Lääkeluettelot

Tälle sivulle on koottu luettelot eläimille hyväksytyistä lääkevalmisteista.

Hyväksytyt valmisteet

Ruokaviraston luettelossa ei ole erityisluvallisia valmisteita (katso alempaa kohta ”Aiheesta muualla verkossa”).

Tuotantoeläinten lääkeluettelon tiedot päivitetään 2–3 kuukauden välein Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselta (Fimea) saatujen tietojen perusteella. Ruokavirasto pyrkii tietosisällön oikeellisuuteen, mutta on mahdollista, että yksittäisiä virheitä saattaa esiintyä. Jos epäilet luettelossa olevan virheen, ota yhteyttä Ruokavirastoon.

Luettelosta poistuvissa valmisteissa on "käyttöehdot" - kohdassa merkintä: poistumassa, varaston saa käyttää loppuun. 

16.4.2020 Ruokaviraston luetteloon ei lisätä eläinten erityislupavalmisteita, jotka Fimea on siirtänyt määräaikaiselle luvalle poikkeustoimena Covid-19 epidemiatilanteen vuoksi. Lue lisää Fimean kotisivuilta.

Lisätietoa

  • Komission asetus (EU) N:o 122/2013  hevoseläinten hoidossa keskeisten aineiden luettelon laatimisesta
  • Fimea: Erityisluvat
  • MMM: Luettelo aineista ja rohdoksista, joita voidaan toimittaa apteekista ilman lääkemääräystä eläinten lääkintään (B19.4)
Sivu on viimeksi päivitetty 12.10.2021