Antibioottivahinko sattui, kun eläintä ei ollut merkitty riittävän selkeästi ja lypsäjä vaihtui.

Edelliseen vuoteen verrattuna antibioottivahinkotilojen joukossa oli huomattavasti enemmän tiloja, joilla oli sopimus terveydenhuoltoeläinlääkärin kanssa lääkkeiden luovutuksesta tulevien tarpeiden varalle. Lainsäädännön vähimmäisvaatimuksia varalle luovuttamisen ehdoista ei ollut aina noudatettu.

 

Lue lisää:

Lääkitsemisen valvonnan raportti 2018  


Lisätietoja:

Ylitarkastaja Miia Kontturi, p. 050 501 8149, eläinten lääkitsemisen valvonta

Ylitarkastaja Liisa Kaartinen, p. 040 554 2238, eläinten lääkitsemisen valvonta

sähköpostit etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

 

Sivu on viimeksi päivitetty 4.6.2021